Rešitev za najtežje
izzive razvoja kadrov

Napredne možnosti odgovarjajo izzivom največjih podjetij in organizacij. Pokličite nas na 01/ 2444 212.

 

 

Seznam posodobitev

eCampus 3.2.13
4.6.2018

 • Razvita posebna rešitev za avtomatsko uvažanje uporabnikov iz CSV datotek.
 • Nadgrajena rešitev za izračunavanje, kdaj je uporabnik zaključil vse aktivnosti e-učilnice.
 • Nadgrajen izvoz podatkov, ki se izvede v vsakem primeru. Če podatkov ni, se v CSV izpiše obvestilo, da ni podatkov.
 • Dodano novo polje "Rezultati testa" in spremenjeno razvrščanje po učnih dogodkih tako, da so na vrhu najbolj aktualni.
 • Optimizacija akcije "Osveži dostope" (tako v upravljanju skupin kot e-učilnic) z namenom, da ne prihaja do timeouta v primeru večje skupine uporabnikov.
 • Nadgrajen mentorski prikaz podrobnosti učne aktivnosti v modulu BI tako, da omogoča hitro filtriranje uporabnikov po statusu in/ali datumu zadnje aktivnosti.
 • Nadgrajen managerski prikaz v modulu BI tako, da se zraven predelanosti in statusa e-učilnice prikazuje še rezultat testa (če obstaja). S tem dobimo hitro informacijo, ali je uporabnik zares tudi uspešno opravil testiranje in ne samo zaključil e-učilnico.
 • Odpravljena težava z nedelujočimi hiperpovezavami v poročilih e-učilnice.
 • Odpravljena težava z nepravilnim prikazom vsebine na vprašanju tipa "Označi točno na sliki".

 

eCampus 3.2.12
29.3.2018

 • Razvoj orodja za poročanje (reporting) o aktivnostih in certifikatih v e-učilnici.
  • Pregled izdanih certifikatov v e-učilnici.
  • Pregled uporabnikov po posameznih aktivnostih v e-učilnici.
  • Izvoz v excel (csv).
 • Nadgrajena procedura s periodičnim generiranjem certifikatov v e-učilnici.
 • Nadgrajen pregled opravljenih aktivnosti v e-učilnicah na pregledni strani.
 • Nadgrajen prikaz predelanih aktivnosti na pregledni strani.
 • Nadgrajen prikaz % predelanosti e-gradiva.
 • Dopolnjena stran z napakami, prikazan točen čas in datum dogodka.
 • Dopolnjeni EN prevodi. Pri vnosu novega e-gradiva privzeto vklopljeno dodeljevanje avtorskega dostopa.
 • Na iskalniku privzeto izklopljene vse kljukice.
 • Odpravljene oblikovne omejitve ter rezanje nad 30 znakov pri vnovičnem shranjevanju.
 • Odpravljena težava s pregledom seznama vprašanj, med katerimi je vsaj eden tipa fill-in.
 • Pod tabelo dodan gumb za pošiljanje sporočil (skp) izbranim uporabnikom.

 

eCampus 3.2.11
26.2.2018

 • Nadgrajena logika prikazovanja zadnjega obiskanega atoma v primeru e-gradiva, uvoženega iz PPT.
 • V BI modulu je odpravljena omejitev števila sporočil.
 • Na gumbu za začetek testa je preprečen dvojni klik.
 • Odpravljena težava z urejanjem nekaterih aktivnosti v e-učilnici, v primeru specifičnih nastavitev.
 • Na pregledu testa posameznika odpravljena težava z manjkajočimi odgovori po posameznih vprašanjih.
 • Odpravljena težava na urejanju certifikata e-učilnice.

 

eCampus 3.2.10
18.1.2018

 • Dopolnitev in popravek kopiranja e-gradiv
 • Dopolnitve urejanja in kopiranja atomov
 • Opozorilo - HTML tagi znotraj bind polj
 • Posodobitev hitrosti delovanja - struktura
 • Odpravljena težava pri shranjevanju atoma (poseben znak v motivacijskem vprašanju)
 • Opomniki - vmesnik za dodatno besedilo
 • Odpravljena težava pri prikazovanju posebnega znaka v MV
 • Odpravljena težava prikazovanje multiple-select izbire
 • Odpravljena težava prikaza rezultatov iskanja
 • Možnost dodajanja e-tečaja na skupino
 • Omejitev števila znakov za naziv e-gradiva

Spoznajte LMS eCampus

Želite spoznati najbolj napreden e-izobraževalni sistem za podjetja in korporacije? 

    

eCampus uporabljajo številna uspešna podjetja