Vodja kot coach

Razvoj posameznikov je ključno za ohranitev dobrega kadra, pri čemer ne gre zanemariti pomena dobrega vodje, ki to nalogo izpelje.

       

Vodja kot coach

Vodja kot coach

Interaktivni priročnik za vodje

Ena izmed ključnih lastnosti sodobnega vodje je zavedanje pomembnosti pravilnega vodenja svojih sodelavcev. 
Vodja namreč skrbi za razvoj svojih sodelavcev, jih usmerja in podpira ter daje konstruktivne povratne informacije. 
Zaveda se, da se bo uspešnost njegovih zaposlenih posledično odražala tudi v njegovi uspešnosti ter uspešnosti celotne organizacije, v kateri deluje.

Teme s katerimi se srečamo v interaktivnem priročniku so:

 • Asertivno voditeljstvo,
 • Razvoj potencialov drugih,
 • Vodenje, ki navdihuje (karizma),
 • Učinkovita komunikacija z drugimi,
 • Praktične vaje coachinga/usmerjanja drugih.

 

Si želite narediti korak bližje k boljšemu in učinkovitejšemu vodenju vaših sodelavcev?

Ko razvijate sebe, razvijate tudi svoje sodelavce. Postavite jim dober zgled.

Je vaš zaposleni, strokovnjak iz svojega področja, napredoval in dobil ekipo pa nima vodstvenih kompetenc? Bi si vaše vodje želele coachinga s strokovnjakom iz tovrstnega področja? Imate zaposlene, ki so večkrat v situaciji, ko morajo usmerjati zaposlene?

Interaktivni priročnik zajame celotno tematiko kako postati dober coach. Skozi interaktivno vsebino se bodo zaposleni srečali z nasveti strokovnjaka in coacha mag. Janeza Žezline, ki ima mnogo izkušenj z razvojem vodij v podjetjih.

 

Vsebina interaktivnega priročnika

 • Vodja kot coach svojih zaposlenih
 • 4 kompetence:
  • Integriteta
  • Razvoj potencialov
  • Karizma
  • Komunikacija
 • Osebni akcijski načrt

Cilji e-izobraževanja

 • pomagati vodjam pri osebnem razvoju, da postanejo odličen vodja, ki zna svojo ekipo motivirati in jo pripraviti na poslovne izzive.
 • razvoj voditeljskih kompetenc vodij
 • iztočnice za krepitev kulturnega sodelovanja in zavzetosti v podjetju

 

 

Potek e-usposabljanja 

 • e-usposabljanje traja 4 ure
 • 6 modulov
 • zaključno testiranje 
 • praktičen pristop učenja

 

Ciljna skupina

 • strokovnjaki, ki so napredovali in s tem dobili tim,
 • srednji management,
 • zaposleni na vseh vrst vodstvenih položajih,
 • vodje oddelkov ali ekip,
 • itd.

Prednosti e-usposabljanja

 • Enostavna in hitra izvedba usposabljanja.
 • Možnost opravljanja od koderkoli in kadarkoli.
 • Teoretični del e-usposabljanja enakovreden klasičnemu tečaju.
 • Brez izgube časa na poti in brez dodatnih potnih stroškov.
 • Nadomestni termini zaradi raznih odsotnosti (bolniške, dopusti) so takoj na voljo.
 • ''Executive report'' za naročnika o aktivnostih zaposlenih in rezultatih.
 • Avtomatska priprava potrdil.

   

Predavatelj:

Mag. Janez Žezlina, Energos, poslovno in kadrovsko svetovanje, d.o.o. partner / svetovalec, poslovni coach – POTENTIOLOG

Janez Žezlina je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in magistriral na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. G. Žezlina skrbi za sistematičen razvoj potenciala organizacij in posameznikov v njih; je  Avtor številnih člankov s področja razvoja potenciala podjetij in posameznikov, upravljanja talentov, razvoja vodstvenih kompetenc in strateškega upravljanja kadrov. Od leta 2009 deluje kot partner, svetovalec in trener v podjetju ENERGOS d.o.o., kjer se ukvarja s poslovnim in kadrovskim svetovanjem. Zaključil je prvo stopnjo šolanja iz transakcijske analize (TA 101) in nadaljuje profesionalni študij psihoterapije (transakcijska analiza TA 202).

 

 

Preverite pakete in cene za Varnost in zdravje pri delu

Kliknite za več informacij o paketih in cenah!

    

 

Dodatne informacije

Aleksander Savnik

01/ 3204 503 | aleksander.savnik@b2.eu

Boštjan Jarc

02/ 2345 280 | bostjan.jarc@b2.eu

Marko Pavlič

01/ 2444 212 | marko.pavlic@b2.eu

Helena Miš Šmalc

01/ 2444 218 | helena.mis@b2.eu