Ekonomski tehnik

B2 srednja šola Ekonomski tehnik

Postanite ekonomski tehnik/tehnica. Izkoristite priložnost in se vpišite na B2 najbolj prijazno šolo.

Ekonomski tehnik

Zakaj postati ekonomski tehnik?

Številna podjetja na trgu dela iščejo ljudi z znanji, ki jih boste pridobili v programu Ekonomski tehnik. V najkrajšem možnem času boste postali zaposljivi na številnih področjih v gospodarstvu kot na primer bančništvo, finance, trženje, komerciala… Odprle se vam bodo številne možnosti in nove priložnosti.

Osvojili boste sodobna ekonomska znanja in razvili ključne kompetence za uspešno osebnostno rast in delo v poslovnem okolju. 

Poudarek programa je na povezavi teorije in prakse, odlikuje ga izbirnost strokovnih modulov in odprti kurikul, v okviru katerega boste pridobili temeljna znanja podjetništva, ki zadoščajo za razvoj vaše lastne poslovne poti. Razvoj komunikacijskih veščin, organizacijskih sposobnosti ter timskega dela, so garancija za uspeh v poslovnem svetu.

Zdaj je pravi čas, da izkoristite priložnost in pridete do poklica, ki odpira številna vrata tako v poklicni karieri kot tudi glede nadaljnjega izobraževanja.

 

Ekonomski tehnik | B2 srednja šola

Lokacija šolanja?

Ljubljana

Pridobljena izobrazba?

Pridobite V. stopnjo izobrazbe in poklic ekonomski tehnik/tehnica.

Trajanje?

Čas izobraževanja si določite sami

Kdo se lahko vpiše?

V izobraževalni program se lahko vpišete tisti, ki ste uspešno zaključili:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Če imate v zvezi z vpisom še kakšno vprašanje, bomo nanj z veseljem odgovorili.

Ekonomski tehnik | B2 srednja šola

Kaj potrebujete za vpis ?

Za vpis potrebujete:

 • osebni dokument s sliko in dokazilo o spremembi priimka, če je le-ta drugačen, kot na spričevalih (npr. poročni list),
 • verodostojna dokazila o dosedanjem šolanju (spričevalo o končani osnovni šoli, srednješolska spričevala po letnikih, dokazila o prekvalifikacijah, diferencialnih izpitih, diplome, potrdila ipd.),
 • vašo sliko v velikosti 3 x 3,5 cm.

Vpišete se lahko v prostorih B2 izobraževalnega centra skozi vse leto. Ob vpisu je potrebno plačati vpisnino in prvi obrok šolnine.

Ekonomski tehnik | B2 srednja šola

Predmetnik

Obveznosti v programu so razdeljene na splošnoizobraževalne predmete in predmete, ki v celoti pokrivajo stroko oziroma znanja, ki jih za uspešno delo v poslovnem okolju potrebuje ekonomski tehnik. Strokovni del je razdeljen na obvezni in izbirni del. Koliko od tega boste morali opraviti za uspešno dokončanje programa Ekonomski tehnik, bomo ugotovili ob prvem srečanju z vami, saj bomo z vami ob vpisu  opravili spoznavni razgovor, ki je namenjen ugotavljanju vaših želja, pričakovanj in interesov.

Na podlagi razgovora vam bomo pripravili vaš osebni izobraževalni načrt. Posameznikom, ki že imate določena znanja in obvladate posamezne spretnosti, povezane z izobraževalnim  programom, ni potrebno v celoti prisostvovati izobraževalnemu procesu, oziroma vam ni potrebno opravljati vseh obveznosti, ker vam jih bomo priznali. Že pridobljeno znanje se preverja na podlagi dokazil.

Na tej podlagi potem skupaj oblikujemo učno pot tako, da vam prilagajamo:

 • način in obseg izvajanja predmetov po programu,
 • razporeditev šolskih obveznosti

Ker je vsak slušatelj deležen individualne obravnave, je osebni izobraževalni načrt možno prilagajati.

Splošnoizobraževalni predmeti

 • Slovenščina
 • Tuji jezik 1
 • Tuji jezik 2
 • Matematika
 • Umetnost
 • Zgodovina
 • Geografija
 • Psihologija
 • Sociologija
 • Kemija
 • Biologija

Obvezni moduli

 • Poslovni projekti
 • Poslovanje podjetij
 • Ekonomika poslovanja
 • Sodobno gospodarstvo

Izbirni moduli

Izbrani so trije:

 • Komercialno poslovanje
 • Finančno poslovanje
 • Bančno poslovanje

Odprti kurikulum

Šola bo izvajala Podjetništvo.

Poklicna matura

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstva

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
 • izdelek oz. storitev in zagovor

Šolnina

Individualni izračun šolnine

Šolnino vam izračunamo individualno, glede na število manjkajočih izpitov. Cena posameznega predmeta za posamezni letnik znaša 140 €.

V okviru plačane šolnine vam omogočamo:

 • predavanja iz 12 predmetov letno (kaj boste obiskovali, je vaša odločitev),
 • dostop do gradiv v elektronski obliki,
 • konzultacije 1-krat mesečno v obdobju predavanj iz predmeta,
 • neomejeno število opravljanj izpitov v času trajanja pogodbe,
 • skupinska in individualna podpora ter pomoč, svetovanje o vaši optimalni poti do cilja.

 

Plačilo šolnine

Šolnino lahko plačujete obročno. Obroki so mesečni, polletni ali letni. Če zaidete v finančne težave, se lahko dogovorite za spremembo načina plačevanja in nemoteno nadaljevanje šolanja.

 

Z znanjem do nižje šolnine

Pozor! Več znanja prinesete s seboj, nižja je šolnina.

Pri nas vam znanja, ki ste jih pridobili v predhodnem šolanju ali z delom, priznamo in vpišemo v vaš program kot opravljene izpite. Ugotavljamo jih na podlagi uvodnega razgovora s slušateljem in ustrezne dokumentacije (spričevala in dokazila).

Garancija za znanje

Izkušeni profesorji

Pridobili boste uporabno znanje in izkušnje iz prve roke. Naši profesorji so ugledni strokovnjaki iz prakse.

V središču dogajanja ste vi

Vaš uspeh in vaše zadovoljstvo sta nam najbolj pomembna.

Oseben pristop

Ves čas spremljamo vaš napredek, vam pomagamo in svetujemo. Ves čas izobraževanja boste deležni naše podpore.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Omogočamo vam dokončanje izobraževanja v najkrajšem možnem času in mesečno plačevanje šolnine.

Delo na praktičnih primerih

Ne le teoretično znanje, pridobili boste veščine za uspešno delo v poslovnem okolju.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Potek in način izobraževanja sta v celoti prilagojena vašim potrebam.

 

Želite napredovati?

Oddajte informativno prijavo in obveščali vas bomo o nadaljnjih postopkih.

 

Najbolj prijazna šola

Je to pravi program za vas?

Oglejte si še ostale srednješolske programe.

Vsi programi

Potrebujete dodatne informacije?

Kontaktirajte nas

Si želite ogledati tudi programe drugih stopenj?

Višješolski programi

Oglejte si seznam višješolskih programov

Višješolski programi

Visokošolski programi

Oglejte si seznam dodiplomskih in podiplomskih programov B2 Visoke šole za poslovne vede.

Visokošolski programi na VŠPV