Vrhunski predavatelji
iz prakse

B2, Višja strokovna šola

V PRAKSO USMERJENI VIŠJEŠOLSKI PROGRAMI

B2, Višja strokovna šola ponuja javno veljavne višješolske študijske programe, ki diplomantom zagotavljajo najsodobnejša znanja in praktična usposabljanja na številnih področjih.

Šola je prek skrbno izbranih predavateljev vpeta v mrežo povezav ne le z izobraževalnimi, temveč tudi drugimi javnimi in gospodarskimi organizacijami in ustanovami tako v Sloveniji kot v mednarodnem prostoru.

Ustanovitelj Višje strokovne šole je podjetje B2, ki javno veljavne izobraževalne programe ponuja že od leta 1996. Doslej se je zanje odločilo že več kot 7 tisoč dijakov in študentov.