Elektrikar

B2 srednja šola
Elektrikar

Postanite elektrikar/elektrikarka. Izkoristite priložnost in se vpišite na B2 najbolj prijazno šolo.

Elektrikar

Zakaj postati Elektrikar?

Ali veste da je v Sloveniji poklic elektrotehnik na seznamu deficitarnih poklicev? Zato ga z gotovostjo lahko uvrstimo med perspektivne poklice, saj se potrebe na trgu dela še povečujejo.

Pridobili boste veščine ne le s področja elektrotehniške, temveč tudi računalniške stroke, ter utrdili strokovna znanja za uspešno delo v realnem okolju.

Poudarek programa je na povezavi teorije in prakse, odlikuje ga izbirnost strokovnih modulov in odprti kurikul, v okviru katerega boste pridobili temeljna znanja podjetništva, ki zadoščajo za razvoj vaše lastne poslovne poti. Razvoj komunikacijskih veščin, organizacijskih sposobnosti ter timskega dela, poleg strokovnega znanja s področja elektrotehnike, so garancija za uspeh v poslovnem svetu.

Izkušeni električarji lahko napredujejo v nadzornike, postanejo lahko vodje projektov, mnogi ustanovijo lastno podjetje, veliko pa se jih zaposli kot elektro inšpektorji.

Zdaj je pravi čas, da izkoristite priložnost in pridete do poklica, ki odpira številna vrata tako v poklicni karieri kot tudi glede nadaljnjega izobraževanja.

Zakaj se vpisati v program Elektrikar

Lokacija šolanja?

Ljubljana

Pridobljena izobrazba?

Pridobite IV. stopnjo izobrazbe in poklic elektrikar/elektrikarka.

Trajanje?

Čas izobraževanja si določite sami

Kdo se lahko vpiše?

V izobraževalni program se lahko vpišete tisti, ki ste uspešno zaključili:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Če imate v zvezi z vpisom še kakšno vprašanje, bomo nanj z veseljem odgovorili.

Pogoji za vpis v program Elektrikar

Kaj potrebujete za vpis ?

Za vpis potrebujete:

 • osebni dokument s sliko in dokazilo o spremembi priimka, če je le-ta drugačen, kot na spričevalih (npr. poročni list),
 • verodostojna dokazila o dosedanjem šolanju (spričevalo o končani osnovni šoli, srednješolska spričevala po letnikih, dokazila o prekvalifikacijah, diferencialnih izpitih, diplome, potrdila ipd.),
 • vašo sliko v velikosti 3 x 3,5 cm.

Vpišete se lahko v prostorih B2 izobraževalnega centra skozi vse leto. Ob vpisu je potrebno plačati vpisnino in prvi obrok šolnine.

Kaj potrebujem za vpis v program Elektrikar

Predmetnik

Obveznosti v programu so razdeljene na splošnoizobraževalne predmete in predmete, ki v celoti pokrivajo stroko oziroma znanja, ki jih za uspešno delo v poslovnem okolju potrebuje elektro tehnik. Strokovni del je razdeljen na obvezni in izbirni del. Koliko od tega boste morali opraviti za uspešno dokončanje programa Elektro tehnik, bomo ugotovili ob prvem srečanju z vami, saj bomo z vami ob vpisu  opravili spoznavni razgovor, ki je namenjen ugotavljanju vaših želja, pričakovanj in interesov. Na podlagi razgovora vam bomo pripravili vaš osebni izobraževalni načrt. Posameznikom, ki že imate določena znanja in obvladate posamezne spretnosti, povezane z izobraževalnim  programom, ni potrebno v celoti prisostvovati izobraževalnemu procesu, oziroma vam ni potrebno opravljati vseh obveznosti, ker vam jih bomo priznali. Že pridobljeno znanje se preverja na podlagi dokazil.

Na tej podlagi potem skupaj oblikujemo učno pot tako, da vam prilagajamo:

 • način in obseg izvajanja predmetov po programu,
 • razporeditev šolskih obveznosti

Ker je vsak slušatelj deležen individualne obravnave, je osebni izobraževalni načrt možno prilagajati.

Splošnoizobraževalni predmeti

 • Slovenščina
 • Tuji jezik
 • Matematika
 • Umetnost
 • Zgodovina
 • Geografija
 • Psihologija
 • Kemija
 • Fizika

Obvezni strokovni moduli

 • Informatika s tehniškim komuniciranjem
 • Uporaba IKT pri poslovanju
 • Upravljanje s programirljivimi napravami
 • Izdelava osnovnih vezij
 • Načrtovanje in priklopi električnih naprav
 • Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

Izbirni moduli

Šola bo izvajala:

 • Vzdrževanje računalniške opreme
 • Oprema za multimedijsko tehniko
 • AV komunikacije
 • Spletne aplikacije v multimedijski tehniki
 • Računalniško oblikovanje

Praktično usposabljanje z delom.

Odprti kurikulum

Izvajamo dodatne vsebine iz programa, ki vam bodo pri bodočem delu prinesle kar največ koristi.

Šolnina

Individualni izračun šolnine

Šolnino vam izračunamo individualno, glede na število manjkajočih izpitov. Cena posameznega splošnoizobraževalnega predmeta za posamezni letnik znaša 140 €, cena posameznega vsebinskega sklopa oz. strokovnega modula za posamezni letnik pa 159 €.

V okviru plačane šolnine vam omogočamo:

 • predavanja iz 12 predmetov letno,
 • dostop do gradiv v elektronski obliki,
 • konzultacije 1-krat mesečno v obdobju predavanj iz predmeta,
 • neomejeno število opravljanj izpitov v času trajanja pogodbe,
 • skupinsko in individualno svetovanje ter pomoč, informiranje o optimalni poti do cilja.

K šolnini je potrebno prišteti še vpisnino, ki znaša 145 € in zaključni izpit, ki znaša 185 €.

 

Plačilo šolnine

Šolnino lahko plačujete obročno. Obroki so mesečni, polletni ali letni. Če zaidete v finančne težave, se lahko dogovorite za spremembo načina plačevanja in nemoteno nadaljevanje šolanja.

 

Z znanjem do nižje šolnine

Pozor! Več znanja prinesete s seboj, nižja je šolnina.

Pri nas vam znanja, ki ste jih pridobili v predhodnem šolanju ali z delom, priznamo in vpišemo v vaš program kot opravljene izpite. Ugotavljamo jih na podlagi uvodnega razgovora s slušateljem in ustrezne dokumentacije (spričevala in dokazila).

Garancija za znanje

Izkušeni profesorji

Pridobili boste uporabno znanje in izkušnje iz prve roke. Naši profesorji so ugledni strokovnjaki iz prakse.

V središču dogajanja ste vi

Vaš uspeh in vaše zadovoljstvo sta nam najbolj pomembna.

Oseben pristop

Ves čas spremljamo vaš napredek, vam pomagamo in svetujemo. Ves čas izobraževanja boste deležni naše podpore.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Omogočamo vam dokončanje izobraževanja v najkrajšem možnem času in mesečno plačevanje šolnine.

Delo na praktičnih primerih

Ne le teoretično znanje, pridobili boste veščine za uspešno delo v poslovnem okolju.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Potek in način izobraževanja sta v celoti prilagojena vašim potrebam.

 

Želite napredovati?

Oddajte informativno prijavo in obveščali vas bomo o nadaljnjih postopkih.

 

Najbolj prijazna šola

Je to pravi program za vas?

Oglejte si še ostale srednješolske programe.

Vsi programi

Potrebujete dodatne informacije?

Kontaktirajte nas

Si želite ogledati tudi programe drugih stopenj?

Višješolski programi

Oglejte si seznam višješolskih programov

Višješolski programi

Visokošolski programi

Oglejte si seznam dodiplomskih in podiplomskih programov B2 Visoke šole za poslovne vede.

Visokošolski programi na VŠPV