Ekonomski tehnik PT

Poklicni tečaj Ekonomski tehnik

Postanite ekonomski tehnik/tehnica. Izkoristite priložnost in se vpišite na B2 najbolj prijazno šolo.

Ekonomski tehnik PT

Zakaj poklic ekonomski tehnik?

V samo enem letu do strokovnega ekonomskega znanja in boljše zaposljivosti.

Številna podjetja na trgu dela iščejo ljudi z znanji, ki jih boste pridobili v programu Ekonomski tehnik. V enem letu boste postali zaposljivi na številnih področjih v gospodarstvu kot na primer bančništvo, finance, trženje, komerciala…

Osvojili boste sodobna ekonomska znanja in razvili ključne kompetence za uspešno osebnostno rast in delo na poklicnem področju. 

Zagotavljamo vam prijetno, kreativno in profesionalno okolje, ki spodbuja učenje in možnost osebnega razvoja.

Zato je sedaj pravi čas, da izkoristite priložnost in v enem letu pridete do poklica, ki odpira številna vrata tako v poklicni karieri kot tudi glede nadaljnjega izobraževanja.

Zakaj izbrati poklicni tecaj Ekonomski tehnik

Lokacija šolanja?

Ljubljana

Pridobljena izobrazba?

V samo enem letu do poklica ekonomski tehnik/tehnica.

Trajanje?

Čas izobraževanja si določite sami

Kdo se lahko vpiše?

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • 4. letnik gimnazije,
 • zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Če imate v zvezi z vpisom še kakšno vprašanje, bomo nanj z veseljem odgovorili.

 

Poklicni tecaj ekonomski tehnik - pogoji za vpis

Kaj potrebujete za vpis ?

Za vpis potrebujete:

 • osebni dokument s sliko in dokazilo o spremembi priimka, če je le-ta drugačen, kot na spričevalih (npr. poročni list),
 • verodostojna dokazila o dosedanjem šolanju (spričevalo o končani osnovni šoli, srednješolska spričevala po letnikih, dokazila o prekvalifikacijah, diferencialnih izpitih, diplome, potrdila ipd.),
 • vašo sliko v velikosti 3 x 3,5 cm.

Vpišete se lahko v prostorih B2 izobraževalnega centra skozi vse leto. Ob vpisu je potrebno plačati vpisnino in prvi obrok šolnine.

Vpis v poklicni tecaj Ekonomski tehnik

Predmetnik

Obveznosti v programu  v celoti pokrivajo stroko oziroma znanja, ki jih za uspešno delo v poslovnem okolju potrebuje ekonomski tehnik. Koliko od tega boste morali opraviti za uspešno dokončanje programa Ekonomski tehnik, bomo ugotovili ob prvem srečanju z vami, saj bomo z vami ob vpisu  opravili spoznavni razgovor, ki je namenjen ugotavljanju vaših želja, pričakovanj in interesov. Na podlagi razgovora vam bomo pripravili vaš osebni izobraževalni načrt. Posameznikom, ki že imate določena znanja in obvladate posamezne spretnosti, povezane z izobraževalnim  programom, ni potrebno v celoti prisostvovati izobraževalnemu procesu, oziroma vam ni potrebno opravljati vseh obveznosti, ker vam jih bomo priznali. Že pridobljeno znanje se preverja na podlagi dokazil.

Na tej podlagi potem skupaj oblikujemo učno pot tako, da vam prilagajamo:

 • način in obseg izvajanja predmetov po programu,
 • razporeditev šolskih obveznosti

Ker je vsak slušatelj deležen individualne obravnave, je osebni izobraževalni načrt možno prilagajati.

Obvezni strokovni moduli

 • Poslovanje podjetij s projekti
 • Ekonomika
 • Delovanje gospodarstva

Izbirni strokovni moduli

Izbrana bosta dva:

 • Finančno poslovanje
 • Bančno poslovanje

Praktično usposabljanje z delom.

Odprti kurikulum

Šola bo izvajala dodatne vsebine iz programa, ki vam bodo pri bodočem delu prinesle kar največ koristi.

Poklicna matura

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstva

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
 • izdelek oz. storitev z zagovorom.

Šolnina

Šolnina za program znaša 1.830 €.

V okviru plačane šolnine vam omogočamo:

 • predavanja v sodobnih prostorih,
 • dostop do gradiv v elektronski obliki,
 • konzultacije 1-krat mesečno v obdobju predavanj iz predmeta,
 • neomejeno število opravljanj izpitov v času trajanja pogodbe,
 • skupinsko in individualno svetovanje ter pomoč, informiranje o optimalni poti do cilja.

K šolnini je potrebno prišteti še vpisnino, ki znaša 145 € in poklicno maturo, ki znaša 297 €. V kolikor imate dve enoti poklicne mature že opravljeni, se znesek mature ustrezno zmanjša.
 

Plačilo šolnine

Šolnino lahko plačujete tudi obročno, vendar jo je potrebno v celoti poravnati pred opravljanjem poklicne mature.

 

Garancija za znanje

Izkušeni profesorji

Pridobili boste uporabno znanje in izkušnje iz prve roke. Naši profesorji so ugledni strokovnjaki iz prakse.

V središču dogajanja ste vi

Vaš uspeh in vaše zadovoljstvo sta nam najbolj pomembna.

Oseben pristop

Ves čas spremljamo vaš napredek, vam pomagamo in svetujemo. Ves čas izobraževanja boste deležni naše podpore.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Omogočamo vam dokončanje izobraževanja v najkrajšem možnem času in mesečno plačevanje šolnine.

Delo na praktičnih primerih

Ne le teoretično znanje, pridobili boste veščine za uspešno delo v poslovnem okolju.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Potek in način izobraževanja sta v celoti prilagojena vašim potrebam.

 

Želite napredovati?

Oddajte informativno prijavo in obveščali vas bomo o nadaljnjih postopkih.

 

Najbolj prijazna šola

Je to pravi program za vas?

Oglejte si še ostale srednješolske programe.

Vsi programi

Potrebujete dodatne informacije?

Kontaktirajte nas

Si želite ogledati tudi programe drugih stopenj?

Višješolski programi

Oglejte si seznam višješolskih programov

Višješolski programi

Visokošolski programi

Oglejte si seznam dodiplomskih in podiplomskih programov B2 Visoke šole za poslovne vede.

Visokošolski programi na VŠPV