Poslanstvo

Verjamemo v
znanje za uspeh

Poslanstvo

Z uporabo informacijske tehnologije povečajte svojo produktivnost, konkurenčnost in zadovoljstvo

Poslanstvo skupine B2 je pomagati ljudem, da z uporabo informacijske tehnologije povečajo svojo produktivnost, konkurenčnost in zadovoljstvo.

Ustvarjamo trende razvoja na področju izobraževanja, e-izobraževanja, informacijskih rešitev in poslovne inteligence. Krepimo svojo vlogo na tržišču, se hitro odzivamo na novosti ter bogatimo svoje storitve s področja izobraževanja in informacijskih rešitev.

Slogan skupine B2 je ZNANJE ZA USPEH

Na šolah smo poslanstvo razširili in dajemo poudarek na kvalitetno izvajanje izobraževanja javnoveljavnih programov in posredovanje uporabnega znanja za poklicno uspešnost.

S sloganom NAJBOLJ PRIJAZNA ŠOLA želimo približati šolo vsakomur, ki bi rad napredoval pri svojem dosedanjem delu ali pridobil nov poklic.