Varovanje

B2 višja šola
Varovanje

Višješolski strokovni program varovanje je namenjen vsem, ki se želite aktivno ukvarjati z načrtovanjem, organiziranjem in spremljanjem osebnega ali korporativnega varovanja.

Varovanje

Opis programa

Naj bo naša varnost, vaša skrb!

Raziskave v svetovnem merilu poročajo, da upravljanje varnosti postaja vse bolj pogosto in potrebno. Prav tako v javnosti narašča zaskrbljenost glede varnosti – tako premoženjske, kot tudi osebne, zato postaja študij varovanja eden izmed najbolj dinamičnih in najhitreje rastočih področij študija, kot posledica po povečanem zaposlovanju na področju varovanja.

Živimo v času, ko postaja varovanje oseb in premoženja del našega vsakdana, zato se potrebe po zaposlovanju inženirjev varovanja večajo iz dneva v dan. V Sloveniji je na dan 12. 11. 2012 bilo že 124 delujočih pravnih subjektov z licencami na področju zasebnega varovanja.

Izzivi, s katerimi se srečujejo inženirji varovanja postajajo vsak dan bolj prefinjeni in segajo tako na področja korporativne varnosti, fizičnega varovanja in informacijske varnosti. Upravljanje varnosti se v številnih organizacijah iz ozadja seli v ospredje, zato se pojavlja vedno več potreb po izobraženih in usposobljenih strokovnjakih s tega področja.

 

Opis višještudijskega programa Varovanje

Lokacija študija?

Ljubljana in Maribor

Pridobljena izobrazba?

inženir / inženirka varovanja (VI/1)

Trajanje?

2 leti ali manj

Vpišete se lahko vsi, ki ste

 • opravili splošno ali poklicno maturo oziroma ste končali temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
 • imate opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in ste opravili preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

V kolikor vas pred vpisom še kaj zanima, nas pokličite ali se osebno oglasite na sedežu šole, vsak delovni dan med 8. in 16. uro v:

 • Ljubljani | Devinska ulica 1 | 01/ 2444 210
 • Mariboru | Glavni trg 17 | 02/ 2345 290

Pogoji za vpis na višji študij Varovanje

Katayina izkušnja

Na B2 Višji strokovni šoli boste z lahkoto usklajevali vsakodnevne obveznosti s študijem. Naši predavatelji, ki so izjemni strokovnjaki iz prakse, poznajo potrebe odraslih v izobraževanju. Dostopnost, prijaznost, individualni pristop in podpora vseh zaposlenih so garancija za vaš uspeh.

Kako se vpisati ?

Vpišete se lahko vsak delovni dan med 8. in 16. uro na sedežu šole.

Za vpis potrebujete:

 • spričevalo o zaključku srednje šole,
 • dve fotografiji,
 • osebni dokument,
 • davčno številko.

Vpis lahko uredite najkasneje do 6. oktobra 2023.

B2 d.o.o., Devinska ulica 1, Ljubljana, 1. nadstropje, 01 2444 210, katja.kranjc@b2.eu

B2 d.o.o., Glavni trg 17, Maribor, 1. nadstropje, 02 2345 286, valerija.ferlinc@b2.eu

Pridite čim prej, kajti z aktivnostmi začenjamo 3. oktobra 2023!

Vpis na višji študij Varovanje

Predmetnik

OBVEZNI MODUL (80 KT)

POSLOVNO KOMUNICIRANJE (30 KT)
Ekonomika in podjetništvo  
Poslovno komuniciranje in vodenje  
Računalništvo in informatika v varovanju  
Strokovno sporazumevanje v tujem jeziku  
Informacijsko-komunikacijski sistemi  
VAROVANJE IN PREDPISI (30 KT)
Varstvo in zdravje pri delu  
Pravo in državna ureditev  
Varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin z etiko in integriteto
 
Uvod v zasebno varovanje  
Kazensko pravo in kriminalistika  
VAROVANJE IN ORGANIZACIJA (20 KT)
Upravno pravo  
Ukrepi varnostnega osebja  
Organizacija prevozov, intervencij in javnih zbiranj  
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  
vključuje dele vseh izbranih modulov  

IZBIRNI MODUL, dva izmed izbirnih modulov (30 KT)

VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA (15 KT)
Načrtovanje varovanja oseb  
Taktika osebnega varovanja  
Specialistična vožnja  
Oborožitev in streljanje  
VARNOSTNI MENEDŽMENT (15 KT)
Zasebni varnostni menedžment in
postopki ter metode nadzora
 
Načrtovanje varnosti  
Sodelovanje z drugimi varnostnimi subjekti  
VARNOSTNI TEHNIČNI SISTEMI (15 KT)
Tehnična sredstva v sistemih varovanja premoženja  
Varovanje informacijskih sistemov  
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  
vključuje dele vseh izbranih modulov  
PROSTOIZBIRNI PREDMET
DIPLOMSKO DELO
(5 KT)
(5 KT)


Podroben opis vseh predmetov najdete tukaj

Šolnina

Šolnino celotnega študija lahko poravnate v 24 ali 30 mesečnih obrokih brez obresti. Možnost obročnega plačevanja že od 145 EUR mesečno.
Pri plačilu šolnine posameznega letnika v enkratnem znesku imate dodatnih 100 € popusta.
Šolnino vam individualno izračunamo, glede na obveznosti, ki jih morate v programu opraviti in glede na vaše želje, ki so vezane na način plačevanja.

Za individualen izračun vaše šolnine, nas pokličite.

Šolnina vključuje

 • predavanja, vaje in konzultacije,
 • dostop do posnetkov predavanj in vaj,
 • vse izpite, tudi večkratna ponavljanja,
 • možnost višanja ocene,
 • obravnavo vlog na študijski komisiji,
 • svetovanje za učinkovito učenje,
 • učna gradiva v elektronski obliki,
 • uporabo okolja za spletno učenje.

Za podrobnejše informacije glede šolnine nas pokličite ali se osebno oglasite na sedežu šole vsak delovni dan med 8. in 16. uro v:

 • Ljubljani | Tržaška cesta 42 | 01/ 2444 210
 • Mariboru | Glavni trg 17 | 02/ 2345 290

Posebne ugodnosti

 • Tretje leto brezplačno. Študijski programi trajajo dve študijski leti. Če želite napredovati hitreje, vas pri tem podpiramo. Če vam v dveh letih ne uspe, lahko tretje leto študirate brezplačno.
 • Razumemo in pomagamo, če se znajdete v finančnih težavah. Pogodbo o izobraževanju je mogoče tudi spremeniti.
 • Če potrebujete izredni izpitni rok za opravljanje izpita, vam ga omogočimo brezplačno.
 • Znanje, ki ga prinašate s seboj, velja. Posledično je lahko nižja tudi šolnina. Pridobite informacijo o priznanih izpitih že pred vpisom! Pokličite nas.

Dodatne ugodnosti

 • Brezplačen dostop do Microsoft Office 365

 • Microsoft Imagine academy (več tukaj)

Garancija za znanje

Izkušeni predavatelji

Pridobili boste uporabno znanje in izkušnje iz prve roke. Naši predavatelji so ugledni strokovnjaki iz prakse.

V središču dogajanja ste vi

Vaš uspeh in vaše zadovoljstvo sta nam najbolj pomembna.

Oseben pristop

Ves čas spremljamo vaš napredek, vam pomagamo in svetujemo. Ves čas izobraževanja boste deležni naše podpore.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Omogočamo vam dokončanje izobraževanja v najkrajšem možnem času in mesečno plačevanje šolnine.

Delo na praktičnih primerih

Ne le teoretično znanje, pridobili boste veščine za uspešno delo v poslovnem okolju.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Potek in način izobraževanja sta v celoti prilagojena vašim potrebam.

Garancija za višješolski študij

Zainteresirani za vpis?

Oddajte informativno prijavo in obveščali vas bomo o nadaljnjih postopkih.

 

Najbolj prijazna šola

Niste prepričani, da je to pravi program za vas?

Oglejte si ostale višješolske programe.

Vsi programi

Potrebujete še več informacij?

Kontaktirajte nas