Rešitev za najtežje
izzive razvoja kadrov

Napredne možnosti odgovarjajo izzivom največjih podjetij in organizacij. Pokličite nas na 01/ 2444 212.

 

 

Seznam posodobitev


eCampus 3.3.13
(april 2024)

 • Dopolnitve v funkcionalnosti prevajanja učnih strani s pomočjo umetne inteligence (AI).
 • Dodana možnost dodajanja naslovne slike na lokalne videoposnetke.
 • Dopolnitve delovanja po zaključenem ogledu PDF e-gradiva.
 • Dopolnjena funkcionalnost izvoza/uvoza e-gradiv, ki vsebujejo eCampus interaktivne elemente.
 • Onemogočeno brisanje aktivnosti v e-učilnicah, ki so v teku.
 • Dopolnitve v strukturi zbirke podatkov.
 • Izboljšava obrazcev Lightbox in Hotspots pri izbiranju ustrezne vrste datotek.
 • Dopolnitve uporabniškega vmesnika v obrazcu za izdelavo Lightbox elementa.
 • Dopolnitev načina povezave in obdelave podatkov iz AzureAD.

eCampus 3.3.12
(februar 2024)

 • Dodana nastavitev za minimalni čas ogleda e-gradiva.
 • Posodobitev nastavitev za datumska polja v aplikaciji.
 • Dopolnitve prenosa podatkov o opravljenih aktivnostih med e-učilnicami.
 • Dopolnitve uporabniškega vmesnika v obrazcu za dodajanje Lightbox elementa.
 • Dopolnitve obrazca za dodajanje interaktivnih elementov tipa Hotspots in Lightbox.
 • Izboljšava uporabniškega vmesnika za izdelavo Hotspots elementov.

eCampus 3.3.11
(januar 2024)

 • Dopolnitev interaktivnega elementa Accordion.
 • Dopolnitve pri zapisovanju podatkov o aktivnostih v e-učilnici.
 • Dopolnitve pri predvajanju videoposnetka.
 • Izboljšava pri uporabi filtra v seznamu objektov.

eCampus 3.3.10
(december 2023)

 • Dodan pregled vseh učilnic za upravljalce portala.
 • Dodana možnost uvoza PDF datoteke v obliko e-gradiva ter izračun statistike.
 • Dodan učinek animacije pri prikazu interaktivnega elementa Accordion.
 • Implementacija interaktivnega elementa "Hot Spots".
 • Dopolnitve pri prikazu obvestila o beleženju napredka na majhnih napravah/telefonih.
 • Dopolnitev urejevalnika certifikatov.
 • Dopolnitve pri dodajanju YouTube elementa.
 • Dopolnitev pri dodajanju interaktivnih dogodkov na YouTube video.
 • SCORM izvoz - izboljšave pri izvozu vprašanj in posodobitev designa.
 • Popravek prikaza barv v spustnem seznamu urejevalnika.
 • Dopolnitev izračuna statistike v učilnici.
 • Dopolnitev podatkov (datum) pri prikazu testa posameznika.
 • Odprava manjših napak.

eCampus 3.3.9
(julij 2023)

 • Dodana možnost prevajanja z OpenAI (demo).
 • Dopolnitev postopka dodajanja uporabnikov v e-učilnico.
 • Nadgradnja prenosa vsebin z interaktivnim videoposnetkom med portali.
 • Dopolnitev možnosti dodajanja slike v urejevalnik (kopiraj/prilepi).
 • Dopolnitev izbire barve besedila v urejevalniku.
 • Popravek pri spreminjanju velikosti besedila.
 • Izboljšava prikaza v seznamu zadetkov iskanja uporabnikov.
 • Dopolnitev prikaza podatkov pri dodeljevanju anket.
 • Odprava napake pri prenosu prilog foruma na več-domenskih portalih.
 • Sprememba številske oblike pri prikazu zaključenih aktivnosti na novi Start strani.
 • Popravek pri vnosu največjega števila znakov v polju profil uporabnika.
 • Izboljšava slogovne datoteke za prikaz urejevalnika.
 • Dopolnitev izračuna statistike gradiva.
 • Popravki pri urejanju nastavitev videoposnetka.
 • Dopolnitve prevodov.
 • Odprava manjših napak.

eCampus 3.3.8
(april 2023)

 • Manjše dopolnitve na novi start strani.
 • Posodobitev načina izračuna statistike e-gradiva.
 • Odprava manjših napak.

eCampus 3.3.7
(februar 2023)

 • Dopolnitev urejevalnika z možnostjo izdelave interaktivnih elementov (Accordion).
 • Dopolnitev postopka pri uvozu PPT vsebine.
 • Možnost neposrednega dostopa do poljubne e-učilnice za administratorje.
 • Dopolnitev csv izpisa vseh izobraževanj.
 • Izboljšave pri kopiranju e-učilnic (preračun datumov).
 • Posodobitev možnosti pri vnosu aktivnosti v e-učilnici (tip Test).
 • Dopolnitev uporabniškega vmesnika v pogledu zavihka Mentorstvo.
 • Dopolnitev prikaza podatkov v pdf poročilu (BI manager).
 • Dopolnitev prikaza mentorja v e-učilnici.
 • Dodatni stolpci v seznamu uporabnikov izbrane skupine.
 • Nadgradnja kreiranja predloge certifikata (označevanje več polj).
 • Odprava manjših napak.

eCampus 3.3.6
(oktober 2022)

 • Dopolnitev slogov za responsive prikaz učne strani.
 • Dopolnitev uporabniškega vmesnika za Azure AD sinhronizacijo.

eCampus 3.3.5
(september 2022)

 • Nadgradnja možnosti uporabe PowerPoint vtičnika v okoljih z AD ali ADFS prijavo v eCampus.
 • Dopolnitev PowerPoint vtičnika s preverjanem ustreznosti verzije eCampus.
 • Odprava napake prikaza praznega e-gradiva preko PowerPoint vtičnika.
 • Dopolnitev uvoza učne vsebine iz Word (XML) predloge.
 • Dopolnitev shranjevanja vsebine v urejevalniku učnih strani.
 • Izboljšan prikaz Lightbox elementa z možnostjo oblivanja besedila.

eCampus 3.3.4
(junij 2022)

 • Dodana API metoda za proženje sinhronizacije uporabnikov iz Microsoft Azure AD.
 • Nadgradnja sumarnega poročilu o izobraževanju z možnostjo zajema podatkov za tri leta.
 • Nadgradnja delovanja vtičnika za uvoz vsebine e-gradiva iz MS PowerPoint v eCampus.
 • Nadgradnja funkcionalnosti shranjevanja datotek v e-gradivu.
 • Nadgradnja funkcionalnosti dodajanja videa in slik s postopkom povleci-spusti.
 • Dopolnitev objavljanja novic.
 • Dopolnitev ustvarjanja oglasnega gradiva.

eCampus 3.3.3
(april 2022)

 • Dopolnitev funkcionalnosti dodajanja in odstranjevanja alinej v besedilu učne strani.
 • Avtomatizirano krajšanje predolgega naslova v kazalu in učni strani.
 • Dodana možnosti shranjevanja učne strani z bližnjico na tipkovnici (Ctrl+S).
 • Nadgradnja sortiranja zaključenih učilnic po posameznih parametrih.
 • Izboljšan prikaz separatorjev na obrazcu za urejanje opomnika.
 • Dopolnjen zapis v podatkovni bazi o pošiljanju opomnikov.
 • Odprava zapoznelega pošiljanja opomnikov.

eCampus 3.3.2
(marec 2022)

 • Nadgradnja funkcionalnosti uvoza uporabnikov z datoteko CSV – neupoštevanje odvečnih stolpcev.
 • Dopolnjen prikaz alinej v urejevalniku predlog certifikatov.
 • Izboljšava prikaza vprašanj tipa »Spremeni vrstni red«.
 • Preureditev prikaza podatkov v poročilu csv: »Aktivnost e-učilnice«.
 • Nadgradnja urejevalnika kratke vsebine z alinejami v obrazcu nastavitev e-gradiva.

eCampus 3.3.1
(februar 2022)

 • Nadgradnja opomnikov:
  • Izboljšano pošiljanje avtomatskih opomnikov uporabnikom, ki še niso zaključili e-izobraževanja
  • Nadgradnja dinamičnih polj
 • Dopolnitev funkcionalnosti za sinhronizacijo uporabnikov z Azure AD.
 • Nadgradnja funkcionalnosti urejanja videoposnetka v urejevalniku.
 • Dopolnitev sortiranja certifikatov na seznamu od novejšega do starejšega.
 • Nadgradnja funkcionalnosti arhiviranja predlog certifikatov.
 • Izboljšan pregled med vprašanji v testu ter gumbi za odgovor in pregled vprašanj.
 • Izboljšano točkovanje pri vprašanjih z več odgovori.
 • Skrivanje gumba za urejanje testa v novem urejevalniku, ko ni izbran noben test.
 • Dopolnitev sortiranja testov na seznamu od novejšega do starejšega.
 • Manjše dopolnitve v prikazu strukture e-gradiva.

eCampus 3.3.0
(januar 2022)

 • Nov urejevalnik učnih strani in prikaz strukture e-gradiva:
  • posodobljen dostop avtorja do urejevalnika e-gradiva
  • nadgradnja dodajanja multimedijski elementov v učni atom s postopkom povleci/spusti
  • omogočeno neposredno urejanja video posnetka v urejevalniku
  • izboljšana funkcionalnost kreiranja motivacijskih vprašanj
  • v učnem atomu za testiranje dodan seznam testov
  • dodana možnost uvoza gradiva iz Worda s postopkom povleci/spusti
  • nadgradnja upravljanja s SCORM vsebino v urejevalniku
  • prikaz strukture e-gradiva v obliki zavihkov
 • Izboljšan prikaz ozadja v galeriji slik z odstranitvijo temne obrobe.
 • Nadgradnja funkcionalnosti kopiranja motivacijskih vprašanj.
 • Izboljšan postopek preusmeritve uporabnika na začetno stran po potrditvi registracije.

eCampus 3.2.37
(september 2021)

 • Dopolnitev procedure za izvoz HRM podatkov.
 • Nadgradnja delovanja »drag&drop« dodajanja videoposnetkov v urejevalnik učne strani.
 • Izboljšava prenosa motivacijskih vprašanj pri kopiranju e-gradiv.
 • Izboljšava prenosa slik pri kopiranju e-gradiv.
 • Izboljšava prenosa slik pri izvozu in uvozu e-gradiv iz/v eCampus.
 • Izboljšava prikaza razmika med navadnim besedilom in seznamom v e-gradivih.
 • Dopolnitev urejevalnika učne strani z dodatnimi gumbi za oblikovanje alinej.
 • Odprava decimalnih vrednosti velikosti slik pri urejanju učnih strani.

eCampus 3.2.35
(julij 2021)

 • Izboljšana odzivnost motivacijskih vprašanj v e-gradivih pripravljenih v Wordu.
 • Nadgradnja shranjevanja točkovanja testov.
 • Izboljšava urejanja kategorij forumov.
 • Možnost urejanja predloge certifikata e-učilnice po končani testni izvedbi s strani administratorja (avtorja) e-učilnice.
 • Izboljšava funkcionalnosti iframePackage v celozaslonskem načinu.
 • Onemogočeno zamrzovanje urejevalnika učnih strani ob kliku na gumb Lightbox.
 • Izboljšana funkcionalnost ustvarjanja in urejanja oddelkov.

eCampus 3.2.34.1
(maj 2021)

 • Nadgradnja funkcionalnosti dodajanja podrejenih skupin v upravljanju skupin.
 • Razširitev spustnega seznama v urejevalniku predlog certifikatov.
 • Izboljšan prikaz naziva datoteke v urejevalniku predlog certifikatov.

eCampus 3.2.33.4
(marec 2021)

 • Nadgradnja vtičnika za uvoz vsebine PowerPoint datoteke v e-gradivo.
 • Nadgradnja urejanja predlog certifikatov.
 • Izboljšana funkcionalnost urejevalnika vsebine e-gradiv.
 • Dopolnitev urejanja dodatne razlage v besedilu učne strani e-gradiva.
 • Onemogočena možnost vstavljanja posebnih znakov v registracijsko kodo e-gradiva
 • Dodana možnost vpisa uporabnika v aplikacijo z Azure AD prijavo.
 • Uvedba možnosti preprečevanja uporabniku, da preskakuje video.

eCampus 3.2.32.2
(december 2020)

 • Izboljšana funkcionalnost urejanja vnosnih polj v urejevalniku predlog certifikatov.
 • Izboljšan prikaz seznama pridobljenih certifikatov uporabnika.
 • Onemogočena možnost urejanja predlog certifikatov za mentorje.
 • Dopolnitev pri urejanju velikosti slik motivacijskih in izpitnih vprašanj.
 • Dopolnitev pri urejanju velikosti slik v urejevalniku učnih strani.
 • Nadgradnja vnosa e-poštnih naslovov uporabnikov z daljšimi končnicami.
 • Dopolnitev pri shranjevanju e-učilnic za brskalnik MS Internet Explorer.

eCampus 3.2.31.4
(oktober 2020)

 • Izboljšan prikaz pregleda rezultatov testiranj.
 • Nadgrajen izvoz motivacijskih vprašanj pri kopiranju ali izvozu e-gradiv.
 • Dopolnitev izpisa o aktivnosti e-učilnice s podrobnejšimi podatki o uporabniku.

eCampus 3.2.30
(julij 2020)

 • Dopolnitev urejanja skupin tipa oddelek, kjer je sedaj privzet status aktiven.
 • Izboljšano upravljanje predlog certifikatov.
 • Dopolnitev procedure shranjevanja učnih strani v urejevalniku e-gradiva.
 • Nadgradnja video predvajalnika v skladu s HTML-5 tehnologijo.
 • Dodaten jezik uporabniškega vmesnika: kitajščina.

eCampus 3.2.29
(maj2020)

 • Nadgradnja prijave uporabnikov preko AD.
 • Izboljšan iskalnik pri pregledovanju skupin uporabnikov.
 • Nadgradnja možnosti nastavitev SCORM paketov v sistemskih nastavitvah eCampus.
 • Nadgradnja foruma pri upravljanju možnosti komentiranja objav.
 • Izboljšan prikaz dodatnih nastavitev pri ustvarjanju različnih vrst testov.
 • Dopolnitev pri vprašanju tipa »zapolnjevaje«, kjer se za pravilen odgovor šteje tudi, ko je med besedami v odgovoru več presledkov in/ali tabulatorjev.
 • Dopolnitev prikazovanja zahtevanega časa za opravljanje določene aktivnosti tudi pri aktivnostih tipa »datoteka« in »URL«.
 • Dopolnitev urejanja in shranjevanja e-učilnice v primeru izbire možnosti tiskanja certifikata.
 • Izboljšan predogled certifikata pri urejanju učilnice.
 • Dopolnitev uporabniških obvestil v procesu uvoza uporabnikov na portal.
 • Posodobitev pop-up obvestila ob izbrisu uporabnika.
 • Posodobljen prikaz prenosa datotek v šolski mobilni aplikaciji Android.
 • Dopolnitev angleških prevodov uporabniškega vmesnika.

eCampus 3.2.28
(marec 2020)

 • Omogočeno dodajanje števila ur izobraževanja v nastavitvah tiskanja potrdila o testiranju kot dinamičnega podatka na potrdilu.
 • Dopolnitev v nastavitvah urejanja testa pri izbiri števila testnih vprašanj.
 • Dopolnjena abecedna razvrstitev priimkov uporabnikov na seznamu poročil o aktivnostih v e-učilnici.
 • Dopolnjena procedura prijave na portal preko aktivnega imenika (AD).
 • Izboljšano delovanje urejevalnika naslovnice e-učilnice.

eCampus 3.2.27.3
(marec 2020)

 • Dopolnjena procedura za vnašanje obveznih podatkov v obrazec za urejanje aktivnosti e-učilnice.
 • Nadgrajen prikaz IDD točk izobraževanj za zavarovalnice.
 • Nadgradnja uvozne procedure s csv datoteko z dodatnim metapodatkom o podjetju.
 • Nadgradnja filtriranja uporabnikov pri rezultatih testiranja po podjetju.

eCampus 3.2.26
(januar 2020)

 • Nadgrajen prikaz ploščic z imeni e-učilnic in e-gradiv v BI Manager pogledu.
 • Izboljšan prikaz navodil in opozoril pri spreminjanju uporabnikovega gesla.

eCampus 3.2.25.1
(november 2019)

 • Posodobljen prikaz obvestila ob preteku veljavnosti linka za aktivacijo pozabljenega gesla.
 • Nadgradnja procedure pri urejanju motivacijskih vprašanj.
 • V obrazec za urejanje e-učilnice je dodano vnosno polje za naziv certifikata.
 • Odpravljena težava s prenosom  slik in animacij pri kopiranju e-gradiv.
 • Posodobljen prikaz slike pri vprašanjih tipa "označi točko natančno" in "označi točko približno".
 • Posodobljena procedura prikaza statistik anket v učilnicah.

eCampus 3.2.24
(september 2019)

 • Odpravljena težava z uvozom gradiv v zavihku Admin.
 • Posodobljen pregled učenja na uporabnikovem profilu.

eCampus 3.2.23
(junij 2019)

 • Dopolnitev prikaza veljavnosti certifikata. Če rok ni določen, ostane vrednost v stolpcu Veljavnost (let) prazna.
 • Dopolnitev izbire certifikatov s pomočjo ustvarjanja predlog certifikatov in izbire ustrezne predloge ob nastavitvi certifikata v učilnici.
 • Izboljšano preverjanje uporabnikove uspešnosti pri reševanju testa.
 • Dopolnitev pri nalaganju slik v urejevalnik učne strani, ki so večje od 3200 px.
 • Zaklepanje uporabnikov na nivoju eCampusa po tretjem napačnem vpisu gesla je omogočeno tudi za navadne uporabnike.
 • Dopolnitev pri povleku slik v/iz urejevalnika učne strani.
 • Posodobljen prikaza rezultatov splošnega iskalnika objav v forumih (časovni prikaz).
 • Omogočeno dodajanje števila ur izobraževanja kot dinamičen podatek na certifikatu.

eCampus 3.2.22
(april 2019)

 • Posodobljena navigacija pri preverjanju podrobnosti uporabnika. Ob kliku na gumb nazaj, uporabnik ne gre več na glavno stran, temveč na meni iskanja uporabnikov.

eCampus 3.2.21
(marec 2019)

 • Posodobljeno ponastavljanje gesla ob uvozu uporabnikov s CSV datoteko.
 • Posodobljen pregled učenja na profilu posameznega uporabnika.

eCampus 3.2.20
(februar 2019)

 • Posodobitev prikaza začetne pregledne strani.
 • Možnost dodajanja certifikata v učilnico po zaključku trajanja učilnice.
 • Posodobljena procedura pregledovanja testov v administratorskem načinu pritisk na puščico nazaj vrne administratorja na pregled uporabnika.

eCampus 3.2.19
(januar 2019)

 • Posodobljeno kopiranje učilnic.
 • Posodobljeno pošiljanje sporočil uporabnikom v učilnici.
 • Nadgradnja prikaza uporabnikovega napredka v načinu gamification.

eCampus 3.2.18
(december 2018)

 • Odpravljena težava s podvajanjem v PDF gradivih.
 • Odpravljena težava s spreminjanjem vrstnega reda aktivnosti v e-učilnici.
 • Dopolnjeno točkovanje diamantov v modulu gamification.

eCampus 3.2.17
(november 2018)

 • Nadgradnja prikaza aktivnosti na učnem dogodku. Dodana možnost organizacije aktivnostih po mapah (hitrejše nalaganje, večja preglednost).
 • Nadgradnja prikaza poročil, ki prikazujejo tudi testiranja, ki so bila opravljena zunaj časovnega okvira aktivnosti, a v kontekstu izbranega učnega dogodka.
 • Nadgradnja PDF pregledovalnika, kjer se vse povezave privzeto odpirajo v novem oknu/zavihku.

eCampus 3.2.16
(oktober 2018)

 • Nadgradnja funkcionalnosti izvoza e-gradiva v SCORM.
 • Grafična nadgradnja predloge CSS (razmak odstavkov, razmejitvene črte, opombe).

eCampus 3.2.15
(september 2018)

 • Dopolnitve in optimizacija delovanja beta editorja.
 • Dopolnitev avtomatskih opomnikov: možno je dodati več opomnikov za posamezno aktivnost.
 • Izboljšan prikaz izbir na vprašanjih tipa ‘Ujemanje’.

eCampus 3.2.14
(julij 2018)

 • Nadgrajena rešitev za dodelitev certifikata uporabniku, ki je uspešno zaključil e-učilnico.
 • Izboljšana postavitev gumbov v mentorstvu e-učilnice, ki pri manjših ločljivostih zaslona prepreprečuje njihovo prekrivanje.
 • Preimenovanje povezav pri upravljanju skupin: ‘pregled’ v ‘učenje’ ter ‘aktivnosti uporabnikov’ v ‘aktivnosti’.
 • Odpravljena težava ob vstavljanju datotek v beta editor, ki imajo v nazivu velike črke.
 • Odpravljena težava s šumniki na vprašanjih tipa ‘zapolnjevanje’.
 • Odpravljena težava z vnosom promo kode.

eCampus 3.2.13
(junij 2018)

 • Razvita posebna rešitev za avtomatsko uvažanje uporabnikov iz CSV datotek.
 • Nadgrajena rešitev za izračunavanje, kdaj je uporabnik zaključil vse aktivnosti e-učilnice.
 • Nadgrajen izvoz podatkov, ki se izvede v vsakem primeru. Če podatkov ni, se v CSV izpiše obvestilo, da ni podatkov.
 • Dodano novo polje "Rezultati testa" in spremenjeno razvrščanje po učnih dogodkih tako, da so na vrhu najbolj aktualni.
 • Optimizacija akcije "Osveži dostope" (tako v upravljanju skupin kot e-učilnic) z namenom, da ne prihaja do timeouta v primeru večje skupine uporabnikov.
 • Nadgrajen mentorski prikaz podrobnosti učne aktivnosti v modulu BI tako, da omogoča hitro filtriranje uporabnikov po statusu in/ali datumu zadnje aktivnosti.
 • Nadgrajen managerski prikaz v modulu BI tako, da se zraven predelanosti in statusa e-učilnice prikazuje še rezultat testa (če obstaja). S tem dobimo hitro informacijo, ali je uporabnik zares tudi uspešno opravil testiranje in ne samo zaključil e-učilnico.
 • Odpravljena težava z nedelujočimi hiperpovezavami v poročilih e-učilnice.
 • Odpravljena težava z nepravilnim prikazom vsebine na vprašanju tipa "Označi točno na sliki".

eCampus 3.2.12
(marec 2018)

 • Razvoj orodja za poročanje (reporting) o aktivnostih in certifikatih v e-učilnici.
  • Pregled izdanih certifikatov v e-učilnici.
  • Pregled uporabnikov po posameznih aktivnostih v e-učilnici.
  • Izvoz v excel (csv).
 • Nadgrajena procedura s periodičnim generiranjem certifikatov v e-učilnici.
 • Nadgrajen pregled opravljenih aktivnosti v e-učilnicah na pregledni strani.
 • Nadgrajen prikaz predelanih aktivnosti na pregledni strani.
 • Nadgrajen prikaz % predelanosti e-gradiva.
 • Dopolnjena stran z napakami, prikazan točen čas in datum dogodka.
 • Dopolnjeni EN prevodi. Pri vnosu novega e-gradiva privzeto vklopljeno dodeljevanje avtorskega dostopa.
 • Na iskalniku privzeto izklopljene vse kljukice.
 • Odpravljene oblikovne omejitve ter rezanje nad 30 znakov pri vnovičnem shranjevanju.
 • Odpravljena težava s pregledom seznama vprašanj, med katerimi je vsaj eden tipa fill-in.
 • Pod tabelo dodan gumb za pošiljanje sporočil (skp) izbranim uporabnikom.

eCampus 3.2.11
(februar 2018)

 • Nadgrajena logika prikazovanja zadnjega obiskanega atoma v primeru e-gradiva, uvoženega iz PPT.
 • V BI modulu je odpravljena omejitev števila sporočil.
 • Na gumbu za začetek testa je preprečen dvojni klik.
 • Odpravljena težava z urejanjem nekaterih aktivnosti v e-učilnici, v primeru specifičnih nastavitev.
 • Na pregledu testa posameznika odpravljena težava z manjkajočimi odgovori po posameznih vprašanjih.
 • Odpravljena težava na urejanju certifikata e-učilnice.

eCampus 3.2.10
(januar 2018)

 • Dopolnitev in popravek kopiranja e-gradiv
 • Dopolnitve urejanja in kopiranja atomov
 • Opozorilo - HTML tagi znotraj bind polj
 • Posodobitev hitrosti delovanja - struktura
 • Odpravljena težava pri shranjevanju atoma (poseben znak v motivacijskem vprašanju)
 • Opomniki - vmesnik za dodatno besedilo
 • Odpravljena težava pri prikazovanju posebnega znaka v MV
 • Odpravljena težava prikazovanje multiple-select izbire
 • Odpravljena težava prikaza rezultatov iskanja
 • Možnost dodajanja e-tečaja na skupino
 • Omejitev števila znakov za naziv e-gradiva

Spoznajte LMS eCampus

Želite spoznati najbolj napreden e-izobraževalni sistem za podjetja in korporacije? 

    

eCampus uporabljajo številna uspešna podjetja