Firma | paket Trgovina

FIRMA | Trgovina

Firma | paket Trgovina

Trgovina 

Vodenje trgovine na debelo ali na drobno zahteva določene poslovne proces, ki jih lahko z dobro programsko opremo zelo pohitrite.

Za poslovanje trgovine ponujamo paket Frima – Trgovina. Pomagala vam bo urediti vse obvezne poslovne procese, z obilico že pripravljenih analiz pa vam bo omogočila boljše in lažje odločanje.

Celovit program za vodenje Trgovinskega poslovanja, ki omogoča:

 • Vodenje šifranta materialov z nazivi tudi v tujem jeziku, cenami, več ceniki, minimalno zalogo, kritično zalogo, serijskimi številkami.
 • Prevzem materiala s kalkulacijo odvisnih stroškov.
 • Vodenje zalog v različnih skladiščih  - količinsko in cenovno.
 • Izdajo materiala.
 • Vodenje bremepisov in dobropisov.
 • Obračun inventure.
 • Vnos, izpis in spremljanje predračunov in različic le-teh.
 • Izdajo računov na podlagi ene ali več dobavnic.
 • Izdajo računov na podlagi predračuna.
 • Vnos prejetih računov in ostalih stroškov.
 • Pripravo plačilnih nalogov.
 • Vodenje knjige prejetih, izdanih računov, obračun DDV.
 • Možnost povezave z drugimi moduli in programi in prenos podatkov v Ajpes, banko...

Paket zajema module:

 • Blagovno materialno poslovanje,
 • Fakturiranje,
 • Spremljanje plačil,
 • Plačilni nalogi,
 • Splošni šifranti.

Uporabljate pa ga lahko v povezavi s paketi in moduli:

 • Registrska blagajna,
 • Finance,
 • Proizvodnja,
 • CRM,
 • Naročila.