Risanje in priprava tehnične dokumentacije

Pridobite znanje za profesionalno delo z orodjem AutoCAD ali GstarCAD. Osvojite osnove risanja 2D in 3D tehnične risbe.

    

 

Tehnično načrtovanje

Tečaj tehničnega načrtovanja glede na vaše predznanje

Tečaji za vse, ki pri delu uporabljate AutoCAD ali GstarCAD

Na vseh področjih industrije in inženirskega oblikovanja se za uspešen razvoj uporablja računalniška tehnologija. Le-ta omogoča boljši, hitrejši, učinkovitejši in cenejši razvoj. Ključna je tudi izdelava tehnične dokumentacije, ki mora zadostiti zahtevam standarda, vpeljanega v tehnološko-tehnični proces. Računalniško podprto konstruiranje (angl. CAD - Computer Assisted Design) s pomočjo programa AutoCAD ali GtarCAD nudi potrebno zanesljivost in učinkovitost. Pomembna je tudi kompatibilnost z ostalimi sodelujočimi v tehnološko-tehničnem procesu. Prenosljivost podatkov iz/v program je podprta z mnogimi orodji. Pokrit je celoten spekter ravninskega (2D) in prostorskega (3D) oblikovanja ter izdelave tehnične dokumentacije.

Risanje dvodimenzionalne tehnične risbe, načrt hiše, notranje opreme, strojnih elementov ali podobni načrti s kotami, šrafurami in vpisi, pa vse do zahtevnejšega dela - vse to nam računalniško podprto konstruiranje močno olajša. Z nadzorom nad večjim številom projektov, standardiziranim izgledom in boljšim izkoristkom izmenjave informacij med projekti lahko bistveno povečamo učinkovitost. S poznavanjem smernic in upoštevanjem nasvetov za urejanje tehnične dokumentacije je naše delo opravljeno bolj profesionalno.

Z naprednim znanjem izkoristimo tudi orodja za zahtevnejše delo v ravnini in spoznamo številne trike, ki se skrivajo za enostavnimi ukazi. Dobimo nadzor nad večjim številom projektov, znamo vpeljati standardiziran izgled projektov in bolje izkoristiti izmenjavo informacij med projekti. Z izdelavo enostavnih in zahtevnejših prostorskih objektov izkoristimo še prednosti prostorskega oblikovanja oz. modeliranja, saj s prostorskim modelom pridobimo dodatne koristne informacije. Z renderiranjem prostorski model dodatno vizualiziramo.

Kako vam lahko pomagamo izbrati pravi tečaj za vas?

Iščete primeren in/ali prilagojen tečaj zase?

Kontaktirajte nas

Iščete izobraževanje po meri za skupino vaših sodelavcev?

Pošljite povpraševanje

4,80 je povprečna ocena naših predavateljev