Inšpektorat RS za delo

#}
Inšpektorat RS za delo

Inšpektorat RS za delo

Uporaba Power platforme za digitalizacijo procesa inšpekcijskega nadzora na terenu

Rešitev: M365

O organizaciji

Inšpektorat RS za delo (IRSD) opravlja inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij, na področju varnosti in zdravja pri delu ter na področju socialnega varstva. V IRSD je zaposlenih 119 uslužbencev, od tega 90 inšpektorjev.

Izziv

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v sklopu ukrepov za zajezitev epidemije dobil dodatna pooblastila za nadzor nad izvajanjem Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) in na njegovi podlagi sprejetih odlokov Vlade RS. Inšpektorjem to prinaša dodatne naloge, poleg rednega opravljanja inšpekcijskih nadzorov s področja delovnopravne zakonodaje in predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter s področja socialnega varstva. Povečan obseg dela je zahteval razmislek o bolj učinkovitem načinu dela, s pomočjo digitalizacije procesa.

Rešitev

Inšpektor po novem na terenu vnaša podatke neposredno z orodjem Teams v aplikacijo ZNB-IRSD, ki je izgrajena s pomočjo orodja Power Apps. Z aplikacijo je povezana baza poslovnih subjektov AJPES in z vpisom matične številke se inšpektorju samodejno prikažejo osnovni podatki poslovnega subjekta. Iz izbirnih polj ali spustnih seznamov se v aplikaciji hitro vnese vse zahtevane podatke in s tem odda ugotovitve nadzora.

Način delovanja pred digitalizacijo

 • Ko so inšpektorji prej na terenu izvajali nadzor po ZNB, so svoje ugotovitve (če te niso nujno zahtevale sestave zapisnika) zapisovali na predpisani obrazec v papirnati obliki.
 • Izpolnjen obrazec so nato prinesli v pisarno, kjer so ga administratorke skenirale in vnesle v informacijski sistem za vodenje dokumentarnega gradiva.
 • Inšpektorji so morali svoje ugotovitve še ročno vpisati v posebno zbirno tabelo za poročanje o nadzorih glede izvajanja ZNB.
 • Poročanje je predstavljalo poseben izziv, saj so vodje sprva zbirali podatke s strani inšpektorjev in jih posredovali naprej na sedež inšpektorata, kjer je bilo pripravljeno skupno zbirno poročilo, ki je bilo poslano naprej za nadaljnjo obravnavo.
 • Poročila so se pripravljala tedensko za nazaj. Zato je IRSD iskal način, kako bi lahko ta proces poenostavili in predvsem digitalizirali, da bi bilo čim manj ročnega in podvojenega dela ter da bi bili podatki na voljo takoj.

Vpliv koronavirusa na IRSD

irsd, korona virus, aplikativna rešitev

Zaradi epidemije koronavirusne bolezni je Vlada RS sprejela številne odloke, namenjene zajezitvi in obvladovanju te bolezni. Med drugim je tudi IRSD dodelila nove pristojnosti in naloge pri opravljanju inšpekcijskih nadzorov.

Tako je IRSD prevzel dodatno vlogo nadzora po Zakonu o nalezljivih boleznih (ZNB), kar vključuje tudi nadzor glede uporabe zaščitne opreme, upoštevanja varnostne razdalje ter drugih aktualnih zahtev in priporočil za preprečevanje širjenja koronavirusne bolezni.

Želeli smo olajšati delo inšpektorjem in jim ponuditi enostavno mobilno aplikacijo za lažje in hitrejše vpisovanje podatkov na kraju nadzora.

Inšpektorat RS za delo
Jadranko Grlić

glavni inšpektor, Inšpektorat RS za delo

#}

Koristi digitalizacije

INŠPEKTORJI:

 • ni jim več treba posebej izpolnjevati tabel o skupnem številu opravljenih nadzorov, ugotovitvah in morebitnih ukrepih;
 • prihranjena so različna druga poročanja, saj je to izvedeno samodejno na podlagi podatkov, vnesenih v aplikacijo;
 • pridobili so čas za opravljanje svojih osnovnih nalog in tako lahko opravijo več nadzorov.

INŠPEKTORAT RS ZA DELO:

 • zvišalo se je število opravljenih nadzorov;
 • podatki o opravljenih nadzorih nad izvajanjem ZNB so na voljo takoj in vodjem ni več treba ročno združevati podatkov, ampak se analitična poročila pripravijo samodejno;
 • izboljšala se je točnost podatkov, saj se nekateri podatki, denimo o pravni osebi, zapišejo avtomatsko iz baze AJPES, poleg tega ima aplikacija vgrajene tudi kontrole pri posameznih vpisanih podatkih;
 • možnost bolj poglobljenih poročil in povezovanj ter primerjave podatkov med seboj;
 • znižal se je strošek za papir in tiskanje ter hrambo papirnatih dokumentov.

Nov način delovanja inšpekcijskega nadzora

 • Podatki, ki so bili vnešeni neposredno z orodjem Teams v aplikacijo ZNB-IRSD se centralno zbirajo v eni bazi podatkov, ki je osnova za nadaljnjo samodejno analitično obdelavo.
 • Izgrajena so pregledna poročila v obliki dashboardov v okolju Power BI, ki se samodejno osvežijo vsako noč.
 • Vodje, direktorji in inšpektorji imajo vsak dan na voljo ažurne podatke ter jih lahko enostavno posredujejo v nadaljnjo obravno. Ocenjuje se izjemen prihranek na času.
Projekt digitalizacije ZNB IRSD procesa je bil iniciran in financiran s strani Microsoft Slovenija d.o.o

Ustvarili smo podlago za nadaljnjo digitalizacijo v našem delovnem procesu.

Z aplikacijo smo digitalizirali enega od svojih postopkov na področju inšpekcijskih nadzorov in s tem ustvarili podlago za nadaljnjo digitalizacijo v našem delovnem procesu ter možnosti za razširitev tega sistema tudi na druga področja našega dela. Ključna korist digitalizacije je manj administrativnega dela predvsem na strani inšpektorjev, manj papirnega poslovanja, takojšen vpogled v delo inšpektorjev (ko je inšpektor praktično še na terenu), z enim vnosom podatkov dobimo tako ugotovitve nadzora kot statistično poročilo (ni potrebe po dodatnem poročanju oziroma lastnem izvajanju statističnih analiz). Sodelovanje z B2 IT pri razvoju te aplikacije je bilo konstruktivno, strokovno, odzivno, potrpežljivo, skratka zelo dobro.

Inšpektorat RS za delo
Jadranko Grlić

glavni inšpektor, Inšpektorat RS za delo

Vas zanima več o storitvah Microsoft 365 ali kako vam lahko pomagamo?
Pišite nam za 1-urni brezplačni posvet.

Zanima me več o M365

Podobni primeri dobre prakse

Medicopharmacia

M365

Kako v podjetju s Power orodji skrbijo za nadzor nad projekti?

Več
Linde Viličar

M365

Z aplikacijo po meri do preglednega upravljanja statusa viličarjev.

Več
Interenergo

M365

Celovita vpeljava orodja Teams

Več