O projektu
O projektu

V okviru projekta »mWise« razvijamo kompleksno rešitev, sestavljene iz inovativnega zalednega sistema v oblaku, sodobnega spletnega vmesnika za vodje in privlačne mobilne aplikacije za končne uporabnike.

Rešitev bo na podlagi kratkih kvizov, podatkov o poslovanju in s strojnim učenjem podprtih algoritmov samodejno in nenehno zaznavala vrzeli v usposobljenosti terenskih prodajnikov in jim dodeljevala ustrezne učne vsebine za izboljšanje njihove produktivnosti.

Glavni cilj projekta mWise je razviti inovativen sistem za avtomatizirano in kontinuirano spremljanje, odkrivanje in zapolnjevanje vrzeli veščin in znanja pri prodajalcih in prodajnih ekipah. Orodje bo omogočalo samodejno odkrivanje in krepitev tistih ključnih veščin in znanj, ki so pomembna za uspešno izpeljano prodajo. Rešitev mWise bo s pomočjo tehnologije strojnega učenja in rudarjenja podatkov sposobna samodejno odkrivati in nadgrajevati ključne kompetence, ki posameznemu prodajalcu manjkajo, da bi izboljšal svoj prodajni rezultat.

PARTNERJI