Bolničar - negovalec

B2 srednja šola
Bolničar negovalec

Postanite bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka. Izkoristite priložnost in se vpišite na B2 najbolj prijazno šolo.

Bolničar - negovalec

Zakaj postati bolničar-negovalec?

Ker so dobri negovalci izjemne osebe. 

Ne le v Sloveniji, povsod po svetu se populacija stara kar povzroča povečanje potreb po zdravju in dobrem počutju. Družine in zdravstvene nege povsod po svetu iščejo te izjemne ljudi, ki bodo resnično skrbeli za starejše, ki bodo v vsakodnevni pomoči starejšim našli veselje in ki so vredni zaupanja, izkušeni in strokovno usposobljeni. 

Potrebe po dobrih negovalcih naraščajo in vse več ljudi v poklicu vidi možnosti za kariero ravno zaradi porasta starejšega prebivalstva.

Kot bolničarji – negovalci boste lahko skrbeli za invalidne osebe, bolne, ljudi, ki niso sposobni več skrbeti sami zase, običajno starejše ljudi. Vaša odgovornost in delo z njimi bo sestavljena iz pomoči bolnikom pri kopanju in uživanju hrane, čiščenju stanovanja, pri opravljanju nakupov in plačevanju računov, spremljanje vitalnih znakov in dajanje zdravil. Morda se sliši enostavno, pa vendar boste kot bolničarji – negovalci profesionalni ponudniki zdravstvenega varstva, deležni velike hvaležnosti  in zaupanja s strani pomoči potrebnih.

Zakaj postati Bolničar negovalec

Lokacija šolanja?

Ljubljana.

Pridobljena izobrazba?

Pridobite IV. stopnjo izobrazbe in poklic bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka.

Trajanje?

Čas izobraževanja si določite sami

Kdo se lahko vpiše?

V izobraževalni program se lahko vpišete tisti, ki ste uspešno zaključili:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Če imate v zvezi z vpisom še kakšno vprašanje, bomo nanj z veseljem odgovorili.

Pogoji za vpis v program Bolničar negovalec

Kaj potrebujete za vpis ?

Za vpis potrebujete:

 • osebni dokument s sliko in dokazilo o spremembi priimka, če je le-ta drugačen, kot na spričevalih (npr. poročni list),
 • verodostojna dokazila o dosedanjem šolanju (spričevalo o končani osnovni šoli, srednješolska spričevala po letnikih, dokazila o prekvalifikacijah, diferencialnih izpitih, diplome, potrdila ipd.),
 • vašo sliko v velikosti 3 x 3,5 cm.

Vpišete se lahko v prostorih B2 izobraževalnega centra skozi vse leto. Ob vpisu je potrebno plačati vpisnino in prvi obrok šolnine.

Kako se vpisati v srednješolski program Bolničar negovalec

Predmetnik

Obveznosti v programu so razdeljene na splošnoizobraževalne predmete in predmete, ki v celoti pokrivajo stroko oziroma znanja, ki jih za uspešno delo potrebuje bolničar-negovalec. Strokovni del je razdeljen na obvezni in izbirni del. Koliko od tega boste morali opraviti za uspešno dokončanje programa Bolničar-negovalec, bomo ugotovili ob prvem srečanju z vami, saj bomo z vami ob vpisu  opravili spoznavni razgovor, ki je namenjen ugotavljanju vaših želja, pričakovanj in interesov. Na podlagi razgovora vam bomo pripravili vaš osebni izobraževalni načrt. Posameznikom, ki že imate določena znanja in obvladate posamezne spretnosti, povezane z izobraževalnim  programom, ni potrebno v celoti prisostvovati izobraževalnemu procesu, oziroma vam ni potrebno opravljati vseh obveznosti, ker vam jih bomo priznali. Že pridobljeno znanje se preverja na podlagi dokazil.

Na tej podlagi potem skupaj oblikujemo učno pot tako, da vam prilagajamo:

 • način in obseg izvajanja predmetov po programu,
 • razporeditev šolskih obveznosti

Ker je vsak slušatelj deležen individualne obravnave, je osebni izobraževalni načrt možno prilagajati.

Splošnoizobraževalni predmeti

 • Slovenščina
 • Tuji jezik 1
 • Matematika
 • Umetnost
 • Družboslovje
 • Naravoslovje

Obvezni strokovni moduli

 • Nega in oskrba
  • Pomoč pri življenjskih aktivnostih
  • Prva pomoč
  • Nega pri najpogostejših bolezenskih stanjih v starosti in pri ljudeh s posebnimi potrebami
 • Varovanje zdravja in okolja
  • Higiena
  • Zdravstvena vzgoja
  • Zdrava prehrana
  • Varnost in zdravje pri delu
 • Etika in komuniciranje
  • Komunikacija
  • Poklicna etika
  • Zdravstveno in socialno varstvo
  • Podjetništvo

Izbirni moduli

Od izbirnih strokovnih modulov bomo izvajali (slušatelj izbere enega):

 • Gospodinjstvo
 • Prehrana in dietetika.

Odprti kurikulim

v okviru odprtega kurikula boste pridobili posebna strokovna znanja, povezana z življenjskim svetom starega človeka, ki bodo predstavljala vašo konkurenčno prednost na trgu dela.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu

v Domu starejših občanov Fužine in v Domu starejših občanov Center, Tabor.

Šolanje se konča z zaključnim izpitom, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • storitev in zagovor.

Splošno izobraževalne predmete bomo izvajali na OŠ Maksa Pečarja v Črnučah, na lokaciji ob končni postaji LPP številka 6, sicer pa šola nudi tudi parkirišče.

Strokovne module oziroma praktični pouk bomo izvajali v Domu starejših občanov Fužine, Nove Fužine 40 v Ljubljani.

Šolnina

Individualni izračun šolnine

Šolnino vam izračunamo individualno, glede na število manjkajočih izpitov. 

V okviru plačane šolnine vam omogočamo:

 • predavanja iz 12 predmetov letno,
 • izposojo ali po simbolični ceni nakup posebnih učbenikov za odrasle,
 • konzultacije 1-krat mesečno v obdobju predavanj iz predmeta,
 • neomejeno število opravljanj izpitov v času trajanja pogodbe,
 • skupinsko in individualno svetovanje ter pomoč, informiranje o optimalni poti do cilja.

K šolnini je potrebno prišteti še vpisnino, ki znaša 145 € in zaključni izpit, ki znaša 185 €.

 

Plačilo šolnine

Šolnino lahko plačujete obročno. Obroki so mesečni, polletni ali letni. Če zaidete v finančne težave, se lahko dogovorite za spremembo načina plačevanja in nemoteno nadaljevanje šolanja.

 

Z znanjem do nižje šolnine

Pozor! Več znanja prinesete s seboj, nižja je šolnina.

Pri nas vam znanja, ki ste jih pridobili v predhodnem šolanju ali z delom, priznamo in vpišemo v vaš program kot opravljene izpite. Ugotavljamo jih na podlagi uvodnega razgovora s slušateljem in ustrezne dokumentacije (spričevala in dokazila).

Garancija za znanje

Izkušeni profesorji

Pridobili boste uporabno znanje in izkušnje iz prve roke. Naši profesorji so ugledni strokovnjaki iz prakse.

V središču dogajanja ste vi

Vaš uspeh in vaše zadovoljstvo sta nam najbolj pomembna.

Oseben pristop

Ves čas spremljamo vaš napredek, vam pomagamo in svetujemo. Ves čas izobraževanja boste deležni naše podpore.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Omogočamo vam dokončanje izobraževanja v najkrajšem možnem času in mesečno plačevanje šolnine.

Delo na praktičnih primerih

Ne le teoretično znanje, pridobili boste veščine za uspešno delo v poslovnem okolju.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Potek in način izobraževanja sta v celoti prilagojena vašim potrebam.

 

Želite napredovati?

Oddajte informativno prijavo in obveščali vas bomo o nadaljnjih postopkih.

 

Najbolj prijazna šola

Je to pravi program za vas?

Oglejte si še ostale srednješolske programe.

Vsi programi

Potrebujete dodatne informacije?

Kontaktirajte nas

Si želite ogledati tudi programe drugih stopenj?

Višješolski programi

Oglejte si seznam višješolskih programov

Višješolski programi

Visokošolski programi

Oglejte si seznam dodiplomskih in podiplomskih programov B2 Visoke šole za poslovne vede.

Visokošolski programi na VŠPV