Digi-Akademija: Postani mojster digitalnih veščin

Digi-Akademija: Postani mojster digitalnih veščin

Brošura           

 

Prijava na delavnice 

Digi-Akademija: Postani mojster digitalnih veščin

 

 

 

 

Podjetje IN IN d.o.o. in B2 IT d.o.o. od 15. 5. 2024 do 31. 10. 2025 izvajamo projekt DIGI-Akademija: Postani mojster digitalnih veščin.

Projekt je bil uspešen na Javnem razpisu za financiranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leti 2024 in 2025 (JR DDK 2024-2025). JR DDK financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za digitalno preobrazbo in Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, specifični cilj 1.2 “Izkoriščanje prednosti digitalizacije za državljane, podjetja, raziskovalne organizacije in javne organe”.

Skupna vrednost projekta znaša 399.500,00 EUR.

Namen projekta je izvedba neformalnih izobraževanj za pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc prebivalcev Republike Slovenije starih 30 let in več. Udeleženci krepijo zavest o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto. Prav tako krepijo zaupanje in razumevanje digitalnih tehnologij ter njihovo odgovorno in varno uporabo.   

Naša skupna vizija je zagotoviti, da bodo udeleženci izobraževanj pridobili potrebna znanja in veščine za uspešno delovanje v digitalno preoblikovanem svetu.

Cilji projekta

Naš cilj je zagotoviti, da so vsi udeleženci opremljeni z znanjem in veščinami, ki so potrebne za uspešno navigacijo v digitalnem svetu ter da so udeleženci pripravljeni na izzive in priložnosti, ki jih prinaša digitalizacija. Da bi to dosegli, smo si zadali naslednje specifične cilje: 

 • Povečati digitalne kompetence odraslih zaposlenih in širše javnosti.
 • Ponuditi brezplačne in kakovostne izobraževalne delavnice.
 • Ozaveščati javnost o pomenu digitalnih veščin in digitalizacije.

Pričakovani rezultati projekta

 • število izvedenih delavnic: 170,
 • število izvedenih izobraževanj v zahodni kohezijski regiji: 170,
 • število udeležencev: več kot 1.700,
 • delež udeležencev, ki bodo izboljšali svoje digitalne kompetence: vsaj 80 %.

Aktivnosti projekta

Naše aktivnosti bodo obsegale izvajanje izobraževalnih programov in komunikacijsko kampanjo

Vsak program je skrbno zasnovan, da ustreza specifičnim potrebam ciljnih skupin, ki vključujejo odrasle prebivalce Slovenije, starejše od 30 let, še posebej zaposlene v podjetjih in javnih inštitucijah. Naši programi obsegajo osnovne in napredne tečaje, ki omogočajo udeležencem, da pridobijo ali nadgradijo digitalne veščine za uspešno delovanje v sodobni digitalizirani družbi. 

3 osnovni programi

 • Office 365 Osnove – osnovne veščine v MS okolju 
 • VarniNet – varna uporaba računalnikov in interneta 
 • Digi AI Start – uvod v ChatGPT in Copilot 

5 naprednih programov

 • Office 365 MasterClass – napredne veščine v MS okolju 
 • BizWiz – uporaba poslovnih aplikacij za boljše upravljanje 
 • MasterE-Storitve – uporaba e-storitev za digitalno poslovanje v podjetjih 
 • Digi AI Smart – napredna uporaba ChatGPT in Copilot 
 • AnalitikaPlus – napredna analitika v Excelu in Power BI

 

Prijava na delavnice

 

Zavedamo se, da je ključ do uspeha projekta v učinkoviti promociji, ki bo pritegnila in angažirala ciljne skupine. Zato smo zasnovali promocijske aktivnosti, ki bodo neposredno podprle naše izobraževalne programe in zagotovile njihovo vidnost ter dostopnost. Naše promocijske aktivnosti so usmerjene v naslednje cilje:

 • aktivno informiranje in privabljanje udeležencev,
 • ozaveščanje javnosti o pomenu digitalizacije in predstavitev projekta,
 • povečanje prepoznavnosti projekta in izobraževalnih programov,
 • spodbujanje in motiviranje ciljnih skupin,
 • informiranje o dostopnosti Digi info točk,
 • doseganje cilja privabiti in vključiti vsaj 1.700 odraslih v naše izobraževalne programe.

Naša promocijska kampanja bo vključevala naslednje kanale: spletno oglaševanje, e-mail marketing, radijsko oglaševanje, tiskani materiali,  tiskani mediji, udeležba na konferenci Edutainment 2024.

V okviru projekta bomo vzpostavili dve fizični kontaktni točki, ki bosta služili kot ključni stičišči za podporo, svetovanje in informiranje udeležencev  ter podporo pri informiranju in ozaveščanju širše javnosti o projektu: 

 • IN IN d.o.o., Ciril Metodova ulica 38, 9000 Murska Sobota, vsak delovnik med 8:00 in 12:00.
 • B2 IT d.o.o., Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana, vsak delovnik med 9:00 in 11:00.

Seznam uporabnih povezav

 • Spoznajte spletni portal EU: https://evropskasredstva.si/. 
 • Odkrijte, kje so vam najbližje Digi info točke. Digi info točke organizirata Ministrstvo za digitalno preobrazbo in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Osnovni namen Digi Info točk je pomoč digitalno manj pismenim ljudem oziroma povečevanje digitalne vključenosti. Digi info točke zagotavljajo pomoč pri uporabi digitalnih javnih storitev (elektronska osebna izkaznica, elektronsko podpisovanje, portal gov.si, eUprava, SPOT, Zvem, e-storitev ZPIZ, eDavki…). 
 • Dodatne informacije o projektu: www.digiakademija.eu.

 

Partnerji:

Projektno partnerstvo sestavljamo:

 • IN IN, informacijski inženiring d.o.o.
 • B2 IT storitve in izobraževanje d.o.o.

 

Kontakt:

info@b2.eu | 01/ 2444 202.

 

Projekt sofinancira Evropska unija in Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

#digiSI