Razvoj in validacija metode ddPCR

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Razvoj in validacija metode ddPCR

Razvoj in validacija metode ddPCR za določevanje števila kopij transgena v genomu biotehnoloških celičnih linij (ddPCR-TCN)

 

Namen izvedbe projekta je razviti in validirati časovno, stroškovno in izvedbeno učinkovito storitev za določanje števila kopij transgena v genomu biotehnoloških celičnih linij, z uporabo metode digitalnega kapljičnega PCR.

 

Višina celotnih stroškov operacije: 824.281,00 EUR; Višina sofinanciranja: 348.851,24 EUR.

 

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

 

MGRT logo Evropski sklad za regionalni razvoj