Rešitev za najtežje
izzive razvoja kadrov

Napredne možnosti odgovarjajo izzivom največjih podjetij in organizacij. Pokličite nas na 01/ 2444 212.

 

 

Seznam posodobitev

eCampus 3.3.6
11.10.2022

 • Dopolnitev slogov za responsive prikaz učne strani.
 • Dopolnitev uporabniškega vmesnika za Azure AD sinhronizacijo.

 

eCampus 3.3.5
28.9.2022

 • Nadgradnja možnosti uporabe PowerPoint vtičnika v okoljih z AD ali ADFS prijavo v eCampus.
 • Dopolnitev PowerPoint vtičnika s preverjanem ustreznosti verzije eCampus.
 • Odprava napake prikaza praznega e-gradiva preko PowerPoint vtičnika.
 • Dopolnitev uvoza učne vsebine iz Word (XML) predloge.
 • Dopolnitev shranjevanja vsebine v urejevalniku učnih strani.
 • Izboljšan prikaz Lightbox elementa z možnostjo oblivanja besedila.

 

eCampus 3.3.4
10.6.2022

 • Dodana API metoda za proženje sinhronizacije uporabnikov iz Microsoft Azure AD.
 • Nadgradnja sumarnega poročilu o izobraževanju z možnostjo zajema podatkov za tri leta.
 • Nadgradnja delovanja vtičnika za uvoz vsebine e-gradiva iz MS PowerPoint v eCampus.
 • Nadgradnja funkcionalnosti shranjevanja datotek v e-gradivu.
 • Nadgradnja funkcionalnosti dodajanja videa in slik s postopkom povleci-spusti.
 • Dopolnitev objavljanja novic.
 • Dopolnitev ustvarjanja oglasnega gradiva.

 

eCampus 3.3.3
4.4.2022

 • Dopolnitev funkcionalnosti dodajanja in odstranjevanja alinej v besedilu učne strani.
 • Avtomatizirano krajšanje predolgega naslova v kazalu in učni strani.
 • Dodana možnosti shranjevanja učne strani z bližnjico na tipkovnici (Ctrl+S).
 • Nadgradnja sortiranja zaključenih učilnic po posameznih parametrih.
 • Izboljšan prikaz separatorjev na obrazcu za urejanje opomnika.
 • Dopolnjen zapis v podatkovni bazi o pošiljanju opomnikov.
 • Odprava zapoznelega pošiljanja opomnikov.

 

eCampus 3.3.2
1.3.2022

 • Nadgradnja funkcionalnosti uvoza uporabnikov z datoteko CSV – neupoštevanje odvečnih stolpcev.
 • Dopolnjen prikaz alinej v urejevalniku predlog certifikatov.
 • Izboljšava prikaza vprašanj tipa »Spremeni vrstni red«.
 • Preureditev prikaza podatkov v poročilu csv: »Aktivnost e-učilnice«.
 • Nadgradnja urejevalnika kratke vsebine z alinejami v obrazcu nastavitev e-gradiva.

 

eCampus 3.3.1
1.2.2022

 • Nadgradnja opomnikov:
  • Izboljšano pošiljanje avtomatskih opomnikov uporabnikom, ki še niso zaključili e-izobraževanja
  • Nadgradnja dinamičnih polj
 • Dopolnitev funkcionalnosti za sinhronizacijo uporabnikov z Azure AD.
 • Nadgradnja funkcionalnosti urejanja videoposnetka v urejevalniku.
 • Dopolnitev sortiranja certifikatov na seznamu od novejšega do starejšega.
 • Nadgradnja funkcionalnosti arhiviranja predlog certifikatov.
 • Izboljšan pregled med vprašanji v testu ter gumbi za odgovor in pregled vprašanj.
 • Izboljšano točkovanje pri vprašanjih z več odgovori.
 • Skrivanje gumba za urejanje testa v novem urejevalniku, ko ni izbran noben test.
 • Dopolnitev sortiranja testov na seznamu od novejšega do starejšega.
 • Manjše dopolnitve v prikazu strukture e-gradiva.

 

eCampus 3.3.0
10.1.2022

 • Nov urejevalnik učnih strani in prikaz strukture e-gradiva:
  • posodobljen dostop avtorja do urejevalnika e-gradiva
  • nadgradnja dodajanja multimedijski elementov v učni atom s postopkom povleci/spusti
  • omogočeno neposredno urejanja video posnetka v urejevalniku
  • izboljšana funkcionalnost kreiranja motivacijskih vprašanj
  • v učnem atomu za testiranje dodan seznam testov
  • dodana možnost uvoza gradiva iz Worda s postopkom povleci/spusti
  • nadgradnja upravljanja s SCORM vsebino v urejevalniku
  • prikaz strukture e-gradiva v obliki zavihkov
 • Izboljšan prikaz ozadja v galeriji slik z odstranitvijo temne obrobe.
 • Nadgradnja funkcionalnosti kopiranja motivacijskih vprašanj.
 • Izboljšan postopek preusmeritve uporabnika na začetno stran po potrditvi registracije.

 

eCampus 3.2.37
23.9.2021

 • Dopolnitev procedure za izvoz HRM podatkov.
 • Nadgradnja delovanja »drag&drop« dodajanja videoposnetkov v urejevalnik učne strani.
 • Izboljšava prenosa motivacijskih vprašanj pri kopiranju e-gradiv.
 • Izboljšava prenosa slik pri kopiranju e-gradiv.
 • Izboljšava prenosa slik pri izvozu in uvozu e-gradiv iz/v eCampus.
 • Izboljšava prikaza razmika med navadnim besedilom in seznamom v e-gradivih.
 • Dopolnitev urejevalnika učne strani z dodatnimi gumbi za oblikovanje alinej.
 • Odprava decimalnih vrednosti velikosti slik pri urejanju učnih strani.

 

eCampus 3.2.35
15.7.2021

 • Izboljšana odzivnost motivacijskih vprašanj v e-gradivih pripravljenih v Wordu.
 • Nadgradnja shranjevanja točkovanja testov.
 • Izboljšava urejanja kategorij forumov.
 • Možnost urejanja predloge certifikata e-učilnice po končani testni izvedbi s strani administratorja (avtorja) e-učilnice.
 • Izboljšava funkcionalnosti iframePackage v celozaslonskem načinu.
 • Onemogočeno zamrzovanje urejevalnika učnih strani ob kliku na gumb Lightbox.
 • Izboljšana funkcionalnost ustvarjanja in urejanja oddelkov.

 

eCampus 3.2.34.1
13.5.2021

 • Nadgradnja funkcionalnosti dodajanja podrejenih skupin v upravljanju skupin.
 • Razširitev spustnega seznama v urejevalniku predlog certifikatov.
 • Izboljšan prikaz naziva datoteke v urejevalniku predlog certifikatov.

 

eCampus 3.2.33.4
11.3.2021

 • Nadgradnja vtičnika za uvoz vsebine PowerPoint datoteke v e-gradivo.
 • Nadgradnja urejanja predlog certifikatov.
 • Izboljšana funkcionalnost urejevalnika vsebine e-gradiv.
 • Dopolnitev urejanja dodatne razlage v besedilu učne strani e-gradiva.
 • Onemogočena možnost vstavljanja posebnih znakov v registracijsko kodo e-gradiva
 • Dodana možnost vpisa uporabnika v aplikacijo z Azure AD prijavo.
 • Uvedba možnosti preprečevanja uporabniku, da preskakuje video.

 

eCampus 3.2.32.2
24.12.2020

 • Izboljšana funkcionalnost urejanja vnosnih polj v urejevalniku predlog certifikatov.
 • Izboljšan prikaz seznama pridobljenih certifikatov uporabnika.
 • Onemogočena možnost urejanja predlog certifikatov za mentorje.
 • Dopolnitev pri urejanju velikosti slik motivacijskih in izpitnih vprašanj.
 • Dopolnitev pri urejanju velikosti slik v urejevalniku učnih strani.
 • Nadgradnja vnosa e-poštnih naslovov uporabnikov z daljšimi končnicami.
 • Dopolnitev pri shranjevanju e-učilnic za brskalnik MS Internet Explorer.

 

eCampus 3.2.31.4
1.10.2020

 • Izboljšan prikaz pregleda rezultatov testiranj.
 • Nadgrajen izvoz motivacijskih vprašanj pri kopiranju ali izvozu e-gradiv.
 • Dopolnitev izpisa o aktivnosti e-učilnice s podrobnejšimi podatki o uporabniku.

 

eCampus 3.2.30
16.7.2020

 • Dopolnitev urejanja skupin tipa oddelek, kjer je sedaj privzet status aktiven.
 • Izboljšano upravljanje predlog certifikatov.
 • Dopolnitev procedure shranjevanja učnih strani v urejevalniku e-gradiva.
 • Nadgradnja video predvajalnika v skladu s HTML-5 tehnologijo.
 • Dodaten jezik uporabniškega vmesnika: kitajščina.

 

eCampus 3.2.29
4.5.2020

 • Nadgradnja prijave uporabnikov preko AD.
 • Izboljšan iskalnik pri pregledovanju skupin uporabnikov.
 • Nadgradnja možnosti nastavitev SCORM paketov v sistemskih nastavitvah eCampus.
 • Nadgradnja foruma pri upravljanju možnosti komentiranja objav.
 • Izboljšan prikaz dodatnih nastavitev pri ustvarjanju različnih vrst testov.
 • Dopolnitev pri vprašanju tipa »zapolnjevaje«, kjer se za pravilen odgovor šteje tudi, ko je med besedami v odgovoru več presledkov in/ali tabulatorjev.
 • Dopolnitev prikazovanja zahtevanega časa za opravljanje določene aktivnosti tudi pri aktivnostih tipa »datoteka« in »URL«.
 • Dopolnitev urejanja in shranjevanja e-učilnice v primeru izbire možnosti tiskanja certifikata.
 • Izboljšan predogled certifikata pri urejanju učilnice.
 • Dopolnitev uporabniških obvestil v procesu uvoza uporabnikov na portal.
 • Posodobitev pop-up obvestila ob izbrisu uporabnika.
 • Posodobljen prikaz prenosa datotek v šolski mobilni aplikaciji Android.
 • Dopolnitev angleških prevodov uporabniškega vmesnika.

 

eCampus 3.2.28
27.3.2020

 • Omogočeno dodajanje števila ur izobraževanja v nastavitvah tiskanja potrdila o testiranju kot dinamičnega podatka na potrdilu.
 • Dopolnitev v nastavitvah urejanja testa pri izbiri števila testnih vprašanj.
 • Dopolnjena abecedna razvrstitev priimkov uporabnikov na seznamu poročil o aktivnostih v e-učilnici.
 • Dopolnjena procedura prijave na portal preko aktivnega imenika (AD).
 • Izboljšano delovanje urejevalnika naslovnice e-učilnice.

 

eCampus 3.2.27.3
17.3.2020

 • Dopolnjena procedura za vnašanje obveznih podatkov v obrazec za urejanje aktivnosti e-učilnice.
 • Nadgrajen prikaz IDD točk izobraževanj za zavarovalnice.
 • Nadgradnja uvozne procedure s csv datoteko z dodatnim metapodatkom o podjetju.
 • Nadgradnja filtriranja uporabnikov pri rezultatih testiranja po podjetju.

 

eCampus 3.2.26
6.1.2020

 • Nadgrajen prikaz ploščic z imeni e-učilnic in e-gradiv v BI Manager pogledu.
 • Izboljšan prikaz navodil in opozoril pri spreminjanju uporabnikovega gesla.

 

eCampus 3.2.25.1
15.11.2019

 • Posodobljen prikaz obvestila ob preteku veljavnosti linka za aktivacijo pozabljenega gesla.
 • Nadgradnja procedure pri urejanju motivacijskih vprašanj.
 • V obrazec za urejanje e-učilnice je dodano vnosno polje za naziv certifikata.
 • Odpravljena težava s prenosom  slik in animacij pri kopiranju e-gradiv.
 • Posodobljen prikaz slike pri vprašanjih tipa "označi točko natančno" in "označi točko približno".
 • Posodobljena procedura prikaza statistik anket v učilnicah.

 

eCampus 3.2.24
9.9.2019

 • Odpravljena težava z uvozom gradiv v zavihku Admin.
 • Posodobljen pregled učenja na uporabnikovem profilu.

 

eCampus 3.2.23
18.6.2019

 • Dopolnitev prikaza veljavnosti certifikata. Če rok ni določen, ostane vrednost v stolpcu Veljavnost (let) prazna.
 • Dopolnitev izbire certifikatov s pomočjo ustvarjanja predlog certifikatov in izbire ustrezne predloge ob nastavitvi certifikata v učilnici.
 • Izboljšano preverjanje uporabnikove uspešnosti pri reševanju testa.
 • Dopolnitev pri nalaganju slik v urejevalnik učne strani, ki so večje od 3200 px.
 • Zaklepanje uporabnikov na nivoju eCampusa po tretjem napačnem vpisu gesla je omogočeno tudi za navadne uporabnike.
 • Dopolnitev pri povleku slik v/iz urejevalnika učne strani.
 • Posodobljen prikaza rezultatov splošnega iskalnika objav v forumih (časovni prikaz).
 • Omogočeno dodajanje števila ur izobraževanja kot dinamičen podatek na certifikatu.

 

eCampus 3.2.22
29.4.2019

 • Posodobljena navigacija pri preverjanju podrobnosti uporabnika. Ob kliku na gumb nazaj, uporabnik ne gre več na glavno stran, temveč na meni iskanja uporabnikov.

 

eCampus 3.2.21
31.3.2019

 • Posodobljeno ponastavljanje gesla ob uvozu uporabnikov s CSV datoteko.
 • Posodobljen pregled učenja na profilu posameznega uporabnika.

 

eCampus 3.2.20
27.2.2019

 • Posodobitev prikaza začetne pregledne strani.
 • Možnost dodajanja certifikata v učilnico po zaključku trajanja učilnice.
 • Posodobljena procedura pregledovanja testov v administratorskem načinu pritisk na puščico nazaj vrne administratorja na pregled uporabnika.

 

eCampus 3.2.19
29.1.2019

 • Posodobljeno kopiranje učilnic.
 • Posodobljeno pošiljanje sporočil uporabnikom v učilnici.
 • Nadgradnja prikaza uporabnikovega napredka v načinu gamification.

 

eCampus 3.2.18
11.12.2018

 • Odpravljena težava s podvajanjem v PDF gradivih.
 • Odpravljena težava s spreminjanjem vrstnega reda aktivnosti v e-učilnici.
 • Dopolnjeno točkovanje diamantov v modulu gamification.

 

eCampus 3.2.17
14.11.2018

 • Nadgradnja prikaza aktivnosti na učnem dogodku. Dodana možnost organizacije aktivnostih po mapah (hitrejše nalaganje, večja preglednost).
 • Nadgradnja prikaza poročil, ki prikazujejo tudi testiranja, ki so bila opravljena zunaj časovnega okvira aktivnosti, a v kontekstu izbranega učnega dogodka.
 • Nadgradnja PDF pregledovalnika, kjer se vse povezave privzeto odpirajo v novem oknu/zavihku.

 

eCampus 3.2.16
3.10.2018

 • Nadgradnja funkcionalnosti izvoza e-gradiva v SCORM.
 • Grafična nadgradnja predloge CSS (razmak odstavkov, razmejitvene črte, opombe).

 

eCampus 3.2.15
13.9.2018

 • Dopolnitve in optimizacija delovanja beta editorja.
 • Dopolnitev avtomatskih opomnikov: možno je dodati več opomnikov za posamezno aktivnost.
 • Izboljšan prikaz izbir na vprašanjih tipa ‘Ujemanje’.

 

eCampus 3.2.14
5.7.2018

 • Nadgrajena rešitev za dodelitev certifikata uporabniku, ki je uspešno zaključil e-učilnico.
 • Izboljšana postavitev gumbov v mentorstvu e-učilnice, ki pri manjših ločljivostih zaslona prepreprečuje njihovo prekrivanje.
 • Preimenovanje povezav pri upravljanju skupin: ‘pregled’ v ‘učenje’ ter ‘aktivnosti uporabnikov’ v ‘aktivnosti’.
 • Odpravljena težava ob vstavljanju datotek v beta editor, ki imajo v nazivu velike črke.
 • Odpravljena težava s šumniki na vprašanjih tipa ‘zapolnjevanje’.
 • Odpravljena težava z vnosom promo kode.

 

eCampus 3.2.13
4.6.2018

 • Razvita posebna rešitev za avtomatsko uvažanje uporabnikov iz CSV datotek.
 • Nadgrajena rešitev za izračunavanje, kdaj je uporabnik zaključil vse aktivnosti e-učilnice.
 • Nadgrajen izvoz podatkov, ki se izvede v vsakem primeru. Če podatkov ni, se v CSV izpiše obvestilo, da ni podatkov.
 • Dodano novo polje "Rezultati testa" in spremenjeno razvrščanje po učnih dogodkih tako, da so na vrhu najbolj aktualni.
 • Optimizacija akcije "Osveži dostope" (tako v upravljanju skupin kot e-učilnic) z namenom, da ne prihaja do timeouta v primeru večje skupine uporabnikov.
 • Nadgrajen mentorski prikaz podrobnosti učne aktivnosti v modulu BI tako, da omogoča hitro filtriranje uporabnikov po statusu in/ali datumu zadnje aktivnosti.
 • Nadgrajen managerski prikaz v modulu BI tako, da se zraven predelanosti in statusa e-učilnice prikazuje še rezultat testa (če obstaja). S tem dobimo hitro informacijo, ali je uporabnik zares tudi uspešno opravil testiranje in ne samo zaključil e-učilnico.
 • Odpravljena težava z nedelujočimi hiperpovezavami v poročilih e-učilnice.
 • Odpravljena težava z nepravilnim prikazom vsebine na vprašanju tipa "Označi točno na sliki".

 

eCampus 3.2.12
29.3.2018

 • Razvoj orodja za poročanje (reporting) o aktivnostih in certifikatih v e-učilnici.
  • Pregled izdanih certifikatov v e-učilnici.
  • Pregled uporabnikov po posameznih aktivnostih v e-učilnici.
  • Izvoz v excel (csv).
 • Nadgrajena procedura s periodičnim generiranjem certifikatov v e-učilnici.
 • Nadgrajen pregled opravljenih aktivnosti v e-učilnicah na pregledni strani.
 • Nadgrajen prikaz predelanih aktivnosti na pregledni strani.
 • Nadgrajen prikaz % predelanosti e-gradiva.
 • Dopolnjena stran z napakami, prikazan točen čas in datum dogodka.
 • Dopolnjeni EN prevodi. Pri vnosu novega e-gradiva privzeto vklopljeno dodeljevanje avtorskega dostopa.
 • Na iskalniku privzeto izklopljene vse kljukice.
 • Odpravljene oblikovne omejitve ter rezanje nad 30 znakov pri vnovičnem shranjevanju.
 • Odpravljena težava s pregledom seznama vprašanj, med katerimi je vsaj eden tipa fill-in.
 • Pod tabelo dodan gumb za pošiljanje sporočil (skp) izbranim uporabnikom.

 

eCampus 3.2.11
26.2.2018

 • Nadgrajena logika prikazovanja zadnjega obiskanega atoma v primeru e-gradiva, uvoženega iz PPT.
 • V BI modulu je odpravljena omejitev števila sporočil.
 • Na gumbu za začetek testa je preprečen dvojni klik.
 • Odpravljena težava z urejanjem nekaterih aktivnosti v e-učilnici, v primeru specifičnih nastavitev.
 • Na pregledu testa posameznika odpravljena težava z manjkajočimi odgovori po posameznih vprašanjih.
 • Odpravljena težava na urejanju certifikata e-učilnice.

 

eCampus 3.2.10
18.1.2018

 • Dopolnitev in popravek kopiranja e-gradiv
 • Dopolnitve urejanja in kopiranja atomov
 • Opozorilo - HTML tagi znotraj bind polj
 • Posodobitev hitrosti delovanja - struktura
 • Odpravljena težava pri shranjevanju atoma (poseben znak v motivacijskem vprašanju)
 • Opomniki - vmesnik za dodatno besedilo
 • Odpravljena težava pri prikazovanju posebnega znaka v MV
 • Odpravljena težava prikazovanje multiple-select izbire
 • Odpravljena težava prikaza rezultatov iskanja
 • Možnost dodajanja e-tečaja na skupino
 • Omejitev števila znakov za naziv e-gradiva

Spoznajte LMS eCampus

Želite spoznati najbolj napreden e-izobraževalni sistem za podjetja in korporacije? 

    

eCampus uporabljajo številna uspešna podjetja