Firma paket Finance

FIRMA | Finance

Firma paket Finance

Finance

V kolikor potrebujete program za Računovodski servis ali pa iščete program, ki bo pokrival le finančne dele posolvanja vašega podjetja, je paket Firma Finance tisto kar iščete.

Paket Finance omogoča:

 • Vnos prejetih računov in ostalih stroškov.
 • Pripravo plačilnih nalogov.
 • Pripravo in izpis Knjige prejetih in izdanih računov.
 • Obračun davka na dodano vrednost.
 • Vodenje dvostavnega knjigovodstva.
 • Pripravo bilance stanja in izkaza poslovnega uspeha.
 • Planiranje.
 • Obračun Plače in regresa.
 • Obračun Honorarjev in podobnih izplačil.
 • Priprava temeljnice za knjiženje Plač.
 • Vodenje in obračun Osnovnih sredstev.
 • Priprava temeljnice za knjiženje Osnovnih sredstev.
 • Možnost nastavitve lastnih analiz.
 • Možnost prenosa podatkov v Ajpes, banko...

 

 

Paket zajema module:

 • Plačila,
 • Glavna knjiga s saldakonti,
 • Plače,
 • Osnovna sredstva,
 • Splošni šifranti in
 • Plačilni nalogi.

Program Finance lahko uporabljate v povezavi s paketi in moduli:

 • Trgovina,
 • Fakturiranje in
 • Kadrovska evidenca.