Starter kit
za novo zaposlene

 Vzpostavite lasten center za e-izobraževanje za nove kadre!

 

Starter kit za on-boarding

Proces on-boardinga novih zaposlenih 

V vsaki organizaciji predstavlja vpeljevanje novo zaposlenih (angl. on-boarding) velik stres in nemalo organizacijskih izzivov, da se jih seznani s ključnimi internimi dokumenti, pravilniki, procesi in tudi zakonsko zahtevanimi vsebinami.

Za vas smo pripravili poseben paket za novo zaposlene --> STARTER KIT, ki vam bo pomagal pri njihovem razvoju že ob samem začetku.

So vam spodnje situacije poznane?

 • Vpeljevanje novega zaposlenega je stresno in dolgotrajno.
 • Interne pravilnike, gradiva, procese, znanja in dokumentacijo imamo shranjene na različnih mestih (različne datotečne mape, intranet, mail...).
 • Izziv imamo, ker ne vemo, ali si je novo zaposleni predano dokumentacjo sploh prebral, razumel in si kaj zapomnil.
 • Mlade generacije si ob nastopu dela želijo modernejših in priročnejših pristopov on-boardinga.
 • Pri veliki fluktuaciji zaposlenih izgubljamo ogromno časa s prenosom istih vsebin na nove kadre.

 

 Zapolseni uporabljajo e-learning

Dve zaposleni, HR in zaposlena, sestanek

Začetki so ključni 

Prva izkušnja na delovnem mestu in način, kako so pridobljene nove veščine, vpliva na to, kako dober bo vaš novi zaposleni tudi v prihodnje. 

Predstavite mu urejeno okolje tudi z vidika prenosa znanja, spremljajte njegov napredek in mu pokažite, kaj vam je pomembno, da bo tudi sam hitro razumel vrednote in kulturo vaše organizacije.

Če je on-boarding izveden dobro, je dokazano, da je ohranitev novega kadra višja kar za 25%.

On-boarding, ki bo všeč vsem

Starter kit je najsodobnejša rešitev za usposabljanje novih kadrov v organizaciji. Vključuje vrhunski sistem za e-izobraževanje eCampus, ki omogoča avtomatizirano upravljanje, vodenje in izvajanje usposabljanja novo zaposlenih.

S sodobnimi pristopi kot so igrifikacija, interaktivne vsebine, videoposnetki, itd. novim zaposlenim lahko nudite vse potrebne vsebine na enem mestu, povečate njihovo pomnenje in prenašate nanj vrednote in kulturo vaše organizacije. 

 

Zakaj Starter kit?

Sodelavca, e-learning

Vzpostavite lasten e-izobraževalni center znanja za zaposlene

 • naložite vse svoje interne pravilnike, navodila, postopke vašega podjetja na eno mesto,
 • izdelajte e-gradivo Kodeks poslovne etike vašega podjetja, da bodo vaši novi sodelavci hitro prevzeli vrednote in kulturo vašega podjetja,
 • izdelajte si lastne teste znanja,
 • izberite zanimiva, že izdelana e-gradiva, iz B2 Kataloga e-gradiv.  

Moški za računalnikom, e-learning

Spremljajte in mentorirajte  

 • tehnologija vam omogoča spremljanje posameznikovih aktivnosti, ali je predelal neko vsebino,
 • mentor ima možnost na enem mestu komunicirati z novim sodelavcem in mu dodajati vire, če presodi, da je to potrebno (komunikacija se tako ne izgublja po mailih),
 • s kvizi se preverja razumevanje vsebine.

Ljudje v pisarni

Napredne organizacije so bolj konkurenčne

 • centraliziran in sodoben način učenja kažejo urejenost, strukturiranost podjetja, kar kaže na visoko kulturo organizacije v kateri se zaposleni navadno dobro počutijo,
 • Y in Z generacija si želita sodobnih načinov učenja,
 • zagotovite isti nivo in kakovost ter količino informacij za vse - omogočite, da z zaposlenimi govorite isti jezik.

Ustvarite napredno delovno okolje v katerem si novi zaposleni želijo ostati in se razvijati na sistematičen način.

Katalog B2 e-gradiv

eCampus uporabljajo številna uspešna podjetja