Reference

"S podjetjem B2 smo izvedli e-izobraževanje na temo informacijske varnosti za 1530 zaposlenih. Izvajalec izobraževanja je bil izbran izmed več izjemno kakovostnih in kompetentnih ponudnikov. Seveda so odločilno vlogo odigrali kakovost vsebine izobraževanja, ki smo jo pripravili skupaj posebej za potrebe našega podjetja, enostavnost uporabe sistema eCampus, časovna izvedba ter nenazadnje tudi cena. Zaposleni so izobraževanje sprejeli izjemno pozitivno ter izrazili željo po dodatnih izobraževanjih preko spleta. Všeč jim je bila tako vsebina, kot sam način izobraževanja. Kot organizator izobraževanja sem le-to spremljala, kot administrator. Kljub temu da mi je bil sistem eCampus do tedaj neznanka, sem delo z njim zaradi enostavne uporabe hitro osvojila."

Barbara Žagar NKBM d.d.

"Z eCampusom ne dobimo samo programske rešitve za e-izobraževanje, temveč tudi zelo dobro tehnično in vsebinsko podporo podjetja B2. Velika prednost eCampusa je dobra povezljivost z aktivnim imenikom AD, kar pomeni izredno enostavno upravljanje z uporabniškimi skupinami. Dodaten plus sistemu je prilagojenost za delovanje na mobilnih napravah."

mag. Boštjan Tušar Direktor informacijskih tehnologij, Hidria

"Zaradi razpršenosti naših zavarovalnih zastopnikov po celi Sloveniji in potrebi po stalnem obnavljanju znanja smo iskali racionalen, moderen in učinkovit način podajanja zavarovalnih vsebin. To smo našli pri podjetju B2, kjer so nam podrobno predstavili koristi uporabe ter nam izdatno pomagali pri praktičnem uvajanju. Za sistem eCampus smo se odločili zaradi dobrih možnosti, ki nam jih kot sistem ponuja. Ugotavljamo, da je uporabnikom prijazen za uporabo, jih pri učenju motivira ter jih v interakciji z multimedijskimi vsebinami tudi zabava. Z nekaj prakse je tudi našim avtorjem vsebin sistem postal domač, pri tem pa ne gre zanemariti pomoči, ki nam je bila na voljo s strani podjetja B2. Glede na dober sprejem e-učilnice med zaposlenimi, si obetamo, da bomo določen del izobraževalnih vsebin uspešno prenesli na sistem e-učilnice in utrdili dobro prakso."

Aleš Škulj vodja izobraževanja, Zavarovalnica Generali

"Vsi udeleženci v procesu e-učenja (mentorji, organizatorji in izobraževanci) so bili s sistemom eCampus zadovoljni, saj je udeležencem omogočil sprotno povratno informacijo o doseganju ciljev učenja, komunikacijo z mentorjem in drugimi udeleženci."

Irena Morel Vodja oddelka za izobraževanje, Carinska uprava Republike Slovenije