Dodatne informacije
in odgovori

Pogosta vprašanja

Odgovori na vaša vprašanja

Koliko časa traja študij?

Študij na višji šoli traja dve leti. Vendar pa vas pri študiju ves čas spodbujamo in ga organizacijsko prilagodimo tako, da je možno dokončanje prej kot v dveh letih.

Kakšno raven izobrazbe bom pridobil?

Pridobili boste stopnjo VI/I.

Kdaj se začne novo študijsko leto?

V Sloveniji študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra naslednje leto. Vedno je tako. Organizirana predavanja na naši šoli se začnejo v oktobru in trajajo nekje do srede meseca junija. Potem so poletne počitnice.

Ali je možno po diplomiranju nadaljevati s študijem na visoki šoli?

Diplomanti višjih strokovnih šol lahko nadaljujete študij na visokošolskih ustanovah. Pogoje, pod katerimi se lahko vpišete, določajo posamezne visokošolske ustanove same. Zato vam svetujemo, da pogoje preverite na visokošolski ustanovi, na kateri bi želeli nadaljevati študij. Seveda imate študenti tudi možnost nadaljevanja študija na naši Visoki šoli za poslovne vede.

Kdaj potekajo predavanja?

Pri nas so predavanja običajno dvakrat tedensko, v popoldanskem času, med 17. in 20. uro. Vikendi so vedno prosti. Celoletni urnik dobite ob začetku študijskega leta, da si lahko organizirate svoje obveznosti. O vseh morebitnih spremembah ste vedno pravočasno obveščeni preko mobilne aplikacije ali sms.

Ali so predavanja obvezna?

V izrednem študiju prisotnost na predavanjih ni obvezna, vam jo pa toplo priporočamo, saj so predavanja izrazito praktično usmerjena, v uporabno znanje in veščine, ki so ključnega pomena za vašo poklicno uspešnost. Vsega tega, zgolj iz knjig, ne morete usvojiti.

Kje izvajate predavanja?

Predavanja v Ljubljani potekajo na sedežu šole, Tržaška cesta 42 in na Fakulteti za matematiko, Jadranska 21.

Predavanja v Mariboru potekajo na sedežu šole, Glavni trg 17.

Koliko predmetov je naenkrat na urniku?

Hkrati poslušate le en predmet, sledi izpit in nato nadaljujete z novim predmetom. Po končanih predavanjih je vedno prvi izpitni rok in v naslednjih štirinajstih dnevih še drugi izpitni rok.

Kaj vključuje šolnina?

 • stroške izobraževanja,
 • stroške študijskih gradiv,
 • dodatna gradiva na portalu,
 • trikratno opravljanje posameznega izpita v študijskem letu,
 • enkratno višanje ocene pri predmetu,
 • posvet o pripravi diplomske naloge,
 • vloge za študijsko komisijo,
 • potrdila o šolanju,
 • potrdila o opravljenih študijskih obveznostih,
 • elektronsko prijavo na izpit,
 • uporabo elektronskega indeksa,
 • uporabo šolske knjižnice,
 • informiranje in svetovanje tekom študija,
 • mobilno aplikacijo za obveščanje,
 • obveščanje študentov preko sms,
 • tretje leto študija - brezplačno!
 • brezplačen dostop do Microsoft Office 365

Koliko stane študij?

Šolnino lahko plačujete v mesečnih obrokih brez obresti. Pri plačilu šolnine posameznega letnika študija v enkratnem znesku vam odobrimo 100 EUR popusta. Obročno odplačevanje je ugodnejše od bančnega kredita. Višina mesečnega obroka je fiksna.

Ker pa vam lahko priznamo že opravljene obveznosti na drugih šolah in posledično znižamo šolnino, šolnino izračunamo individualno. Predlagamo vam, da se posvetujete pri naših strokovnih sodelavkah.

Ali je možno priznavanje že opravljenih obveznosti na drugih višjih ali visokih šolah?

Če imate opravljene izpite na drugih višjih ali visokih šolah, potem oddate vlogo za priznavanje znanj na študijsko komisijo. Vlogi je potrebno priložiti potrjen učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna, in oceno izpita. Študijska komisija pregleda vašo vlogo in vas pisno obvesti o rezultatih obravnave vloge. Vlogo lahko oddate že pred vpisom v študij.

Ali je možno priznavanje neformalno pridobljenih znanj?

Zavedamo se, da ste mnogi tekom dela pridobili veliko znanja in izkušenj. Prav tako ste mnogi, ki ste uspešno pridobili razne certifikate. Če komisija ugotovi, da se predhodno neformalno pridobljeno znanje študenta ujema s cilji predmeta, se mu obveznosti iz predmeta lahko priznajo kot opravljene.

Kaj če nimam opravljenega praktičnega izobraževanja?

V primeru, ko morate za dokončanje študija opraviti še praktično izobraževanje, vam šola vam pri tem pomaga z nasveti, informacijami in gradivi. Delodajalca, pri kateremu boste opravljali PRI si izberete sami, ali pa vam ga ponudi šola.

V kolikor pa imate dve leti ustreznih delovnih izkušenj, se vam praktično izobraževanje prizna.

Ali izvajate študij na daljavo?

Pri nas izvajamo elektronsko podprto izobraževanje. Študija na daljavo, v obliki, da vam nikoli ne bi bilo treba priti v šolo, ne izvajamo. Na voljo so vam elektronska gradiva za študij in forumi na internem portalu šole, preko katerega povezani s šolo, svojimi sošolci in predavatelji, ki smo vam ves čas študija v podporo.

Ali imam status študenta?

Z vpisom pridobite status študenta in s tem povezane vse ugodnosti.

Kako poteka vpis?

Vpisne aktivnosti razdelimo na tri dele.

Prve in druge prijave potekajo preko višješolske prijavne službe v mesecu marcu in konec avgusta. Če so še prosta mesta, je potem možen direktni vpis na naši šoli v mesecu septembru. Svetujemo vam, da nam oddate neobvezujočo informativno prijavo in vas bomo obveščali o vseh datumih za vpis in drugih pomembnih informacijah.

Kaj pomeni vaš slogan “najbolj prijazna šola”?

 • V centru ste vi - študent. Vse je v okviru danih možnosti prilagojeno vam. Individualni izobraževalni načrt.
 • V referatu vas poznajo po imenu, niste številka. Ni uradnih ur, vedno nas lahko pokličete ali pridete osebno in ste dobrodošli.
 • Vsi strokovni sodelavci delajo v duhu prijaznosti, razumevanja in reševanja stresnih situacij.
 • Odlični profesorji in predavatelji iz prakse, ki znajo poiskati znanje v študentih. Študenti so jih ocenili z oceno 4,6 na lestvici od 1-5.
 • Strah pred šolo in profesorji je preteklost. 'Težji' predmeti dobijo svoj pomen. Študij postane užitek.
 • Finančne ugodnosti.
 • Odlični plačilni pogoji (tudi na več obrokov, kot je predvidenih mesecev študija).
 • V primeru, da ne zaključite študija v predvidenem roku, lahko še eno leto študirate brezplačno.
 • Brezplačno, večkratno ponavljanje izpitov.
 • Možnost 'zamrznitve študija'. Za neko obdobje lahko prekinete študij in prav tako plačevanje obveznosti.
 • Brez skritih stroškov; cena študija vam je v celoti znana ob podpisu pogodbe.
 • Sodobna oprema in spletni učni servis.
 • Malo teorije, veliko prakse. V celoti praktično usmerjen študij. Veliko vaj in povezovanja z realnimi primeri iz vsakdanjega poslovnega sveta.
 • Zadovoljni delodajalci.
 • Tradicija – skupaj več kot 3.400 maturantov in diplomantov.
 • Javnoveljavna izobrazba – spričevalo ali diploma (v primerjavi z različnimi 'certifikati', ki se jih dobi po različno dolgih tečajih).