Organiziranost šole

 

Direktorica: Tinkara Godec               

Ravnateljica: Ksenija Sever Žižek

Strateški svet:

Darko Bele – predsednik

Jože Smolnikar - predstavnik delodajalcev

Tine Kejžar – predstavnik delodajalcev

Dr. Julija Lapuh Bele – predavateljica

Dr. Lidija Weis – predavateljica

Primož Jarc – diplomant B2 Višje strokovne šole

Vedran Lončarić Anžin - študent

Gregor Osterc - študent

Študijska komisija:

Darko Bele - predsednik

Jože Smolnikar - član

Dr. Lidija Weis - članica

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti:

Dr. Lidija Weis - predsednica

Mag. Helena Fortič - predavateljica

Dr. Marjeta Horjak - predavateljica

Andrejka Grlić - predavateljica

Katarina Adžaga Uršič - predavateljica

Gregor Osterc - študent

Tomaž Urgl - študent