Ekonomist

B2 višja šola -

do ekonomske izobrazbe

Ekonomska izobrazba, ki jo boste pridobili sledi potrebam delodajalcev, saj je celoten študij usmerjen v uporabna in praktična znanja na področju komerciale, računovodstva, organizacije poslovanja, trženja … kot tudi zahtevam delodajalcev.

Ekonomist

Opis programa

Temeljni cilji programa, ki vodijo do ekonomske izobrazbe, so usmerjeni v vaš uspeh:

 1. Pridobili boste poglobljeno strokovno–teoretični ter praktično uporabno znanje, s katerim se boste lahko podali na lastno podjetniško pot.
 2. Opremili vas bomo s širokim znanjem komercialnega in finančnega poslovanja ter vodenja računovodstva.
 3. Nadgradili boste svoje znanje na področju trženja in prodaje, ki sta ključnega pomena za poslovno uspešnost.
 4. Usvojili boste poglobljeno znanje organizacije poslovanja in vodenja.

Na naši ekonomski šoli boste poleg uporabnega znanja pridobili še številne veščine, ki so nepogrešljive v poslovnem svetu: smisel za organiziranost, sposobnost vzdrževati jasen pregled nad več aktivnostmi hkrati, občutek za skrbno ter dobro opravljeno delo in usklajeno delovanje s cilji podjetja, komunikacijske veščine, znanje pri delu z računalnikom (Word, Excel in internet) in pogovorno znanje angleščine.

 

Opis programa in študija Ekonomist na Višji šoli B2

Lokacija študija?

Ljubljana in Maribor

Pridobljena izobrazba?

ekonomist / ekonomistka (VI/1)

Trajanje študija?

2 leti ali manj

Vpišete se lahko vsi, ki ste

 • opravili splošno ali poklicno maturo oziroma ste končali temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
 • imate opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in ste opravili preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

V kolikor vas pred vpisom še kaj zanima, nas pokličite ali se osebno oglasite na sedežu šole, vsak delovni dan med 8. in 16. uro v:

 • Ljubljani | Devinska ulica 1 | 01/ 2444 210
 • Mariboru | Glavni trg 17 | 02/ 2345 290

Pogoji za vpis v višještudijski program Ekonomist

Katayina izkušnja

Na B2 Višji strokovni šoli boste z lahkoto usklajevali vsakodnevne obveznosti s študijem. Naši predavatelji, ki so izjemni strokovnjaki iz prakse, poznajo potrebe odraslih v izobraževanju. Dostopnost, prijaznost, individualni pristop in podpora vseh zaposlenih so garancija za vaš uspeh.

Kako se vpisati ?

Vpišete se lahko vsak delovni dan med 8. in 16. uro na sedežu šole.

Za vpis potrebujete:

 • spričevalo o zaključku srednje šole,
 • dve fotografiji,
 • osebni dokument,
 • davčno številko.

Vpis lahko uredite najkasneje do 6. oktobra 2023.

B2 d.o.o., Devinska ulica 1, Ljubljana, 1. nadstropje, 01 2444 210, katja.kranjc@b2.eu

B2 d.o.o., Glavni trg 17, Maribor, 1. nadstropje, 02 2345 286, valerija.ferlinc@b2.eu

Pridite čim prej, kajti z aktivnostmi začenjamo 3. oktobra 2023!

Kako se vpisati in postati Ekonomist

Zakaj študij na B2?

Ker boste pri študiju lahko izbirali med tremi različnimi usmeritvami:

 • Računovodja
 • Organizator poslovanja
 • Komercialist

Smeri študija Ekonomist

Predmetnik ekonomskega študijskega programa

Komercialist

OBVEZNI MODUL (52 KT)

KOMUNIKACIJA (16 KT)
Poslovni tuji jezik 1  
Poslovno komuniciranje  
ANALIZA (14 KT)
Informatika  
Poslovna matematika s statistiko  
POSLOVANJE (14 KT)
Organizacija in menedžment podjetja  
Ekonomija  
Osnove poslovnih financ  
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
 
Vključuje dele vseh izbranih modulov  

IZBIRNI MODUL (58 KT)

TRŽENJE
(8 KT)
Trženje  
KOMERCIALA (20 KT)
Prodaja  
Nabava  
PRAVO (8 KT)
Poslovno pravo  
KAKOVOST (7 KT)
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti  
VODENJE TEHNOLOŠKIH
PROCESOV Z LOGISTIKO
(15 KT)
Oblikovanje proizvodov in tehn. procesov  
Poslovna logistika  
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  
vključuje dele vseh izbranih modulov  
PROSTOIZBIRNI PREDMET
DIPLOMSKO DELO
(5 KT)
(5 KT)

 

Organizator poslovanja

OBVEZNI MODUL (52 KT)

KOMUNIKACIJA (16 KT)
Poslovni tuji jezik 1  
Poslovno komuniciranje  
ANALIZA (14 KT)
Informatika  
Poslovna matematika s statistiko  
POSLOVANJE (22 KT)
Organizacija in menedžment podjetja  
Ekonomija  
Osnove poslovnih financ  
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  
Vključuje dele vseh izbranih modulov  

IZBIRNI MODUL (58 KT)

PRAVO
(8 KT)
Poslovno pravo  
KAKOVOST (7 KT)
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti  
POSLOVNI PROCESI (8 KT)
Poslovni procesi  
LOGISTIČNI MANAGEMENT (20 KT)
Kvantitativne metode v logistiki  
Oskrbne verige  
Upravljanje zalog  
PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE (15 KT)
Podjetništvo  
Trženje  
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  
vključuje dele vseh izbranih modulov  
PROSTOIZBIRNI PREDMET
DIPLOMSKO DELO
(5 KT)
(5 KT)

 

Računovodja

OBVEZNI MODUL (52 KT)

KOMUNIKACIJA (16 KT)
Poslovni tuji jezik 1  
Poslovno komuniciranje  
ANALIZA (14 KT)
Informatika  
Poslovna matematika s statistiko  
POSLOVANJE (22 KT)
Organizacija in menedžment podjetja  
Ekonomija  
Osnove poslovnih financ  
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  
vključuje dele vseh izbranih modulov  

IZBIRNI MODUL (58 KT)

TEMELJI RAČUNOVODSTVA
(8 KT)
Temelji računovodstva  
RAČUNOVODSTVO (20 KT)
Finančno računovodstvo  
Stroškovno računovodstvo  
DAVKI Z ANALIZO (15 KT)
Davki  
Analiza bilanc in revizija  
RAČUNOVODSTVO ZA GOSPODARSTVO
če želite postati računovodja za gospodarske družbe
(15 KT)
Insolvenčni postopki  
Računovodstvo za samostojne podjetnike  
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  
vključuje dele vseh izbranih modulov  
PROSTOIZBIRNI PREDMET
DIPLOMSKO DELO
(5 KT)
(5 KT)


Podroben opis vseh predmetov najdete tukaj.

Šolnina

Šolnino celotnega študija lahko poravnate v 24 ali 30 mesečnih obrokih brez obresti. Možnost obročnega plačevanja že od 138 EUR mesečno.
Pri plačilu šolnine posameznega letnika v enkratnem znesku imate dodatnih 100 € popusta.
Šolnino vam individualno izračunamo, glede na obveznosti, ki jih morate v programu opraviti in glede na vaše želje, ki so vezane na način plačevanja.

Za individualen izračun vaše šolnine, nas pokličite.

Šolnina vključuje

 • predavanja, vaje in konzultacije,
 • dostop do posnetkov predavanj in vaj,
 • vse izpite, tudi večkratna ponavljanja,
 • možnost višanja ocene,
 • obravnavo vlog na študijski komisiji,
 • svetovanje za učinkovito učenje,
 • učna gradiva v elektronski obliki,
 • uporabo okolja za spletno učenje.

Za podrobnejše informacije glede šolnine nas pokličite ali se osebno oglasite na sedežu šole vsak delovni dan med 8. in 16. uro v:

 • Ljubljani | Tržaška cesta 42 | 01/ 2444 210
 • Mariboru | Glavni trg 17 | 02/ 2345 290

Posebne ugodnosti

 • Tretje leto brezplačno. Študijski programi trajajo dve študijski leti. Če želite napredovati hitreje, vas pri tem podpiramo. Če vam v dveh letih ne uspe, lahko tretje leto študirate brezplačno.
 • Razumemo in pomagamo, če se znajdete v finančnih težavah. Pogodbo o izobraževanju je mogoče tudi spremeniti.
 • Če potrebujete izredni izpitni rok za opravljanje izpita, vam ga omogočimo brezplačno.
 • Znanje, ki ga prinašate s seboj, velja. Posledično je lahko nižja tudi šolnina. Pridobite informacijo o priznanih izpitih že pred vpisom! Pokličite nas.

Dodatne ugodnosti

 • Brezplačen dostop do Microsoft Office 365

 • Microsoft Imagine academy (več tukaj)

Garancija za znanje

Izkušeni predavatelji

Pridobili boste uporabno znanje in izkušnje iz prve roke. Naši predavatelji so ugledni strokovnjaki iz prakse.

V središču dogajanja ste vi

Vaš uspeh in vaše zadovoljstvo sta nam najbolj pomembna.

Oseben pristop

Ves čas spremljamo vaš napredek, vam pomagamo in svetujemo. Ves čas izobraževanja boste deležni naše podpore.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Omogočamo vam dokončanje izobraževanja v najkrajšem možnem času in mesečno plačevanje šolnine.

Delo na praktičnih primerih

Ne le teoretično znanje, pridobili boste veščine za uspešno delo v poslovnem okolju.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Potek in način izobraževanja sta v celoti prilagojena vašim potrebam.

Garancija za višješolski študij

Zainteresirani za vpis?

Oddajte informativno prijavo in obveščali vas bomo o nadaljnjih postopkih.

 

Najbolj prijazna šola

Niste prepričani, da je to pravi program za vas?

Oglejte si ostale višješolske programe.

Vsi programi

Potrebujete še več informacij?

Kontaktirajte nas