Dodatne informacije
in odgovori

Pogosta vprašanja

Odgovori na najbolj pogosta vprašanja

Koliko časa traja šolanje?

Šolanje traja dve do tri leta, z izjemo prekvalifikacije, ki jo opravite v 10-ih mesecih. Seveda pa je čas trajanja šolanja predvsem odvisen od vas, za kakšen tempo šolanja se boste odločili in koliko časa na mesec ste pripravljeni posvetiti šolanju.

Kdaj potekajo predavanja?

Pri nas so predavanja v popoldanskem času, med 17. in 20. uro. Vikendi so vedno prosti. Celoletni urnik dobite ob začetku šolskega leta, da si lahko organizirate svoje obveznosti. O vseh morebitnih spremembah ste vedno pravočasno obveščeni preko mobilne aplikacije ali sms.

Ali so predavanja obvezna?

Prisotnost pri pouku ni obvezna, a zelo priporočljiva, predvsem pri predmetih kot npr. matematika, tuji jeziki in strokovni moduli. Predavanja pri strokovnih predmetih so izrazito praktično usmerjena v uporabno znanje in veščine, ki so ključnega pomena za vašo poklicno uspešnost. Vsega znanja se zgolj iz knjig ne more pridobiti.

Kako opravljam šolanje, po izpitih ali po letnikih?

Ob vpisu vam najprej izdelamo vaš osebni izobraževalni načrt v katerega so vključene obveznosti, ki jih morate opraviti za uspešno dokončanje šolanja. Vrstni red opravljanja manjkajočih obveznosti ni toliko pomemben. Pomembno je to, da opravite vse obveznosti v programu, v katerega ste vključeni, da lahko pristopite k poklicni maturi ali zaključnemu izpitu.

Kako se opravljajo izpiti?

Izpit iz posameznega predmeta je vedno po zaključenih predavanjih predmeta. Izpiti so pisni in/ali ustni. Pri nekaterih predmetih pa je izpit zagovor napisane seminarske naloge.

Ali lahko izpite opravljam vnaprej ali moram slediti urniku?

Vsekakor podpiramo vaš napredek. V kolikor zahtevane vsebine posameznega predmeta naštudirate sami, lahko brez težav pristopite k izpitu. Izpit iz posameznega predmeta lahko opravljate celo trikrat letno.

Kje bom dobil gradivo za učenje?

Vsa gradiva potrebna za učenje so dostopna v elektronski obliki na naši interni spletni strani do katere dostopate kadarkoli od koderkoli.

Kje izvajate predavanja?

Predavanja v Ljubljani potekajo na sedežu šole, Tržaška cesta 42 in na OŠ NH Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9.

Predavanja v Mariboru potekajo na sedežu šole, Glavni trg 17.

Kaj vključuje šolnina?

 • stroške izobraževanja,
 • stroške študijskih gradiv,
 • dodatna gradiva na portalu,
 • enkratno višanje ocene pri predmetu,
 • vloge za priznavanje že pridobljenih znanj,
 • potrdila o šolanju,
 • potrdila o opravljenih izobraževalnih obveznostih,
 • elektronsko prijavo na izpit,
 • uporabo elektronskega indeksa,
 • informiranje in svetovanje pri izobraževanju,
 • mobilno aplikacijo za obveščanje,
 • obveščanje preko sms.

Koliko stane šolanje?

Šolnino lahko plačujete v mesečnih obrokih brez obresti. Pri plačilu šolnine posameznega letnika v enkratnem znesku vam odobrimo dodaten popust. Obročno odplačevanje je ugodnejše od bančnega kredita. Višina mesečnega obroka je fiksna.

Ker pa vam lahko priznamo že opravljene obveznosti na drugih šolah in posledično znižamo šolnino, vam bomo šolnino individualno izračunali. Zato vam svetujemo, da se posvetujete pri naših strokovnih sodelavkah.

Ali je možno priznavanje že opravljenih obveznosti na drugih šolah?

Če imate opravljene predmete na drugih srednjih šolah, vam jih lahko priznamo na podlagi vpogleda v originalna spričevala. Pregled lahko opravimo že pred vpisom v šolo.

Ali je možno priznavanje neformalno pridobljenih znanj?

Zavedamo se, da ste mnogi tekom dela pridobili veliko znanja in izkušenj. Prav tako ste mnogi, ki ste uspešno pridobili razne certifikate. Če ugotovimo, da se vaše predhodno neformalno pridobljeno znanje ujema s cilji predmeta, se vam obveznosti iz predmeta lahko priznajo kot opravljene.

Kaj če nimam opravljenega praktičnega izobraževanja?

V primeru, da morate za dokončanje šolanja opraviti še praktično izobraževanje, vam šola vam pri tem pomaga z nasveti, informacijami in gradivi. Delodajalca, pri kateremu boste opravljali praktično izobraževanje si izberete sami ali pa vam ga ponudi šola.

V kolikor pa imate dokazljive zahtevane delovne izkušnje, se vam praktično izobraževanje lahko prizna.

Ali izvajate šolanje na daljavo?

Pri nas izvajamo elektronsko podprto izobraževanje. Šolanja na daljavo, v obliki, da vam nikoli ne bi bilo treba priti v šolo, ne izvajamo. So vam pa na voljo elektronska gradiva na portalu šole preko katerega ste ves čas izobraževanja povezani s šolo in svojimi sošolci.

Ali z vpisom pridobim status?

Z vpisom pridobite status in s tem povezane pravice in ugodnosti.

Kdaj se lahko vpišem?

Vpišete se lahko skozi vse leto na sedežu šole.

Kakšna je možnost nadaljevanja šolanja?

Z uspešno opravljeno poklicno maturo lahko nadaljujete študij na višjih ali visokih strokovnih šolah.

Na B2 se lahko vpišete v enega od višješolskih študijskih programov ali na Visoko šolo za poslovne vede.

Kaj pomeni vaš slogan "najbolj prijazna šola"?

 • V središču dogajanja ste vi in vaše potrebe. Gre za individualno obravnavo posameznika.
 • V referatu vas poznamo po imenu, niste številka. Pri nas ni uradnih ur, ampak nas vedno lahko pokličete ali obiščete osebno. Vedno ste dobrodošli!
 • Vsi strokovni sodelavci delajo v duhu prijaznosti in razumevanja.
 • Odlični profesorji in predavatelji iz prakse, ki znajo poiskati znanje v vas. Udeleženci izobraževanja so jih ocenili z oceno 4,6 na lestvici od 1-5.
 • Strah pred šolo in profesorji je preteklost. 'Težji' predmeti dobijo svoj pomen. Izobraževanje postane užitek.
 • Finančne ugodnosti.
 • Odlični plačilni pogoji (tudi na več obrokov kot je predvidenih mesecev študija).
 • Brezplačno večkratno ponavljanje izpitov.
 • Možnost 'zamrznitve šolanja'.
 • Brez skritih stroškov; cena izobraževanja vam je v celoti znana ob podpisu pogodbe.
 • Sodobna oprema in spletni učni servis.
 • Malo teorije, veliko prakse. V celoti praktično usmerjeno izobraževanje. Veliko vaj in povezovanja z realnimi primeri iz vsakdanjega poslovnega sveta.
 • Zadovoljni delodajalci.
 • Tradicija – skupaj več kot 3.400 maturantov in diplomantov.
 • Javnoveljavna izobrazba, ki jo izkazujete s spričevalom oziroma diplomo.