Mednarodno sodelovanje

PROGRAM ERASMUS+

DO MEDNARODNIH IZKUŠENJ KOT ŠTUDENT B2 VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

Študentje programov Višje strokovne šole lahko del študija ali praktičnega izobraževanja opravite v tujini, na eni od partnerskih institucij, s katero ima šola podpisan sporazum o sodelovanju v programu Erasmus+.

B2 Višja strokovna šola je nosilka Erasmus listine za terciarno izobraževanje (Erasmus code: SI LJUBLJA41): Erasmus Policy Statement.

Prednosti:

  • brez plačila stroškov šolnine v tujini,
  • z možnostjo pridobitve finančne pomoči v programu Erasmus+  in 
  • s priznavanjem v tujini opravljenih obveznosti. 

V EU program študijske mobilnosti Erasmus+, ki velja za dobo 2014-2020, se lahko prijavite kot študent B2 Višje strokovne šole:

  • že po zaključenem prvem letniku študija,
  • v času, ko ste vpisani na B2 Višjo strokovno šolo in imate status študenta,
  • z dokazilom, da aktivno obvladate angleški jezik ali jezik države gostiteljice.

Več informacij o mednarodnih dejavnostih B2 Višje strokovne šole:

Za vsa dodatna pojasnila pokličite Milko, v službo za mednarodno sodelovanje na številko 01/ 2444 220.

Milka Vaupotič

01/ 2444 220 | milka.vaupotic@b2.eu