Predšolska vzgoja

B2 srednja šola
Predšolska vzgoja

Postanite vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok. Izkoristite priložnost in se vpišite na B2 najbolj prijazno šolo.

Predšolska vzgoja

Zakaj postati vzgojitelj predšolskih otrok?

»Otroci so naše največje bogastvo« ni le prijetna krilatica, pač pa v B2 v to tudi verjamemo. Le najboljše je dovolj dobro zanje. Zato vam bomo v B2 dali takšno popotnico znanja, da bodo otroci v vašem varstvu dobili najboljše. Tako kot ste vi individualni, so individualni in različni tudi otroci. Tega se zavedamo, zato svoj uspeh, ki se izraža v vašem zadovoljstvu, gradimo na individualnem in prijaznem pristopu tako, da ga boste na svoji poklicni poti znali uspešno uporabiti tudi vi. Vzgojiteljice preživijo z otroki večji del dneva, ob tem pa ne skrbijo le za njihovo varstvo in vzgojo. Pogosto so njihove druge mame, pri katerih najdejo tolažbo in razumevanje. Zato so dobre vzgojiteljice osebe z močno empatijo in velikim srcem.
Zato je program predšolska vzgoja namenjen vam, ki ste pripravljeni prevzeti odgovornost za nego in varovanje otrok, ki imate radi otroke, se radi igrate z njimi in bi se želeli aktivno ukvarjati z najmlajšimi otroci.

Zdaj je pravi čas, da izkoristite priložnost in pridete do cenjenega poklica, ki odpira številna vrata tako v poklicni karieri kot tudi glede nadaljnjega izobraževanja.

 

Zakaj se vpisati v program Vzgojitelj predšolskih otrok

Lokacija šolanja?

Ljubljana in Maribor

Pridobljena izobrazba?

Pridobite V. stopnjo izobrazbe in poklic vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok.

Trajanje?

Čas izobraževanja si določite sami

Kdo se lahko vpiše?

V izobraževalni program se lahko vpišete tisti, ki ste uspešno zaključili:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Če imate v zvezi z vpisom še kakšno vprašanje, bomo nanj z veseljem odgovorili.

Pogoji za vpis v program Prešolska vzgoja

Kaj potrebujete za vpis ?

Za vpis potrebujete:

 • osebni dokument s sliko in dokazilo o spremembi priimka, če je le-ta drugačen, kot na spričevalih (npr. poročni list),
 • verodostojna dokazila o dosedanjem šolanju (spričevalo o končani osnovni šoli, srednješolska spričevala po letnikih, dokazila o prekvalifikacijah, diferencialnih izpitih, diplome, potrdila ipd.),
 • vašo sliko v velikosti 3 x 3,5 cm.

Vpišete se lahko v prostorih B2 izobraževalnega centra skozi vse leto. Ob vpisu je potrebno plačati vpisnino in prvi obrok šolnine.

Kako se vpisati v srednješolski program Predšolska vzgoja

Predmetnik

Obveznosti v programu so razdeljene na splošnoizobraževalne predmete in predmete, ki v celoti pokrivajo stroko oziroma znanja, ki jih za uspešno delo z najmlajšimi potrebuje vzgojitelj predšolskih otrok. Strokovni del je razdeljen na obvezni in izbirni del. Koliko od tega boste morali opraviti za uspešno dokončanje programa Vzgojitelj predšolskih otrok, bomo ugotovili ob prvem srečanju z vami, saj bomo z vami ob vpisu  opravili spoznavni razgovor, ki je namenjen ugotavljanju vaših želja, pričakovanj in interesov. Na podlagi razgovora vam bomo pripravili vaš osebni izobraževalni načrt. Posameznikom, ki že imate določena znanja in obvladate posamezne spretnosti, povezane z izobraževalnim  programom, ni potrebno v celoti prisostvovati izobraževalnemu procesu, oziroma vam ni potrebno opravljati vseh obveznosti, ker vam jih bomo priznali. Že pridobljeno znanje se preverja na podlagi dokazil.

Na tej podlagi potem skupaj oblikujemo učno pot tako, da vam prilagajamo:

 • način in obseg izvajanja predmetov po programu,
 • razporeditev šolskih obveznosti

Ker je vsak slušatelj deležen individualne obravnave, je osebni izobraževalni načrt možno prilagajati.

Splošnoizobraževalni predmeti

 • Slovenščina
 • Tuji jezik 1
 • Matematika
 • Umetnost
 • Zgodovina
 • Geografija
 • Psihologija
 • Sociologija
 • Kemija
 • Biologija
 • Fizika 

Obvezni strokovni moduli

 • Veščine sporazumevanja
 • Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju
 • Razvoj in učenje predšolskega otroka
 • Varno in zdravo okolje
 • Kurikulum oddelka v vrtcu
 • Igre za otroke
 • Ustvarjalno izražanje
 • Matematika za otroke
 • Jezikovno izražanje otrok
 • Naravoslovje za otroke
 • Družboslovje za otroke
 • Informativno komunikacijska tehnologija

Odprti kurikulum

 • Šport za otroke

Poklicna matura

 • Obvezni del:
  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok. 
 • Izbirni del:
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
  • izpitni nastop in zagovor.

Šolnina

Individualni izračun šolnine

Šolnino vam izračunamo individualno, glede na število manjkajočih izpitov. Cena posameznega predmeta za posamezni letnik znaša 140 €.

V okviru plačane šolnine vam omogočamo:

 • predavanja iz 12 predmetov letno,
 • dostop do gradiv v elektronski obliki,
 • konzultacije 1-krat mesečno v obdobju predavanj iz predmeta,
 • neomejeno število opravljanj izpitov v času trajanja pogodbe,
 • skupinsko in individualno svetovanje ter pomoč, informiranje o optimalni poti do cilja.

K šolnini je potrebno prišteti še vpisnino, ki znaša 145 € in poklicno maturo, ki znaša 297 €.

 

Plačilo šolnine

Šolnino lahko plačujete obročno. Obroki so mesečni, polletni ali letni. Če zaidete v finančne težave, se lahko dogovorite za spremembo načina plačevanja in nemoteno nadaljevanje šolanja.

 

Z znanjem do nižje šolnine

Pozor! Več znanja prinesete s seboj, nižja je šolnina.

Pri nas vam znanja, ki ste jih pridobili v predhodnem šolanju ali z delom, priznamo in vpišemo v vaš program kot opravljene izpite. Ugotavljamo jih na podlagi uvodnega razgovora s slušateljem in ustrezne dokumentacije (spričevala in dokazila).

Garancija za znanje

Izkušeni profesorji

Pridobili boste uporabno znanje in izkušnje iz prve roke. Naši profesorji so ugledni strokovnjaki iz prakse.

V središču dogajanja ste vi

Vaš uspeh in vaše zadovoljstvo sta nam najbolj pomembna.

Oseben pristop

Ves čas spremljamo vaš napredek, vam pomagamo in svetujemo. Ves čas izobraževanja boste deležni naše podpore.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Omogočamo vam dokončanje izobraževanja v najkrajšem možnem času in mesečno plačevanje šolnine.

Delo na praktičnih primerih

Ne le teoretično znanje, pridobili boste veščine za uspešno delo v poslovnem okolju.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Potek in način izobraževanja sta v celoti prilagojena vašim potrebam.

 

Želite napredovati?

Oddajte informativno prijavo in obveščali vas bomo o nadaljnjih postopkih.

 

Najbolj prijazna šola

Je to pravi program za vas?

Oglejte si še ostale srednješolske programe.

Vsi programi

Potrebujete dodatne informacije?

Kontaktirajte nas

Si želite ogledati tudi programe drugih stopenj?

Višješolski programi

Oglejte si seznam višješolskih programov

Višješolski programi

Visokošolski programi

Oglejte si seznam dodiplomskih in podiplomskih programov B2 Visoke šole za poslovne vede.

Visokošolski programi na VŠPV