Zagotavljanje kakovosti

Z OCENAMI ŠTUDENTOV IN DELODAJALCEV

Na B2 Višji strokovni šoli študentje in zaposleni redno ocenjujemo kakovost in učinkovitost izobraževalnega in strokovnega dela na šoli.

Samoevalvacijsko poročilo, ki ovrednoti prednosti, slabosti in priložnost, je osnova za načrtovanje izboljšav in sprememb.

Na B2 Višji strokovni šoli so hitre izboljšave možne zaradi osebnega odnosa med vsemi sodelujočimi.

OPREMA ZA SODOBEN ŠTUDIJSKI PROCES

B2, Višja strokovna šola ima lastne prostore v Ljubljani, na Tržaški cesti 42 in v Mariboru, na Glavnem trgu 17.

Predavalnice so prijetne in opremljene s sodobno audio-vizualno opremo, računalniške učilnice pa imajo sodobno strojno in programsko opremo za kakovostno izvajanje študija.

Šola ima urejen dostop za invalide.

Študentom prijazen informacijski sistem, dostopen prek spletnih in mobilnih povezav od koderkoli in kadarkoli, vam omogoča dostop do e-gradiv, učenja, informiranja, komuniciranja prek forumov, klepetalnic in osebnih sporočil, prijave na izpite, vpogled v elektronski indeks, ipd.

Šola ima tudi lastno knjižnico.

Samoevalvacijsko poročilo 19-20

Samoevalvacijsko poročilo 20-21