Firma Kadrovska evidenca

FIRMA | Kadrovska evidenca

Firma Kadrovska evidenca

Kadrovska evidenca

Kadrovska evidenca je ena izmed z zakonom predpisanih evidenc, ki jih mora voditi vsako podjetje ali ustanova. Modul Firma – Kadrovska evidenca ponuja izčrpno evidenco o zaposlenih delavcih, honorarnih sodelavcih, študentih, štipendistih, upokojenih delavcih in drugih sodelavcih. Tako lahko na enostaven in pregleden način dobimo:

 • podatke o izobrazbi,
 • delovni dobi,
 • strokovnih seminarjih in
 • tečajih,

pregledujemo število

 • porabljenih dni dopusta,
 • bolniške ter
 • ostale odsotnosti.

Vstavljamo lahko dokumente delavca, od pogodbe o zaposlitvi do odločbe o napredovanju, spremembi delovnega mesta, spremembi nazivov in drugo. Med ostalim tudi vodimo pregled:

 • preteklih zaposlitev,
 • zdravniški pregled,
 • izpit iz varstva pri delu,
 • kategorije vozniških izpitov,
 • ostala specialna znanja in veščine.

Modul Kadrovska evidenca ponuja vrsto pripravljenih analih in izpisov ter omogoča povezavo podatkov z Word predlogami. S klikom se pripravijo Odmere letnega dopusta, izpišejo Jubilanti, kreirajo M obrazci.

Glavna prednost modula Kadrovska evidenca pa je Opomnik, ki vas glede na nastavitve opomni na pomembne datume kot so:

 • potek delovnega dovoljenja,
 • potek pogodba za določen čas,
 • obnovitev zdravniškega pregleda,
 • obnovitev znanje higienskega minimuma,
 • rojstni dnevi in podobno.

Modul Kadrovska evidenca lahko povežemo z modulom Plače. Znotraj modula Kadrovska evidenca pa so možni dodatki Potni nalogi, Izraba delovnega časa in Zadolžitve opreme.