Projekti

Brezplačni računalniški tečaji za odrasle

Prenesi brošuro

Projekti

 

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019

RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE (RPO) in RAČUNALNIŠKO IN DIGITALNO OPISMENJEVANJE (RDO)

V okviru javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 smo pridobili sredstva, ki jih bomo namenili za izobraževanja zaposlenih in njihov osebni in karierni razvoj. Projekt je namenjen tako podjetjem kot posameznikom.
V programe se lahko vključijo zaposleni, ki so starejši od 45 let. Prednost bodo imele osebe, ki imajo dokončano največ 3-letno srednjo poklicno šolo.

Vabimo vas, da si prenesete brošuro, kjer sta podrobeneje predstavljena oba programa, ki ju izvajamo, in sicer:

  • RPO | Računalniška pismenost za odrasle (60 urni program)
  • RDO | Računalniško in digitalno opismenjevanje (50 urni program).

Vsak udeleženec prejme natisnjen priročnik - gradivo za tečaj:

Vključitev je mogoča od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2019.V primeru, da je v vašem podjetju dovolj interesentov (13-15 oseb), ki ustrezajo pogojem (starost, izobrazba, lokacija delovnega mesta), nas pokličite in preverite možnost izvedbe.

Kontakt za več informacij

 

Izvedbe programov po proračunskih letih

 
Program Termin izvedbe 2016 Program Termin izvedbe 2017  Program Termin izvedbe 2018
RPO 3.10. - 21.10.2016 RPO 20.12.2016 - 17.1.2017  RPO 4.1. -24.1.2018
RPO 10.10. - 28.10.2016 RPO 4.1.- 27.1.2017  RPO 8.1. - 26.1.2018
RPO 10.10. - 28.10.2016 RPO 9.1. - 27.1.2017  RPO 1.2. - 16.2.2018
RPO 20.10.- 11.11.2016 RPO 13.1. - 2.2.2017  RPO 1.3. - 21.3.2018
RPO 14.11. - 2.12.2016 RPO 23.1. - 13.2.2017  RDO 9.4. - 20.4.2018
RPO 6.12. - 6.1.2017 RDO 6.6. - 20.6.2017  RDO 7.5. - 24.5.2018
    RDO 7.8. - 23.8.2017  RDO 1.6. - 14.6.2018
    RPO 6.11. - 24.11.2017  RDO 15.6. - 29.6.2018
    RPO 1.12. - 21.12.2017    

Udeležba v programih je za udeležence BREZPLAČNA, saj operacijo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Več informacij: