Organiziranost šole

 

Direktor: Darko Bele               

Ravnateljica: dr. Lidija Weis

Strateški svet:

Darko Bele – predsednik

Jože Smolnikar - predstavnik delodajalcev

Tine Kejžar – predstavnik delodajalcev

Dr. Julija Lapuh Bele – predavateljica

Dr. Lidija Weis – predavateljica

Primož Jarc – diplomant B2 Višje strokovne šole

Vedran Lončarić Anžin - študent

Gregor Osterc - študent

Študijska komisija:

Darko Bele – predsednik

Jože Smolnikar – član

Dr. Lidija Weis – članica

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti:

Dr. Lidija Weis – predsednica

Dr. Julija Lapuh Bele – članica

Jože Smolnikar – član

Gregor Osterc - študent

Tomaž Urgl - študent