Vodja kot coach

Razvoj posameznikov je ključno za ohranitev dobrega kadra, pri čemer ne gre zanemariti pomena dobrega vodje, ki to nalogo izpelje.

       

Vodja kot coach

Vodja kot coach

Interaktivni priročnik za vodje

Ena izmed ključnih lastnosti sodobnega vodje je zavedanje pomembnosti pravilnega vodenja svojih sodelavcev. 
Vodja namreč skrbi za razvoj svojih sodelavcev, jih usmerja in podpira ter daje konstruktivne povratne informacije. 
Zaveda se, da se bo uspešnost njegovih zaposlenih posledično odražala tudi v njegovi uspešnosti ter uspešnosti celotne organizacije, v kateri deluje.

Teme s katerimi se srečamo v interaktivnem priročniku so:

 • Asertivno voditeljstvo,
 • Razvoj potencialov drugih,
 • Vodenje, ki navdihuje (karizma),
 • Učinkovita komunikacija z drugimi,
 • Praktične vaje coachinga/usmerjanja drugih.

vodja, manager, e-izobraževanje

 

Si želite narediti korak bližje k boljšemu in učinkovitejšemu vodenju vaših sodelavcev?

Ko razvijate sebe, razvijate tudi svoje sodelavce. Postavite jim dober zgled.

Je vaš zaposleni, strokovnjak iz svojega področja, napredoval in dobil ekipo pa nima vodstvenih kompetenc? Bi si vaše vodje želele coachinga s strokovnjakom iz tovrstnega področja? Imate zaposlene, ki so večkrat v situaciji, ko morajo usmerjati zaposlene?

Interaktivni priročnik zajame celotno tematiko kako postati dober coach. Skozi interaktivno vsebino se bodo zaposleni srečali z nasveti strokovnjaka in coacha mag. Janeza Žezline, ki ima mnogo izkušenj z razvojem vodij v podjetjih.

 manager z zadovoljnimi zaposlenimi

Vsebina interaktivnega priročnika

 • Vodja kot coach svojih zaposlenih
 • 4 kompetence:
  • Integriteta
  • Razvoj potencialov
  • Karizma
  • Komunikacija
 • Osebni akcijski načrt

Cilji e-izobraževanja

 • pomagati vodjam pri osebnem razvoju, da postanejo odličen vodja, ki zna svojo ekipo motivirati in jo pripraviti na poslovne izzive.
 • razvoj voditeljskih kompetenc vodij
 • iztočnice za krepitev kulturnega sodelovanja in zavzetosti v podjetju

 

 

Potek e-usposabljanja 

 • e-usposabljanje traja 4 ure
 • 6 modulov
 • zaključno testiranje 
 • praktičen pristop učenja

 

Ciljna skupina

 • strokovnjaki, ki so napredovali in s tem dobili tim,
 • srednji management,
 • zaposleni na vseh vrst vodstvenih položajih,
 • vodje oddelkov ali ekip,
 • itd.

Prednosti e-usposabljanja

 • Enostavna in hitra izvedba usposabljanja.
 • Možnost opravljanja od koderkoli in kadarkoli.
 • Teoretični del e-usposabljanja enakovreden klasičnemu tečaju.
 • Brez izgube časa na poti in brez dodatnih potnih stroškov.
 • Nadomestni termini zaradi raznih odsotnosti (bolniške, dopusti) so takoj na voljo.
 • ''Executive report'' za naročnika o aktivnostih zaposlenih in rezultatih.
 • Avtomatska priprava potrdil.

   

prihranek časa z elearningom

Predavatelj:

Mag. Janez Žezlina, Energos, poslovno in kadrovsko svetovanje, d.o.o. partner / svetovalec, poslovni coach – POTENTIOLOG

Janez se ukvarja s poslovnim in kadrovskim svetovanjem. Njegove glavne strokovne kompetence so usmerjene na področje strateških preobrazb podjetja, sistematičnega razvoja voditeljstva ter upravljanja talentov v podjetjih in executive coachinga na področju razvoja vodij. Bil je tudi trener Treninga Dale Carnegie® (najstarejši in vodilni trening za razvoj osebnostnih in poslovnih potencialov na svetu) z mednarodno licenco.

Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in magistriral na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Žezlina skrbi za sistematičen razvoj potenciala organizacij in posameznikov v njih; je avtor številnih člankov s področja razvoja potenciala podjetij in posameznikov, upravljanja talentov, razvoja vodstvenih kompetenc in strateškega upravljanja kadrov. Od leta 2009 deluje kot partner, svetovalec in trener v podjetju ENERGOS d.o.o., kjer se ukvarja s poslovnim in kadrovskim svetovanjem. Zaključil je prvo stopnjo šolanja iz transakcijske analize (TA 101) in nadaljuje profesionalni študij psihoterapije (transakcijska analiza TA 202).

 

 

Mag. Janez Žezlina, Energos, poslovno in kadrovsko svetovanje, d.o.o. partner / svetovalec, poslovni coach – POTENTIOLOG

Preverite ceno za Vodja kot coach

Kliknite za več informacij o paketih in cenah!

    

 

Dodatne informacije

Aleksander Savnik

01/ 2444 224 | aleksander.savnik@b2.eu

Marko Pavlič

01/ 2444 212 | marko.pavlic@b2.eu
   

"Vsi udeleženci v procesu e-učenja (mentorji, organizatorji in izobraževanci) so bili s sistemom eCampus zadovoljni, saj je udeležencem omogočil sprotno povratno informacijo o doseganju ciljev učenja, komunikacijo z mentorjem in drugimi udeleženci."

Irena Morel Vodja oddelka za izobraževanje, Carinska uprava Republike Slovenije

"Zaradi razpršenosti naših zavarovalnih zastopnikov po celi Sloveniji in potrebi po stalnem obnavljanju znanja smo iskali racionalen, moderen in učinkovit način podajanja zavarovalnih vsebin. To smo našli pri podjetju B2, kjer so nam podrobno predstavili koristi uporabe ter nam izdatno pomagali pri praktičnem uvajanju. Za sistem eCampus smo se odločili zaradi dobrih možnosti, ki nam jih kot sistem ponuja. Ugotavljamo, da je uporabnikom prijazen za uporabo, jih pri učenju motivira ter jih v interakciji z multimedijskimi vsebinami tudi zabava. Z nekaj prakse je tudi našim avtorjem vsebin sistem postal domač, pri tem pa ne gre zanemariti pomoči, ki nam je bila na voljo s strani podjetja B2. Glede na dober sprejem e-učilnice med zaposlenimi, si obetamo, da bomo določen del izobraževalnih vsebin uspešno prenesli na sistem e-učilnice in utrdili dobro prakso."

Aleš Škulj Vodja izobraževanja, Zavarovalnica Generali

"Z eCampusom ne dobimo samo programske rešitve za e-izobraževanje, temveč tudi zelo dobro tehnično in vsebinsko podporo podjetja B2. Velika prednost eCampusa je dobra povezljivost z aktivnim imenikom AD, kar pomeni izredno enostavno upravljanje z uporabniškimi skupinami. Dodaten plus sistemu je prilagojenost za delovanje na mobilnih napravah."

mag. Boštjan Tušar Direktor informacijskih tehnologij, Hidria

"Sodelovanje z B2 IT je ves čas konstruktivno, posebna pohvala pa gre sodelavcem, ki nam pomagajo oblikovati spletna gradiva, saj so ta vedno izjemna in odlično pripravljena. Poleg tega znajo prisluhniti našim predlogom, zato skupaj razvijamo in uvajamo dodatne funkcionalnosti. Ker so partner, ki tako kot AS, vedno išče prostor za izboljšave, smo prepričani, da bomo z B2 IT tudi v prihodnje skupaj prispevali k razvoju novih rešitev pri izobraževanju in prenosu znanja."

Vlasta Lenardič Direktorica tima Kadri, GENERALI zavarovalnica d.d.

"Covid situacija nam je dodatno pomagala pri odločitvi za izvajanje usposabljanja zaposlenih iz VZD prek e-učilnice. Tako smo pri svoji ekipi prvič preizkusili najsodobnejšo obliko e-učenja kar na delovnem mestu. Modul je v kombinaciji s požarno varnostjo dobro zasnovan in daje možnost za obnovo in nadgraditev znanja."

Lidija Kogler vodja kakovosti, RTI d.o.o.

"Za izvedbo e-izobraževanja na temo informacijska varnost, smo se odločili predvsem zaradi skrbi za nenehni razvoj in osebno rast zaposlenega ter pomembnosti vsebine, ki temelji na vsakodnevni uporabi sodobnih informacijskih sistemov. Imamo visoke standarde za obvladovanje informacijske varnosti, ki jih želimo še nadgraditi. Naši zaposleni so z usposabljanjem osvojili potrebno znanje s področja informacijske varnosti. Cilj e-izobraževanja je bil tudi preprečiti varnostna tveganja zaradi neznanja, prevelike ustrežljivosti ali naivnosti posameznikov ter pridobiti izkušnje z izvedbo e-izobraževanj. Izkazalo se je, da je e-izobraževanje za nas zelo primerno, zaradi lokacijske razpršenosti naših sodelavcev. Pomembno vlogo igra tudi čas, ki so si ga udeleženci razporedili sami, glede na njihove zadolžitve. Sodelovanje z B2 je bilo, kot pričakovano, profesionalno in učinkovito. Vsebinska vprašanja in vprašanja uporabnikov smo reševali strokovno in ažurno."

Mojca Potecin Vodja kadrovske službe, Elektro Celje d.d.

"Navdušil nas je online program usposabljanja podjetja B2 IT Iskali smo program za sistematično izobraževanje zaposlenih iz aktualnih kibernetskih groženj, ki bi potekal večkrat letno. Navdušil nas je online program usposabljanja podjetja B2 IT, saj je obsegal ključne vsebine, ki jih mora poznati sleherni zaposleni, trajanje posameznega modula se nam je zdelo ravno prav dolgo, vsebina pa prikazana na zanimiv, interaktiven način.Pomembno nam je bilo, da kot naročnik prejmemo tudi končno poročilo o uspešnosti zaposlenih z e-učenjem in rezultati na e-testu ter potrdili. Dodano vrednost pa nam predstavljajo osvežitveni moduli, saj verjamemo, da moramo skrbeti za redno osveščanje svojih zaposlenih iz aktualnih kibernetskih napadov in s sodelovanjem na tem področju z B2 IT tudi v prihodnje nadaljujemo."

Sašo Dorniž vodja skupine IT, Porsche Slovenija d.o.o.

"Poučenost zaposlenih in njihova stalna pozornost na možnost različnih prevar je ključna pri varovanju informacijskega sistema. V podjetju Plama-pur d.o.o. se tega zavedamo, zato smo v preteklosti dve izobraževanji o informacijski varnosti izvedli že sami. Trudimo se, da bi bilo izobraževanje vsakokrat izvedeno malo drugače in zato za zaposlene bolj zanimivo, kar poveča motivacijo pri učenju. Izobraževanje prek spletne učilnice je bilo za naše zaposlene nov, svež pristop, ki je naletel na pozitivne odzive, saj so gradivo lahko predelali, ko jim je čas to dopuščal. Odlična lastnost spletne učilnice je, da mentor lahko spremlja napredovanje udeležencev, končno poročilo pa prikaže: čas, ki so ga posamezni zaposleni porabili za učenje, rezultate učenja in rezultate ankete o izvedenem izobraževanju, gradivu, željah in predlogih udeležencev. Vse to je zelo pomembno za načrtovanje izobraževanja v prihodnosti. Podjetje B2 IT d.o.o. je odlično pripravilo spletno učilnico Informacijska varnost za zaposlene. Vso pohvalo si zasluži tako tehnična izvedba kot tudi strokovno pripravljena gradiva."

Irena Žgur Vodja informatike, Plama-pur d.o.o.

"Po uspešno izvedenem e-usposabljanju iz Informacijske varnosti za zaposlene, smo se v družbi Domplan, d.d., odločili še za e-usposabljanje GDPR in varstvo osebnih podatkov. E-usposabljanje se nam je zdela odlična priložnost za vključitev v proces izobraževanja čim več zaposlenih, delavci pa čas usposabljanja lahko prilagodijo svojemu delu, s čimer je njihov delovni proces najmanj moten. Pripravljena online tečaja podjetja B2 IT sta nam bila všeč, veliko nam pomenijo tudi e-testi na koncu, s katerimi zaposleni preverjajo razumevanje predelanih vsebin, v podjetju pa imamo možnost spremljati, kje je obstoječe znanje zaposlenih mogoče še izboljšati. V času epidemije in ob upoštevanju vseh predpisanih ukrepov se nam je zdel to tudi logistično zelo ustrezen način izvedbe izobraževanja. Ekipa na B2 IT je bila pri izvedbi izobraževanja prilagodljiva, nudila je dodatno pomoč s svojimi predlogi ter bila ves čas usposabljanja na voljo."

Mateja Grmek pravnik, DOMPLAN d.d.

"V Sodexu se z e-izobraževanjem še nismo srečali, vedeli pa smo, da je to za nekatere vsebine in zaradi narave našega dela potrebno vpeljati čim prej. Ko se odločaš za tak projekt in v lastnih vrstah nimaš nikogar, ki bi znal tak projekt zagnati, potrebuješ zunanjo pomoč. Izjemna in številčna ekipa strokovnjakov na B2 ter zelo privlačen sistem eCampus, sta nam pomagala, da smo se v zelo kratkem času seznanili kaj pomeni pravo e-izobraževanje, kako voditi e-tečaj ter kako uspešno vpeljati e-izobraževanje v proces razvoja zaposlenih tudi v prihodnje. Idej katere vsebine bomo prenesli še v e-obliko je veliko (od Haccap, Excel, ), sodelovanje z B2 pa seveda nadaljujemo, saj ocenjujemo, da so v Sloveniji daleč najbolj kompetentni na področju e-usposabljanja poslovnih uporabnikov."

Cvetka Franko Direktorica, Sodexo d.o.o.

"S podjetjem B2 smo na tak način prvič sodelovali. Bili so zelo dojemljivi za naše potrebe in zelo fleksibilni, kar je v današnjem času prednost pri izbiri izobraževalne organizacije. Večina naših sodelavcev, ki so se udeležili e-tečaja, so bili izjemno zadovoljni s samim tečajem, posebej s predavateljem. Vsekakor bi sodelovanje z njimi priporočila tudi drugim ustanovam bodisi v privatni bodisi v državni lasti, kajti vlaganje v znanje je velika investicija, ki nam pomaga, da se z izzivi v današnjem času še lažje spoprijemamo. Pridobljeno znanje bo prispevalo k boljši uporabi računalniškega programa in s tem k večji učinkovitosti in zadovoljstvu naših strank."

Metka Oder Pristojna na področju izobraževanja, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje

"V celotni ebm-papst grupaciji si že dalj časa prizadevamo za čim višjo stopnjo informacijske varnosti, in pomemben del tega so tudi dobro izobraženi ter osveščeni uporabniki. Zato smo v sodelovanju s podjetjem B2 tudi izvedli e-izobraževanje »Informacijska varnost na delovnem mestu«, ki je na enostaven in poljuden način našim zaposlenim predstavilo najbolj razširjene spletne napade in prevare, ter kako se jim čimbolj učinkovito zoperstaviti. Spletno platformo e-izobraževanja nameravamo uporabljati tudi v prihodnje, saj predstavlja hiter in učinkovit način usposabljanja večjega števila zaposlenih."

Robert Manfreda Vodja IT, ebm-papst d.o.o.

"Za sodelovanje s skupino B2 smo se odločili zaradi izredne fleksibilnosti pri organizaciji tečajev, sposobnosti poslušanja naših želja in kvalitete izvedenih tečajev. Učenje "na daljavo" je v času, ko vse poteka "na hitro" odlična možnost za pridobitev nujno potrebnih znanj. Istočasno pa med udeleženci naredi ustrezno "selekcijo" - tisti, ki znanje zares potrebujejo so osebno zainteresirani, da se tudi naučijo. Priporočilo: če cenite čas vaših zaposlenih in denar vašega podjetja, potem je "izobraževanje na daljavo" v B2 optimalna rešitev."

Barbka Novak Vodja kadrovske službe, Knauf Insulation d.o.o.

"Ker želimo na področju izobraževanja in prenosa znanja slediti sodobnim smernicam, smo se odločili, da tudi v naši družbi intenzivneje pri razvoju zaposlenih vpletemo tudi e-izobraževanje. V e-izobraževanju smo namreč iskali rešitev, kako znanje predvsem lastnih, internih vsebin, ki jih pripravimo sami, najhitreje prenesti na čim večje število zaposlenih. B2 nas je s svojimi referencami v Sloveniji in predvsem konkretnimi izkušnjami celovite vpeljave e-izobraževanja v organizacije, prepričal v sodelovanje. S časovne distance, po uspešno vpeljanem projektu, lahko pohvalim, da je ekipa B2 obljube v celoti izpolnila. Sodelavci B2 so izkazali veliko mero strokovnosti, razumevanja in pripravljenosti. Z veseljem nadaljujemo zgodbo tudi v prihodnje."

Darja Vodušek Vtič Vodja Kadrovske službe, Talum d.d.

"Za sodelovanje s podjetjem B2 smo se odločili zaradi prehoda podjetja na nov programski paket Office 2007. Skupaj z njimi smo organizirali računalniško izobraževanje za vse zaposlene v PE Ljubljana in PE Maribor v obliki kombiniranega izobraževanja, kjer je del izobraževanja potekal v klasični obliki v učilnici podjetja B2, del pa s pomočjo portala Spletno učenje. Prednost kombiniranega izobraževanje vidimo predvsem v tem, da tečajniki osvojeno znanje lahko nadgradijo tudi preko spletnega učenja, ob budnem očesu mentorja, ki še dodatno spodbuja udeležence k aktivnemu učenju. Sodelovanje s podjetjem B2 nam je bilo v veselje, predvsem pa je bila tako organizacijska plat izvedbe kot kvaliteta izvedenih izobraževanj na visokem nivoju. Tečaj so pohvalili tudi naši sodelavci, kar pomeni, da je bilo izobraževanje uspešno izvedeno."

Marjeta Horvatič HSE

"Skupen projekt z B2 MeRLab - Innovative Remote Laboratory in the E-training of Mechatronics je novost tako v slovenskem kot tudi evropskem prostoru in nudi e-izobraževanje iz mehatronike podprto s spletnimi materiali in oddaljenimi eksperimenti. B2 je za izobraževanje postavil spletni portal osnovan na eCampus sistemu ter oblikoval in vanj vključil pripravljena gradiva. Končni rezultat je uporabniku prijazno, funkcionalno in pregledno učno okolje, s katerim so bili udeleženci tečaja zelo zadovoljni. Zelo pomembna nam je bila možnost prilagoditve eCampus okolja za naše potrebe. Tako je bila izvedena prilagoditev, ki je omogočila vzpostavitev neposredne povezave med portalom in oddaljenim laboratorijem. Kot mentorica pri izobraževanju pa sem zelo cenila tudi eCampus orodja, ki so mi omogočila sprotno spremljanje napredka učencev in analizo njihove uspešnosti ter učnih navad. Vse to mi je zelo olajšalo izvajanje tečaja in omogočilo sprotno motiviranje in pomoč udeležencem. Sodelovanje z B2 je vsekakor bilo zelo uspešno, nad rezultatom tega sodelovanja pa smo navdušeni tako pripravljalci tečaja kot tudi udeleženci MeRLab izobraževanja."

doc. dr. Andreja Rojko FERI Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Maribor

"Za sodelovanje s podjetjem B2 d.o.o. smo se odločili zaradi priporočil in izkušenj naših bank članic ter na podlagi predstavitve celovitega sistema za e-izobraževanje E-Campus. Sodelovanje z zaposlenimi v podjetju B2 d.o.o. je bilo strokovno, izjemno sodelovalno in ne nazadnje zelo prijetno ter učinkovito, saj so zaposleni vedno na razpolago za svetovanje in pomoč. Sistem E-Campus se je izkazal za uporabnikom prijazno delavno okolje, tako za učence kot upravitelje sistema. Mnenja naših udeležencev e-izobraževanja, ki smo jih pridobili iz anket, so navdušujoča in pohvalna. Odlično so ocenili tako vsebino e-izobraževanja, kot obliko (všečnost programa, slikovitost, sistematičnost i.p.). Na podlagi dosedanjih izkušenj in potreb naših bank članica smo se odločili, da je e-izobraževanje oblika, ki jo je nujno potrebno vpeljati tudi pri drugih vsebinah. Zato smo se odločili. da bomo s podjetjem B2 d.o.o. nadaljevali razvoj e-izobraževanja kot alternativno obliko usposabljanja naših udeležencev. Skratka pri podjetju B2 d.o.o. dobite nekaj več, saj za njih ni ovir, obstajajo le rešitve. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja s podjetjem B2 d.o.o. pri novih vsebinah."

Viljenka Markič Simoneti Vodja izobraževalnega centra ZBS, Združenje bank Slovenije

"Zaradi vse višjih zahtev na področju varovanja osebnih podatkov smo se odločili, da vsem, ki v naši družbi prihajajo v stik z osebnimi podatki dvignemo nivo znanja in zavesti o pravilnem ravnanju na tako občutljivem področju. Odločili smo se za B 2, ker je ponujala moderno e-izobraževanje, ki ne moti delovnega procesa, ker omogoča delo takrat, ko ima posameznik čas zato. Program je prijazen, ne zahteva poglobljenega računalniškega znanja. Pomembno je, da od udeležencev zahteva zbrano delo, saj morajo po vsakem vsebinskem sklopu opraviti kratek test. Za kadrovika je dobrodošla tudi možnost, da lahko vpogleda v aktivnost posameznikov in njihove rezultate. Vsi prijavljeni udeleženci so e-izobraževanje uspešno opravili. Delavci B 2 so nam ves čas dostopa do aplikacije nudili vso potrebno pomoč."

Vojko Čujovič Vodja splošne službe, Sumida Slovenija, d.o.o.

"S podjetjem B2 smo izvedli e-izobraževanje na temo informacijske varnosti za 1530 zaposlenih. Izvajalec izobraževanja je bil izbran izmed več izjemno kakovostnih in kompetentnih ponudnikov. Seveda so odločilno vlogo odigrali kakovost vsebine izobraževanja, ki smo jo pripravili skupaj posebej za potrebe našega podjetja, enostavnost uporabe sistema eCampus, časovna izvedba ter nenazadnje tudi cena. Zaposleni so izobraževanje sprejeli izjemno pozitivno ter izrazili željo po dodatnih izobraževanjih preko spleta. Všeč jim je bila tako vsebina, kot sam način izobraževanja. Kot organizator izobraževanja sem le-to spremljala, kot administrator. Kljub temu da mi je bil sistem eCampus do tedaj neznanka, sem delo z njim zaradi enostavne uporabe hitro osvojila."

Barbara Žagar NKBM d.d.

"Priznam, da sem bil »jezen« po napovedi službe za informatike, da se bomo morali e-izobraževati. Vtisi zdaj, po opravljenem izobraževanju, pa so povsem drugačni. Lahko rečem, da sem zadovoljen, saj sem spoznal potencialne nevarnosti, ki prežijo na nas pri vsakdanjem delu in nespoštovanju varnostne informacijske politike podjetja. HVALA – sem bogatejši in pametnejši še za tisti del, ki me do sedaj ni preveč zanimal, brigal, sedaj pa… …bom le bolj previden in pazljiv."

Franc Orešnik Vodja nabave, prodaje, logistike, GKN Driveline Slovenija

"V Elektro Gorenjska smo v letošnjem letu sistematično začeli promovirati zdrav način življenja, tako na delovnem mestu kot tudi v zasebnem življenju. Med letom se nam je ponudila priložnost sodelovati z B2. Zaposlenim smo omogočili možnost sodelovati v e-izobraževanju na temo Stresa in izgorelosti. Za nov pristop izobraževanja in enostavnega pridobivanja informacij se niso odločili vsi zaposleni, tisti, ki pa so se ga udeležili, so bili z njim zelo zadovoljni. Po njihovem mnenju je bila vsebina e-izobraževanja razumljiva in uporabna. V podjetju vidimo številne prednosti e-izobraževanja, saj zaposlenim nudi več samostojnosti, lahko se ga udeležijo na svojem delovnem mestu, sami določajo tempo izobraževanja in čas, ki ga bodo namenili izobraževanju. Zaradi narave dela, ki ga opravljamo v podjetju, bomo ohranili tradicionalne oblike izobraževanj, saj je pri določenih usposabljanjih oseben stik neprecenljiv. Verjamemo, da bomo zaradi pozitivne prve izkušnje zaposlenim e-izobraževanje še ponudili."

Mojca Jelovčan Analitik za kadrovanje, Elektro Gorenjska d.d.

"V podjetju Akrapovič se zavedamo pomembnosti promocije zdravja pri svojih sodelavcih, zato smo še povečali aktivnosti v smeri, ki vplivajo na zdravje, čilost in izpolnjenost naših zaposlenih. Trudimo se ponuditi čimbolj spodbudno in prijetno delovno okolje, ker se zavedamo, da zdravi in zadovoljni sodelavci s svojim znanjem in kakovostnim delom soustvarjajo naš skupni uspeh. Na podlagi analize smo v sodelovanju s strokovnjaki Zavoda za Atraktivno Promocijo zdravja – ZAP izvedli e-izobraževalni program s področja promocije zdravja. Naši sodelavci so predelali e-modul Odpornost na stres in izgorevanje in se seznanili s ključnimi vsebinami s področja duševnega zdravja sodobnega delavca. Spoznali so kaj sta stres in izgorevanje, kako stres prepoznati, kakšen je njegov vpliv na naše telo in zdravje ter predvsem, kako ga obvladovati. Sodelavci so bili z e-izobraževanjem zelo zadovoljni, zato nameravamo s tovrstnim izobraževanjem nadaljevati tudi v prihodnje."

Andreja Da Silva Direktor kadrov / Human Resources Director, Akrapovič d.o.o.

"Za sodelovanje z B2 smo se odločili, ker imajo veliko izkušenj z izvajanjem e-izobraževanja v podjetjih in ker imajo vrhunsko orodje za e-izobraževanje. Navdušila so nas predvsem orodja za analitiko in izgrajevanje lastnih e-gradiv. Zelo pomembno nam je tudi to, da je B2 profesionalna, strokovna in izjemno odzivna ekipa. Našli smo vse na enem mestu, zato je bila celovita vpeljava lahko tako hitra in uspešna!"

Tanja Kenda Direktorica za razvoj ključnih kadrov v korporaciji, Hidria d.d.

"V Zavarovalnici Triglav imamo zelo razvejano poslovno mrežo. V naši mreži dvanajstih območnih enot je kar 42 predstavništev s številnimi prodajnimi skupinami in sklepalnimi mesti. Zaposlujemo preko 2300 ljudi, zato smo iskali rešitev, pri kateri bi na prijazen in enostaven način znanje posredovali vsem našim sodelavcem. Našli smo jo v eCampusu, ki omogoča, da se naši zaposleni učijo na hiter in enostaven način, hkrati pa smo prihranili tudi čas, ki bi ga porabili za pot na predavanja. Sodelovanje s podjetjem B2 nam je prineslo kompetentnega sogovornika, prepričali pa so nas tudi s strokovnostjo in odzivnostjo."

Metoda Debeljak Direktorica službe za upravljanje z zaposlenimi, Zavarovalnica Triglav, d.d.

"Po predstavitvi e-izobraževanja s strani B2 smo ugotovili, da je takšen način izobraževanja idealen za dostopnost vseh zaposlenih. E-izobraževanje s področja informacijske varnosti in varstva osebnih podatkov, ki smo ga izvedli za vse zaposlene v banki, je bilo pripravljeno profesionalno in zelo uporabno. Vsa pomoč in sodelovanje s strani zaposlenih na B2 je bila na visokem strokovnem nivoju."

Sanja Miljuš Herman Direktorica sektorja pravnih, kadrovskih in splošnih zadev, Pošta Slovenije d.o.o.

"V OZS stopamo tudi na področju izobraževanja v koraku s časom in trendi, zato smo se odločili in uvedli najsodobnejšo obliko za učenje – e-izobraževanje. V Sloveniji smo našli odličnega in vodilnega ponudnika za celovito vpeljavo e-izobraževanja, B2 d.o.o. B2 nudi izredno kakovosten lasten sistem za e-izobraževanje (eCampus), s svojo ekipo strokovnjakov, pa so nam omogočili tudi izgradnjo izvrstnih multimedijskih e-gradiv naših avtorjev. Našim udeležencem tako lahko ponudimo zares pestro in zanimivo ponudbo tudi na področju e-izobraževanja. Sicer pa moramo tudi na sploh pohvaliti sodelovanje s podjetjem B2 d.o.o., saj so zelo odzivni in hitro priskočijo na pomoč. Njihove storitve so izredno kakovostne, hkrati pa je poslovni odnos do strank ne samo korekten, pač pa tudi izredno človeški in topel, kar je v današnjem času redkost."

mag. Nataša Štirn Direktorica Obrtno-podjetniškega izobraževalnega središča, Obrtna zbornica Slovenije

"Ker se je v naši družbi pojavila potreba po nadgradnji znanja, smo iskali učinkovit in hkrati tako stroškovno kot časovno racionalen način pridobivanja znanja. Vse to smo našli v B2 v obliki e-izobraževanja. V današnjem tempu je težko najti čas, zato nam je ogromno pomenilo, da smo se lahko izobraževali kadarkoli v službi, doma ali ob vikendih in sicer ob budnem očesu mentorja, ki nas je spremljal, spodbujal in odgovarjal na naša morebitna vprašanja. Z aposleni smo bili izredno zadovoljni, saj so bile vse podane vsebine tudi multimedijsko in interaktivno podprte s praktičnimi primeri. Zaradi dobro zasnovanega sprotnega testiranja znanja skozi ves tečaj, tudi uspeh na zaključnem testiranju ni izostal. Zato se ekipi B2 iskreno zahvaljujemo za osvojeno znanje in odnos, ki je bil na vrhunskem nivoju. Sodelovanje z njimi lahko zaradi njihovega profesionalnega pristopa in ustreznosti podajanjih vsebin vsekakor le toplo priporočamo."

Leonida Pucko Pooblaščenka uprave za interno kontrolo, KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.