Tehnik računalništva PT

Poklicni tečaj
Tehnik računalništva

Postanite tehnik/tehnica računalništva. Izkoristite priložnost in se vpišite na B2 najbolj prijazno šolo.

Tehnik računalništva PT

Zakaj do poklica tehnik računalništva?

V samo enem letu do strokovnega računalniškega znanja in boljše zaposljivosti.

Danes brez sodobne računalniške tehnologije praktično ne gre. Ta se je namreč že močno ukoreninila v naše vsakdanje življenje. Zaradi tega računalništvo postaja glavno področje, na katerega se osredotočajo vse vidnejše inovacije za ustvarjanje boljšega jutri.  Računalništvo postaja pomembno v vseh aspektih človeškega življenja. Zato ni nič čudnega, če so računalniški poklici označeni kot deficitarni, strokovnjaki s tega področja pa zelo cenjeni in zaželeni. Zagotavljamo vam okolje, ki spodbuja kreativnost, omogoča osebni razvoj, napredovanje in predvsem računalniško znanje, s katerim boste poklicno uspešni.

Zato je sedaj pravi čas, da izkoristite priložnost in v enem letu pridete do poklica, ki odpira številna vrata tako v poklicni karieri kot tudi glede nadaljnjega izobraževanja.

Zakaj se vpisati v poklicni tečaj Tehnik računalništva

Lokacija šolanja?

Ljubljana in Maribor

Pridobljena izobrazba?

V samo enem letu do poklica tehnik/tehnica računalništva.

Trajanje?

Čas izobraževanja si določite sami

Kdo se lahko vpiše?

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • 4. letnik gimnazije,
 • zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Če imate v zvezi z vpisom še kakšno vprašanje, bomo nanj z veseljem odgovorili.

 

Kdo se lahko vpiše v Poklicni tečaj Tehnik računalništva

Kaj potrebujete za vpis ?

Za vpis potrebujete:

 • osebni dokument s sliko in dokazilo o spremembi priimka, če je le-ta drugačen, kot na spričevalih (npr. poročni list),
 • verodostojna dokazila o dosedanjem šolanju (spričevalo o končani osnovni šoli, srednješolska spričevala po letnikih, dokazila o prekvalifikacijah, diferencialnih izpitih, diplome, potrdila ipd.),
 • vašo sliko v velikosti 3 x 3,5 cm.

Vpišete se lahko v prostorih B2 izobraževalnega centra skozi vse leto. Ob vpisu je potrebno plačati vpisnino in prvi obrok šolnine.

Poklicni tečaj Tehnik računalništva - vpisni pogoji

Predmetnik

Obveznosti v programu vsebujejo le vsebine, ki v celoti pokrivajo stroko oziroma znanja, ki jih za uspešno delo potrebuje tehnik računalništva. Koliko od tega boste morali opraviti za uspešno dokončanje programa Tehnik računalništva, bomo ugotovili ob prvem srečanju z vami, saj bomo z vami ob vpisu opravili spoznavni razgovor, ki je namenjen ugotavljanju vaših želja, pričakovanj in interesov. Na podlagi razgovora vam bomo pripravili vaš osebni izobraževalni načrt. Posameznikom, ki že imate določena znanja in obvladate posamezne spretnosti, povezane z izobraževalnim  programom, ni potrebno v celoti prisostvovati izobraževalnemu procesu, oziroma vam ni potrebno opravljati vseh obveznosti, ker vam jih bomo priznali. Že pridobljeno znanje se preverja na podlagi dokazil.

Na tej podlagi potem skupaj oblikujemo učno pot tako, da vam prilagajamo:

 • način in obseg izvajanja predmetov po programu,
 • razporeditev šolskih obveznosti

Ker je vsak slušatelj deležen individualne obravnave, je osebni izobraževalni načrt možno prilagajati.

Obvezni strokovni moduli

 • Upravljanje s programirljivimi napravami
 • Vzdrževanje informacijske strojne opreme
 • Vzdrževanje informacijske programske opreme
 • Izdelava električnih in komunikacijskih instalacij
 • Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov
 • Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij
 • Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz

Izbirni strokovni moduli

 • Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij
 • Napredna uporaba podatkovnih baz

ali

 • Oprema za multimedijsko tehniko
 • Upravljanje z informacijsko programsko opremo

Izbrani bodo tisti, za katere bo izkazano največ interesa.
Praktično usposabljanje z delom.

Odprti kurikulum

Šola bo izvajala dodatne vsebine iz programa, ki vam bodo pri bodočem delu prinesle kar največ koristi.

Poklicna matura

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz računalništva

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
 • izdelek oziroma storitev z zagovorom

Šolnina

Šolnina za program znaša 2.056 €.

V okviru plačane šolnine vam omogočamo:

 • predavanja v sodobnih prostorih,
 • dostop do gradiv v elektronski obliki,
 • konzultacije 1-krat mesečno v obdobju predavanj iz predmeta,
 • neomejeno število opravljanj izpitov v času trajanja pogodbe,
 • skupinsko in individualno svetovanje ter pomoč, informiranje o optimalni poti do cilja.

K šolnini je potrebno prišteti še vpisnino, ki znaša 145 € in poklicno maturo, ki znaša 297 €. V kolikor imate dve enoti poklicne mature že opravljeni, se znesek mature ustrezno zmanjša.
 

Plačilo šolnine

Šolnino lahko plačujete tudi obročno, vendar jo je potrebno v celoti poravnati pred opravljanjem poklicne mature.

Garancija za znanje

Izkušeni profesorji

Pridobili boste uporabno znanje in izkušnje iz prve roke. Naši profesorji so ugledni strokovnjaki iz prakse.

V središču dogajanja ste vi

Vaš uspeh in vaše zadovoljstvo sta nam najbolj pomembna.

Oseben pristop

Ves čas spremljamo vaš napredek, vam pomagamo in svetujemo. Ves čas izobraževanja boste deležni naše podpore.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Omogočamo vam dokončanje izobraževanja v najkrajšem možnem času in mesečno plačevanje šolnine.

Delo na praktičnih primerih

Ne le teoretično znanje, pridobili boste veščine za uspešno delo v poslovnem okolju.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Potek in način izobraževanja sta v celoti prilagojena vašim potrebam.

 

Želite napredovati?

Oddajte informativno prijavo in obveščali vas bomo o nadaljnjih postopkih.

 

Najbolj prijazna šola

Je to pravi program za vas?

Oglejte si še ostale srednješolske programe.

Vsi programi

Potrebujete dodatne informacije?

Kontaktirajte nas

Si želite ogledati tudi programe drugih stopenj?

Višješolski programi

Oglejte si seznam višješolskih programov

Višješolski programi

Visokošolski programi

Oglejte si seznam dodiplomskih in podiplomskih programov B2 Visoke šole za poslovne vede.

Visokošolski programi na VŠPV