Mednarodno sodelovanje

PROGRAM ERASMUS+

DO MEDNARODNIH IZKUŠENJ KOT ŠTUDENT B2 VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

Študentje programov Višje strokovne šole lahko del študija ali praktičnega izobraževanja opravite v tujini, na eni od partnerskih institucij, s katero ima šola podpisan sporazum o sodelovanju v programu Erasmus+.

B2 Višja strokovna šola je nosilka Erasmus listine za terciarno izobraževanje (Erasmus code: SI LJUBLJA41, OID: E10212721): Erasmus Policy Statement.

V EU program študijske mobilnosti Erasmus+, ki velja za dobo 2014-2020, se lahko prijavite kot študent B2 Višje strokovne šole:

 • že po zaključenem prvem letniku študija,
 • v času, ko ste vpisani na B2 Višjo strokovno šolo in imate status študenta,
 • z dokazilom, da aktivno obvladate angleški jezik ali jezik države gostiteljice.

Prednosti:

 • brez plačila stroškov šolnine v tujini,
 • z možnostjo pridobitve finančne pomoči v programu Erasmus+  in 
 • s priznavanjem v tujini opravljenih obveznosti. 

Partnerske institucije:

 • Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv
  National University of Trade and Economics

  Odessa, Ukrajina

  Več ... 
 • Pomeranian university in Słupsk

  Poljska

  Več ... 
 • Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

        Hrvaška

        Več ...

 • Visoka poslovna škola PAR v Rijeki

        Hrvaška

        več ...

Cilji mobilnosti so:

 • izboljšanje učnih kompetenc,
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve,
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva,
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja,
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti,
 • povečanje medkulturne zavesti,
 • aktivnejše sodelovanje v družbi,
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot,
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti.

 

 

 

 

 

MOBILNOST ŠTUDENTOV ZA ŠTUDIJ V TUJINI

Razpis za študente Erasmus+ za študij 2020 KA 107

Prijavnica

MOBILNOST OSEBJA ZA POUČEVANJE IN USPOSABLJANJE

Razpis za poučevanje in usposabljanje KA 103 (2020/21)

Razpis za poučevanje in usposabljanje KA 107 (2020/21)

Prijavnica

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

Več informacij o mednarodnih dejavnostih B2 Višje strokovne šole:

Za vsa dodatna pojasnila pokličite Milko, v službo za mednarodno sodelovanje na številko 01/ 2444 220.

Milka Vaupotič

01/ 2444 220 | milka.vaupotic@b2.eu