Splošni pogoji

Splošni pogoji | Računalniško izobraževanje

Prijava

Prijava na izobraževanje je možna s spletno prijavo na spletni strani posameznega izobraževanja ali s prijavnico, poslano po navadni pošti ali e-pošti info@b2.eu. Zadnji termin za prijavo na tečaje v redno razpisanih terminih je 3 delovne dni pred pričetkom izobraževanja. Število mest na posameznem izobraževanju je omejeno, prijave zbiramo do zapolnitve mest.

Odjava

Odjava od izobraževanja v redno razpisanih terminih je možna najkasneje 3 delovne dni pred pričetkom izobraževanja, preklic izobraževanja za zaključene skupine pa vsaj 7 dni pred načrtovanim pričetkom izobraževanja.

V primeru kasnejše odjave ali v primeru neudeležbe brez odjave si pridržujemo pravico, da zaračunamo polno ceno po kateri ste se prijavili na izobraževanje.

Cena in plačilni pogoji

Cene izobraževanj so objavljene na B2 spletnem mestu ob posameznem izobraževanju in ne vključujejo DDV. V primeru izredne ponudbe upoštevamo dogovorjeno ceno ob izstavitvi računa.

Cene izobraževanj za fizične osebe so, zaradi popusta, ki ga nudimo fizičnim osebam, v višini 22 % DDV, objavljene že z DDV.

 • Za pravne osebe vnaprejšnjega plačila kotizacije ne zaračunavamo (razen v posebnih primerih). Račun z osemdnevnim plačilnim rokom izstavimo tekom izobraževanja.
 • Fizične osebe poravnajo svoje obveznosti pred izobraževanjem. Plačila z gotovino ne omogočamo. Ob plačilu dodatne provizije v višini 4 % omogočamo plačilo s storitvijo PayPal na naslov info@b2.eu.

Cena tečaja vključuje izvedbo izobraževanja, učno gradivo, petletni dostop do e-gradiv, enoletni dostop do posnetkov (v primeru online udeležbe), postrežbo s kavo in osvežilnimi napitki med odmori (v primeru izvedbe tečaja v prostorih B2), potrdilo o udeležbi, brezplačno oddaljeno pomoč po tečaju.

Podatki za naročilnico

V primeru, da izstavite naročilnico, jo izstavite na naslovnika B2 IT d.o.o., Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana, DŠ: SI55254276.

Popusti

V primeru izrednih akcij se popusti med seboj ne seštevajo. Upoštevamo popust, ki je za naročnika ugodnejši.

Za samoplačnike – fizične osebe, brezposelni, upokojenci, študenti

Samoplačnikom nudimo popust v višini obračunanega 22% DDV.
Dodatni 5% popust ponujamo za udeležbo na naslednjem tečaju.

Za podjetja

V primeru večjega števila hkrati prijavljenih udeležencev na tečaje v redno razpisanih terminih iz posameznega podjetja nudimo izredne količinske popuste. Za izobraževanja zaključenih skupin nudimo še posebno ugodne popuste, ki z velikostjo skupin naraščajo. Pišite ali pokličite za ponudbo info@b2.eu.

Potrditev izvedbe

Po oddani prijavi prejmete na navedeni elektronski naslov avtomatsko potrditev prejema prijave. V tednu pred izvedbo izobraževanja ponovno kontaktiramo prijavljene udeležence oz. kontaktne osebe in dokončno potrdimo izvedbo.

Odpoved izvedbe ali sprememba termina

Ob premajhnem številu prijav na tečaj si pridržujemo pravico do odpovedi izvedbe tečaja. Prijavljene osebe o odpovedi obvestimo vsaj 3 delovne dni pred pričetkom tečaja. V izjemnih primerih naknadnih odpovedi je možna tudi odpoved zadnji dan pred pričetkom oz. na dan pričetka tečaja.

V primeru premajhnega števila prejetih prijav ali nastopa izrednih razmer (npr. bolezni predavatelja) si pridržujemo pravico do spremembe terminov izobraževanja. V primeru morebitne prestavitve terminov vse prijavljene obvestimo o spremembi.

Trajanje tečaja

Trajanje tečaja je zapisano ob vsakem tečaju. V primeru zelo majhne skupine (2 ali 3-je udeleženci) si pridržujemo pravico, da izobraževanje skrajšamo, kljub temu pa bodo doseženi zastavljeni cilji izobraževanja. Seveda vas o tem obvestimo in pridobimo vaše strinjanje.

Lokacija izvedbe

Redne termine izvajamo v živo (Ljubljana, Maribor) ali online (vodeni spletni tečaji) ter v hibridni obliki (tečaja se lahko udeležite v živo na lokacijah B2 ali pa vsebino spremljate oddaljeno - online).

Način izvedbe

1. V živo (Na lokacijah B2: Ljubljana, Maribor).

2. Online (vodeni spletni tečaji). Tečaj v celoti poteka v vodeni spletni obliki. Razpisanih je več krajših online srečanj. Udeleženec potrebuje internetno povezavo, računalnik, mikrofon in opcijsko kamero. Zaželena sta dva zaslona (lahko tudi tablica, telefon). Vsa srečanja se snemajo.

3. Hibridna oblika (tečaja se lahko udeležite v živo na lokacijah B2 ali pa vsebino spremljate oddaljeno - online). Tečaj izvajamo v celoti v živo v naših predavalnicah, spremljate pa ga lahko online.

Snemanje srečanj na vodenih spletnih tečajih

Vodeni spletni tečaji praviloma vključujejo tudi skupinska srečanja v živo (spletni tečaji). Z namenom, da si lahko vsak udeleženec vodenega spletnega tečaja po srečanju ponovno ogleda posnetek, kar je še posebej koristno v primeru, da se srečanja zaradi osebnih, poslovnih ali tehničnih razlogov kateri od udeležencev ni mogel udeležiti, vsako srečanje tudi snemamo. Povezave do posnetkov so na voljo v e-učilnici najkasneje 1 delovni dan po posameznem srečanju, a zgolj udeležencem online tečaja. Posnetki so dostopni samo s posebnim geslom, ki ga prejme vsak udeleženec vodenega spletnega tečaja.

Garancija

Za tečaje nudimo 100% garancijo v naslednjih oblikah:

 • garancija s ponovno udeležbo za posameznega udeleženca tečaja,
 • garancija z odstopom od tečaja ali e-tečaja za posameznega udeleženca,
 • garancija za obljubljeno kakovost izvedbe v ponudbi za zaključene skupine.

Garancija za udeležence rednih terminov računalniških tečajev

 • Garancija s ponovno udeležbo:
  Če se na tečaju v rednem terminu udeleženec ne nauči dovolj in nam to sporoči v roku treh mesecev, se ga lahko, po dogovoru z našim svetovalcem, ponovno brezplačno udeleži v naslednjem rednem terminu,
 • Garancija z odstopom od tečaja:
  Če udeleženec ugotovi, da v rednem terminu izvedeni tečaj ne izpolnjuje njegovih pričakovanj, ga lahko v roku prve tretjine preneha obiskovati in ga ni potrebno plačati.
 • Garancija za zaključene skupine
  100% garancija za skupine: Če bi se zgodilo, da obljubljenega v ponudbi ne bi v celoti izpolnili in nam to v treh dneh po izvedbi izobraževanja pisno obrazložite, vam izvedenega izobraževanja ne zaračunamo.

Vse komentarje, pohvale, pritožbe in pripombe sprejemamo na elektronski naslov info@b2.eu.

Oddaljena pomoč

Udeležencem računalniških tečajev nudimo brezplačno oddaljeno pomoč iz vsebine, ki so jo obravnavali na tečaju. Za oddaljeno pomoč je potrebno rezervirati termin s strokovnjakom, ki nato v želenem terminu pokliče udeleženca tečaja. Oddaljena pomoč je časovno neomejena glede na zaključek tečaja, je pa omejena na obliko komunikacije, zato primerov po e-pošti ne sprejemamo. Koriščenje oddaljene pomoči nudimo po načelu poštene uporabe, kar pomeni:

 • obseg pomoči je v posameznem telefonskem klicu omejen na 15 minut pogovora oz. dela osebe, ki nudi pomoč in
 • število klicev iste osebe, ki potrebuje pomoč, ni večje od 3 na mesec.

Rezervacija termina za oddaljeno pomoč

E-gradiva 

Udeleženci tečajev prejmejo po tečaju dostop do multimedijskih e-gradiv skupaj z vajami. Dostop prejmejo za obdobje 5 let. Če za določen tečaj nimamo razvitih e-gradiv, prejmejo udeleženci dostop do drugih koristnih e-gradiv.

Asistenti na tečajih

Kakovost izobraževanja podkrepimo s prisotnostjo asistentov na tečajih, ki pomagajo udeležencem. V večjih skupinah je poleg predavatelja prisoten tudi asistent. 

Na vodenih spletnih tečajih asistentov ni.

Na izvedbi tečaja v hibridni obliki (hkrati v živo in v spletni obliki) je za udeležence, ki so na tečaju preko e-povezave, na voljo asistent. 

Sprememba števila udeležencev | zaključene skupine

Za izobraževanja za zaključene skupine v primeru dejanskega manjšega števila udeležencev zaračunamo ceno iz ponudbe za takšno število, kot ste nam ga sporočili ob prijavi oz. najkasneje 3 delovne dni pred pričetkom izobraževanja. V primeru večjega števila udeležencev brez predhodnega obvestila ne moremo zagotoviti izvedbe za večje število udeležencev, zato se dodatni udeleženci lahko priključijo le v primeru dejanskih možnosti kakovostne izvedbe v okviru naših standardnih pogojev in ob plačilu izobraževanja za večjo skupino.