Firma | Partnerji

FIRMA | Naši 
partnerji

Firma | Partnerji

bizBox podjetja ZZI d.o.o.

POSLUJTE HITREJE, BOLJ PRILAGODLJIVO IN ENOSTAVNEJE

eIzmenjava

Elektronska izmenjava podatkov

Elektronska izmenjava podatkov je samodejen prenos podatkov v standardizirani obliki, kjer se med poslovnimi partnerji izmenjujejo različni e-dokumenti. Taka izmenjava je osnova za hitro in učinkovito izmenjavo informacij brez napak med informacijskimi sistemi.

Pri tem je pomembno vedeti, da je digitalna informacija ali elektronska oblika dokumenta v resnici izvorna oblika dokumenta, saj se v današnjem času vsi podatki nahajajo v računalniških sistemih. Delo s papirjem, faksi ipd. je delo s spremenjenimi oblikami in kopijami, pri pripravi katerih obstaja možnost, da pride do napak ali nepravilnih interpretacij.

EDI storitve eIzmenjave zagotavljajo  komunikacijo med našim programom Firma in vašimi partnerji, ki poslujejo z eRačuni.

Vašim uporabnikom so na voljo različni dodatni moduli, ki skrbijo za prejemanje in pošiljanje dokumentov preko različnih EDI ponudnikov.  Prvotni dokument je običajno naročilo, iz njega pa sledijo še potrditev, dobavnica in račun ter stanje zalog – odvisno od vašega partnerja, katere vse dokumente izmenjuje preko storitve eIzmenjave.

Uporabnik programa Firma si sam izbere sebi primernega EDI ponudnika. Uvedbo EDI komunikacije pa uredite skupaj z EDI ponudniki, s katerimi sodelujemo.

Trenutno sodelujemo z EDI ponudnikom EDI bizBOX  v programu Firma.

bizBox