Varnostna politika

Poskrbite za varnost podatkov in informacij

Varnostna politika

Informacije imajo eno od najpomembnejših vlog v poslovanju podjetja. Zaradi pomembnosti informacij je informacijska varnost ključni dejavnik v razvoju izdelkov in storitev podjetja.

S pomočjo zanja in izkušenj vam lahko pomagamo pri Vzpostavitvi in vpeljavi sistema informacijske varnosti.

Sam sistem vzpostavitve izvedemo v štirih fazah, in sicer:
1. FAZA | Priprava osnutka poslovnika in vseh ključnih prilog s področja informacijske varnosti,
2. FAZA | Izdelava celotne dokumentacije, skupaj s prilogami prilagojenimi vaši specifiki,
3. FAZA | Seznanitev uporabnikov s konkretnimi protokoli in izvajanjem informacijske varnosti,
4. FAZA | Usposabljanje vseh zaposlenih s področja informacijske varnosti.

Faze varnostne politike

   

 

Izvajamo tudi izobraževanja o informacijski varnosti za zaposlene z edinstveno metodo učenja s praktičnimi primeri. 

  

IT storitve - Varnostna politika