Predšolska vzgoja PT

Poklicni tečaj
Predšolska vzgoja

Postanite vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok. Izkoristite priložnost in se vpišite na B2 najbolj prijazno šolo.

Predšolska vzgoja PT

Zakaj do poklica vzgojitelj predšolskih otrok?

»Otroci so naše največje bogastvo« ni le prijetna krilatica, pač pa v B2 v to tudi verjamemo. Le najboljše je dovolj dobro zanje. Zato vam bomo v B2 dali takšno popotnico znanja, da bodo otroci v vašem varstvu dobili najboljše.

Srečni otroci
žive med resničnostjo in fantazijo
in po neskončni sinjini hite
za neizpolnjeno čarovnijo.«
- Tone Pavček

Če se vidite kot del te resničnosti in fantazije, imate radi otroke, ste  ustvarjalni in kritični, aktivni in kreativni, seveda pa tudi odgovorni,  potem je poklic vzgojiteljice oz. vzgojitelj predšolskih otrok prava izbira za vas. 

Zato je program predšolska vzgoja namenjen vam, ki ste pripravljeni prevzeti odgovornost za nego in varovanje otrok, ki imate radi otroke, se radi igrate z njimi in bi se želeli aktivno ukvarjati z najmlajšimi otroci.

Zakaj postati Vzgojitelj predšolskih otrok

Lokacija šolanja?

Ljubljana in Maribor

Pridobljena izobrazba?

V samo enem letu do poklica vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok.

Trajanje?

Čas izobraževanja si določite sami

Kdo se lahko vpiše?

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • 4. letnik gimnazije,
 • zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Če imate v zvezi z vpisom še kakšno vprašanje, bomo nanj z veseljem odgovorili.

 

Pogoji za vpis v poklicni tečaj Predšolska vzgoja

Kaj potrebujete za vpis ?

Za vpis potrebujete:

 • osebni dokument s sliko in dokazilo o spremembi priimka, če je le-ta drugačen, kot na spričevalih (npr. poročni list),
 • verodostojna dokazila o dosedanjem šolanju (spričevalo o končani osnovni šoli, srednješolska spričevala po letnikih, dokazila o prekvalifikacijah, diferencialnih izpitih, diplome, potrdila ipd.),
 • vašo sliko v velikosti 3 x 3,5 cm.

Vpišete se lahko v prostorih B2 izobraževalnega centra skozi vse leto. Ob vpisu je potrebno plačati vpisnino in prvi obrok šolnine.

Kako se vpisati v poklicni tečaj Predšolska vzgoja

Predmetnik

Obveznosti v programu se nanašajo na vsebine, ki v celoti pokrivajo stroko oziroma znanja, ki jih za uspešno delo z najmlajšimi potrebuje vzgojitelj predšolskih otrok. Koliko od tega boste morali opraviti za uspešno dokončanje programa Predšolska vzgoja, bomo ugotovili ob prvem srečanju z vami, saj bomo z vami ob vpisu  opravili spoznavni razgovor, ki je namenjen ugotavljanju vaših želja, pričakovanj in interesov. Na podlagi razgovora vam bomo pripravili vaš osebni izobraževalni načrt. Posameznikom, ki že imate določena znanja in obvladate posamezne spretnosti, povezane z izobraževalnim  programom, ni potrebno v celoti prisostvovati izobraževalnemu procesu, oziroma vam ni potrebno opravljati vseh obveznosti, ker vam jih bomo priznali. Že pridobljeno znanje se preverja na podlagi dokazil.

Na tej podlagi potem skupaj oblikujemo učno pot tako, da vam prilagajamo:

 • način in obseg izvajanja predmetov po programu,
 • razporeditev šolskih obveznosti

Ker je vsak slušatelj deležen individualne obravnave, je osebni izobraževalni načrt možno prilagajati.

Obvezni strokovni moduli

 • Komunikacijske veščine
 • Predšolska pedagogika
 • Razvojna psihologija
 • Varnost in zdravje v vrtcu
 • Kurikulum oddelka v vrtcu
 • Likovno, glasbeno in plesno izražanje 

Izbirna strokovna modula

 • Matematika kot igra
 • Otrok in jezik

Praktično usposabljanje z delom.

Odprti kurikulum

 • Narava in družba za otroke

Poklicna matura

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok. 

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
 • izpitni nastop in zagovor.

Šolnina

Šolnina za program znaša 1.595 €.

V okviru plačane šolnine vam omogočamo:

 • predavanja v sodobnih prostorih,
 • dostop do gradiv v elektronski obliki,
 • konzultacije 1-krat mesečno v obdobju predavanj iz predmeta,
 • neomejeno število opravljanj izpitov v času trajanja pogodbe,
 • skupinsko in individualno svetovanje ter pomoč, informiranje o optimalni poti do cilja.

K šolnini je potrebno prišteti še vpisnino, ki znaša 145 € in poklicno maturo, ki znaša 297 €. V kolikor imate dve enoti poklicne mature že opravljeni, se znesek mature ustrezno zmanjša.

Plačilo šolnine

Šolnino lahko plačujete tudi obročno, vendar jo je potrebno v celoti poravnati pred opravljanjem poklicne mature.

Garancija za znanje

Izkušeni profesorji

Pridobili boste uporabno znanje in izkušnje iz prve roke. Naši profesorji so ugledni strokovnjaki iz prakse.

V središču dogajanja ste vi

Vaš uspeh in vaše zadovoljstvo sta nam najbolj pomembna.

Oseben pristop

Ves čas spremljamo vaš napredek, vam pomagamo in svetujemo. Ves čas izobraževanja boste deležni naše podpore.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Omogočamo vam dokončanje izobraževanja v najkrajšem možnem času in mesečno plačevanje šolnine.

Delo na praktičnih primerih

Ne le teoretično znanje, pridobili boste veščine za uspešno delo v poslovnem okolju.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Potek in način izobraževanja sta v celoti prilagojena vašim potrebam.

 

Želite napredovati?

Oddajte informativno prijavo in obveščali vas bomo o nadaljnjih postopkih.

 

Najbolj prijazna šola

Je to pravi program za vas?

Oglejte si še ostale srednješolske programe.

Vsi programi

Potrebujete dodatne informacije?

Kontaktirajte nas

Si želite ogledati tudi programe drugih stopenj?

Višješolski programi

Oglejte si seznam višješolskih programov

Višješolski programi

Visokošolski programi

Oglejte si seznam dodiplomskih in podiplomskih programov B2 Visoke šole za poslovne vede.

Visokošolski programi na VŠPV