Firma | Dodatki

FIRMA

Uporabni dodatki

Firma | Dodatki

eDok_ePosta

e-Dokumenti prejeti preko e-pošte

Ker vse več dobaviteljev pošilja e-račune preko elektronske pošte smo modul eDokumenti, meni Prejeti dokumenti dopolnili z možnostjo izbire uvoza neposredno iz Outlooka ali pa z izbiro datoteke shranjene na disku. Vse prejete e-račune je možno elektronsko podpisati, jim dodeliti stroškovna mesta ter jih s klikom na gumb uvoziti v modul Spremljanje plačil 

Na ta način prejet račun natisnite in ga hraniti v papirnati obliki, XML dokument pa se bo arhiviral ob arhiviranju podatkov programa Firma.

Za avtomatično arhiviranje in zadovoljitev zakonske potrebe, ko moramo dokumente hraniti v izvorni obliki, je potrebno avtomatsko eHrambo podjetja ZZI d.o.o. nadgraditi s celostno eHrambo.si, kamor lahko arhivirate tudi ostale, vašemu podjetju pomembne dokumente.

Za prejem in pošiljanje računov preko e-pošte potrebujete zadnjo nadgradnjo UPG100. Za več informacij ali naročilo pišite na firma@b2.eu ali kliknite Naroči dodatek

Ambulantna (terenska) prodaja

Modul Ambulantna (terenska) prodaja omogoča vnos, izdajo in izpis dobavnic in/ali računov na terenu ter prenos in usklajevanje podatkov s podatki na sedežu podjetja. Dodatek je primeren za vse, ki redno ali občasno na sejmih ali terenu izdajate dobavnice in/ali račune za blago, ter prejmete takojšnje plačilo. Vsi na ta način izdani računi bodo davčno potrjeni, ter vsebovali podatke o številki računa, ZOI in EOR kodi. V kolikor ob izdaji računa ne bo internetne povezave, se bodo podatki dopolnili naknadno. Izdate pa lahko tudi samo dobavnico, ki je lahko prehodno pripravljena in na terenu dopolnjena ali pa jo v celoti pripravite ob izdaji blaga. Tudi te podatke po zaključeni dostavi uskladite s podatki na sedežu podjetja. Usklajevanje podatkov poteka preko oblačne storitve, kot je npr. Dropbox.

ap

 

 

Cena dodatka Ambulanta prodaja za eno postajo, ki zajema za standardne module:
- Registrska blagajna,
- Dobavnice,
- Zaloga,
- Šifrant materialov in
- Šifrant strank
je 260 EUR + DDV. V ceno je všteta namestitev na računalnik potnika, namestitev modula na računalniku na sedežu podjetja, povezava z oblačno storitvijo in namestitev tiskalnika. Lahko se odločite tudi za paket, ki nima modula Registrska blagajna, pri čemer je cena takega paketa 220,00 EUR + DDV. V kolikor pa se vam zdi nakup prevelik strošek, se lahko dogovorimo za najem opreme za določeno obdobje.
Naroči dodatek

Podpis in žig na računu ali dobavnici

Z željo, da poenostavimo delo vsem tistim, ki v programu Firma izdajajo večjo količino računov in/ali dobavnic, smo pripravili dodatek, ki bo uporabniku prijavljenemu v program dodal podpis in žig na dokument.
Za dodatek Podpis in žig na dokumentu je potrebno pripraviti sliko podpisa in žiga v elektronski obliki. Le-tega dodamo med nastavitvami uporabnika in pripravi se poseben izpis, ki bo to nastavitev vključeval. V kolikor želimo, da se podpis in žig ne izpišeta enostavno izberemo drug izpis. Podpis in žig na dokumentu bo vedno od tistega uporabnika, ki je na določenem računalniku prijavljen v sistem.

Cena dodatka Podpis in žig je 70,00 EUR + DDV, v ceni pa je všteta tudi namestitev.
Naroči dodatek

Razbitje po stroškovnih mestih

V koliko v Plačilih posamezno vrstico razdelimo v več postavk npr. več stroškovnih mest, različni načini plačila, več obrokov, ipd., lahko za to uporabimo dodatek Razbitje po stroškovnih mestih. Dodatek omogoča razbitje vrstic tako na davčni, kot na plačilni strani dokumenta. Po želji vnašamo absolutne zneske razbitja ali procente. V kolikor določen način razbitja večkrat uporabimo, si lahko le-to shranimo. Razbitje po stroškovnih mestih najdete na gumbu Dodatno, navodila za uporabo pa po odprtju maske v pomoči s klikom na F1 ali pa tukaj.

Razbitje

Reverzi v Prenosih

V kolikor poleg prodaje omogočate prevzem materialov tudi na Reverz, smo v modulu Blagovno materialno poslovanje, v meniju Prenosi omogočili izdelavo in izpis Reverza. S tem boste vedno na tekočem, pri komu se nahaja posojeni material.

Za namestitev dodatka potrebujete nadgradnjo UPG93 ali višjo, cena je 84,00 EUR + DDV pri čemer imajo pogodbene stranke 35% popusta.
Naroči dodatek

BMW reverzi

dokumenti_stranke

Dokumenti stranke

Ob pregledovanju strank v modulu CRM imamo sedaj možnost pregleda nabora Dokumentov, ki smo jih stranki izdali ali jih od nje prejeli. Podatki se v pregledno tabelo lahko zapišejo avtomatsko preko noči, lahko pa jih osvežimo z desnim klikom na gumb Dokumenti. Z dvojnim klikom na številko dokumenta, se nam le-ta odpre za pregled. Navodila najdete po namestitvi nadgradnje, s klikom na F1. Sama tabela z dokumenti je dosegljiva tudi v modulih Spremljanje plačil in Stranke.
Preberi navodila