Logistično inženirstvo

B2 višja šola
Logistično inženirstvo

Pridobite široko, uporabno znanje za uspešno delo v logističnem inženirstvu.

Logistično inženirstvo

Opis programa

Logistika, tudi v slovenskih podjetij postaja ena izmed temeljnih funkcij, ki podjetju omogočajo doseganje konkurenčnih prednosti na trgu. V okviru poslovne logistike se obravnavajo vsi tisti problemi poslovnega sistema in njegovih med-organizacijskih odnosov, ki se nanašajo na tokove v samem poslovnem sistemu ter tokove, ki ga povezujejo z zunanjim okoljem.

Zaradi vedno večje pomembnosti logistike prihaja do rasti specializiranih logističnih podjetij, ki se ukvarjajo le z logističnimi storitvami in s tem posledično do kadrovskih potreb, za zapolnitev delovnih mest na tem področju. Zato postaja logistični inženir / inženirka vedno bolj perspektiven poklic, saj je povpraševanje po logističnih znanjih večje od trenutne ponudbe na trgu dela.

Odločite se zdaj!

Investirajte vase in obrestovalo se vam bo celo življenje.

 

Opis programa Logistika in logistično inženirstvo

Lokacija študija?

Ljubljana in Maribor

Pridobljena izobrazba?

inženir / inženirka logistike (VI/1)

Trajanje?

2 leti ali manj

Vpišete se lahko vsi, ki ste

 • opravili splošno ali poklicno maturo oziroma ste končali temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
 • imate opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in ste opravili preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

V kolikor vas pred vpisom še kaj zanima, nas pokličite ali se osebno oglasite na sedežu šole, vsak delovni dan med 8. in 16. uro v:

 • Ljubljani | Tržaška cesta 42 | 01/ 2444 210
 • Mariboru | Glavni trg 17 | 02/ 2345 290

Pogoji za vpis na program Logistični inženir

Katayina izkušnja

Na B2 Višji strokovni šoli boste z lahkoto usklajevali vsakodnevne obveznosti s študijem. Naši predavatelji, ki so izjemni strokovnjaki iz prakse, poznajo potrebe odraslih v izobraževanju. Dostopnost, prijaznost, individualni pristop in podpora vseh zaposlenih so garancija za vaš uspeh.

Kako se vpisati ?

 

Vpis uredite osebno na sedežu šole Tržaška cesta 42, Ljubljana in Glavni trg 17, Maribor.

Za vpis potrebujete :

 • osebni dokument s sliko in dokazilo o spremembi priimka, če je le-ta drugačen, kot na spričevalih (npr. poročni list),
 • verodostojna dokazila o dosedanjem šolanju (srednješolsko spričevalo zadnjega letnika in spričevalo o zaključku),
 • dve fotografiji v velikosti 3 x 3,5 cm.

Vpisi potekajo do 30. oktobra 2021 oziroma do zapolnitve mest. Ne odlašajte, kajti študijsko leto se je že začelo.

Študij traja dve leti. Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

Vpis na višji študij Logistično inženirstvo

Predmetnik

OBVEZNI MODUL (57 KT)

KOMUNIKACIJA (20 KT)
Poslovno komuniciranje in vodenje  
Strokovna terminologija v tujem jeziku  
Računalništvo in informatika v logistiki  
LOGISTIKA (15 KT)
Logistični sistemi  
Varnost v prometu in varstvo pri delu  
OBVEZNI PREDMET
(7 KT)
Uporabna matematika v logistiki  
POSLOVNO-PRAVNI SISTEM
(15 KT)
Ekonomika podjetja  
Pogodbeno pravo  
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  
vključuje dele vseh izbranih modulov  

IZBIRNI MODUL (53 KT)

POSLOVNA LOGISTIKA 1
(18 KT)
Trženje in kakovost storitev  
Logistična infrastruktura  
POSLOVNA LOGISTIKA 2
(30 KT)
Logistika v gospodarskih družbah  
Načrtovanje logističnih procesov  
Oskrbovalne verige  
IZBIRNI PREDMET
(5 KT)
Špedicija in transportno zavarovanje  
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  
vključuje dele vseh izbranih modulov  
PROSTOIZBIRNI PREDMET
DIPLOMSKO DELO
(5 KT)
(5 KT)

 

Šolnina

Šolnino celotnega študija lahko poravnate v 24 ali 30 mesečnih obrokih brez obresti. Možnost obročnega plačevanja že od 113 EUR mesečno.
Pri plačilu šolnine posameznega letnika v enkratnem znesku imate dodatnih 100 € popusta.
Šolnino vam individualno izračunamo, glede na obveznosti, ki jih morate v programu opraviti in glede na vaše želje, ki so vezane na način plačevanja.

Za individualen izračun vaše šolnine, nas pokličite.

Šolnina vključuje

 • predavanja, vaje in konzultacije,
 • vse izpite, tudi večkratna ponavljanja,
 • možnost višanja ocene,
 • obravnavo vlog na študijski komisiji,
 • svetovanje za učinkovito učenje,
 • učna gradiva v elektronski obliki,
 • uporabo okolja za spletno učenje.

Za podrobnejše informacije glede šolnine nas pokličite ali se osebno oglasite na sedežu šole vsak delovni dan med 8. in 16. uro v:

 • Ljubljani | Tržaška cesta 42 | 01/ 2444 210
 • Mariboru | Glavni trg 17 | 02/ 2345 290

Posebne ugodnosti

 • Tretje leto brezplačno. Študijski programi trajajo dve študijski leti. Če želite napredovati hitreje, vas pri tem podpiramo. Če vam v dveh letih ne uspe, lahko tretje leto študirate brezplačno.
 • Razumemo in pomagamo, če se znajdete v finančnih težavah. Pogodbo o izobraževanju je mogoče tudi spremeniti.
 • Če potrebujete izredni izpitni rok za opravljanje izpita, vam ga omogočimo brezplačno.
 • Znanje, ki ga prinašate s seboj, velja. Posledično je lahko nižja tudi šolnina. Pridobite informacijo o priznanih izpitih že pred vpisom! Pokličite nas.

Dodatne ugodnosti

 • V sodelovanju z British Council vam nudimo brezplačno opravljanje preverjanja znanja angleščine in pridobitev certifikata Aptis, ki vam bo omogočil boljše možnosti za zaposlitev ali napredovanje.
 • Brezplačen dostop do programa Microsoft Imagine Standard, ki vsebuje:
  • MS strežniške operacijske sisteme,
  • MS razvojna orodja (Visual Studio),
  • MS strežnike (SQL Server) in
  • MS Azure za študente.

British Council Aptis in Microsoft Imagine

Garancija za znanje

Izkušeni predavatelji

Pridobili boste uporabno znanje in izkušnje iz prve roke. Naši predavatelji so ugledni strokovnjaki iz prakse.

V središču dogajanja ste vi

Vaš uspeh in vaše zadovoljstvo sta nam najbolj pomembna.

Oseben pristop

Ves čas spremljamo vaš napredek, vam pomagamo in svetujemo. Ves čas izobraževanja boste deležni naše podpore.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Omogočamo vam dokončanje izobraževanja v najkrajšem možnem času in mesečno plačevanje šolnine.

Delo na praktičnih primerih

Ne le teoretično znanje, pridobili boste veščine za uspešno delo v poslovnem okolju.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Potek in način izobraževanja sta v celoti prilagojena vašim potrebam.

Garancija za višješolski študij

Zainteresirani za vpis?

Oddajte informativno prijavo in obveščali vas bomo o nadaljnjih postopkih.

 

Najbolj prijazna šola

Niste prepričani, da je to pravi program za vas?

Oglejte si ostale višješolske programe.

Vsi programi

Potrebujete še več informacij?

Kontaktirajte nas