Reference

S podjetjem B2 smo na tak način prvič sodelovali. Bili so zelo dojemljivi za naše potrebe in zelo fleksibilni, kar je v današnjem času prednost pri izbiri izobraževalne organizacije. Večina naših sodelavcev, ki so se udeležili e-tečaja, so bili izjemno zadovoljni s samim tečajem, posebej s predavateljem. Vsekakor bi sodelovanje z njimi priporočila tudi drugim ustanovam bodisi v privatni bodisi v državni lasti, kajti vlaganje v znanje je velika investicija, ki nam pomaga, da se z izzivi v današnjem času še lažje spoprijemamo. Pridobljeno znanje bo prispevalo k boljši uporabi računalniškega programa in s tem k večji učinkovitosti in zadovoljstvu naših strank.

Več
Metka Oder

Pristojna na področju izobraževanja, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje

Za sodelovanje s skupino B2 smo se odločili zaradi izredne fleksibilnosti pri organizaciji tečajev, sposobnosti poslušanja naših želja in kvalitete izvedenih tečajev. Učenje "na daljavo" je v času, ko vse poteka "na hitro" odlična možnost za pridobitev nujno potrebnih znanj. Istočasno pa med udeleženci naredi ustrezno "selekcijo" - tisti, ki znanje zares potrebujejo so osebno zainteresirani, da se tudi naučijo. Priporočilo: če cenite čas vaših zaposlenih in denar vašega podjetja, potem je "izobraževanje na daljavo" v B2 optimalna rešitev.

Več
Barbka Novak

Vodja kadrovske službe, Knauf Insulation d.o.o.

Za sodelovanje s podjetjem B2 smo se odločili zaradi prehoda podjetja na nov programski paket Office 2007. Skupaj z njimi smo organizirali računalniško izobraževanje za vse zaposlene v PE Ljubljana in PE Maribor v obliki kombiniranega izobraževanja, kjer je del izobraževanja potekal v klasični obliki v učilnici podjetja B2, del pa s pomočjo portala Spletno učenje. Prednost kombiniranega izobraževanje vidimo predvsem v tem, da tečajniki osvojeno znanje lahko nadgradijo tudi preko spletnega učenja, ob budnem očesu mentorja, ki še dodatno spodbuja udeležence k aktivnemu učenju. Sodelovanje s podjetjem B2 nam je bilo v veselje, predvsem pa je bila tako organizacijska plat izvedbe kot kvaliteta izvedenih izobraževanj na visokem nivoju. Tečaj so pohvalili tudi naši sodelavci, kar pomeni, da je bilo izobraževanje uspešno izvedeno.

Več
Marjeta Horvatič

HSE

Znanje pridobljeno na tečajih organiziranih pri podjetju B2 bo povečalo učinkovitost dela v lekarnah, saj bodo uporabniki zaradi pridobljenega znanja manj časa porabili za pisanje in oblikovanje dokumentov ter morebitne poslovne analize. Takšno izobraževanje, ki je v določenem delu pisano na kožo naročnika, priporočamo vsem, ki želijo povečati učinkovitost in znanje zaposlenih. Da pa bi tečaje dejansko obiskali pravi ljudje, obvezno priporočamo predhodno internetno testiranje znanja zaposlenih, ki so nam ga strokovnjaki podjetja B2 prilagodili in omogočili nekaj mesecev pred izvedbo tečajev.

Več
Testimonial
Ksenija Montani

Pomočnik direktorja za IT/kadre, Javni zavod Lekarna Ljubljana

Za sodelovanje s podjetjem B2 d.o.o. smo se odločili zaradi priporočil in izkušenj naših bank članic ter na podlagi predstavitve celovitega sistema za e-izobraževanje E-Campus. Sodelovanje z zaposlenimi v podjetju B2 d.o.o. je bilo strokovno, izjemno sodelovalno in ne nazadnje zelo prijetno ter učinkovito, saj so zaposleni vedno na razpolago za svetovanje in pomoč. Sistem E-Campus se je izkazal za uporabnikom prijazno delavno okolje, tako za učence kot upravitelje sistema. Mnenja naših udeležencev e-izobraževanja, ki smo jih pridobili iz anket, so navdušujoča in pohvalna. Odlično so ocenili tako vsebino e-izobraževanja, kot obliko (všečnost programa, slikovitost, sistematičnost i.p.). Na podlagi dosedanjih izkušenj in potreb naših bank članica smo se odločili, da je e-izobraževanje oblika, ki jo je nujno potrebno vpeljati tudi pri drugih vsebinah. Zato smo se odločili. da bomo s podjetjem B2 d.o.o. nadaljevali razvoj e-izobraževanja kot alternativno obliko usposabljanja naših udeležencev. Skratka pri podjetju B2 d.o.o. dobite nekaj več, saj za njih ni ovir, obstajajo le rešitve. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja s podjetjem B2 d.o.o. pri novih vsebinah.

Več
Viljenka Markič Simoneti

Vodja izobraževalnega centra ZBS, Združenje bank Slovenije

S podjetjem B2 smo izvedli e-izobraževanje na temo informacijske varnosti za 1530 zaposlenih. Izvajalec izobraževanja je bil izbran izmed več izjemno kakovostnih in kompetentnih ponudnikov. Seveda so odločilno vlogo odigrali kakovost vsebine izobraževanja, ki smo jo pripravili skupaj posebej za potrebe našega podjetja, enostavnost uporabe sistema eCampus, časovna izvedba ter nenazadnje tudi cena. Zaposleni so izobraževanje sprejeli izjemno pozitivno ter izrazili željo po dodatnih izobraževanjih preko spleta. Všeč jim je bila tako vsebina, kot sam način izobraževanja. Kot organizator izobraževanja sem le-to spremljala, kot administrator. Kljub temu da mi je bil sistem eCampus do tedaj neznanka, sem delo z njim zaradi enostavne uporabe hitro osvojila.

Več
Barbara Žagar

NKBM d.d.

Z eCampusom ne dobimo samo programske rešitve za e-izobraževanje, temveč tudi zelo dobro tehnično in vsebinsko podporo podjetja B2. Velika prednost eCampusa je dobra povezljivost z aktivnim imenikom AD, kar pomeni izredno enostavno upravljanje z uporabniškimi skupinami. Dodaten plus sistemu je prilagojenost za delovanje na mobilnih napravah.

Več
mag. Boštjan Tušar

Direktor informacijskih tehnologij, Hidria

Zaradi razpršenosti naših zavarovalnih zastopnikov po celi Sloveniji in potrebi po stalnem obnavljanju znanja smo iskali racionalen, moderen in učinkovit način podajanja zavarovalnih vsebin. To smo našli pri podjetju B2, kjer so nam podrobno predstavili koristi uporabe ter nam izdatno pomagali pri praktičnem uvajanju. Za sistem eCampus smo se odločili zaradi dobrih možnosti, ki nam jih kot sistem ponuja. Ugotavljamo, da je uporabnikom prijazen za uporabo, jih pri učenju motivira ter jih v interakciji z multimedijskimi vsebinami tudi zabava. Z nekaj prakse je tudi našim avtorjem vsebin sistem postal domač, pri tem pa ne gre zanemariti pomoči, ki nam je bila na voljo s strani podjetja B2. Glede na dober sprejem e-učilnice med zaposlenimi, si obetamo, da bomo določen del izobraževalnih vsebin uspešno prenesli na sistem e-učilnice in utrdili dobro prakso.

Več
Aleš Škulj

Vodja izobraževanja, Zavarovalnica Generali

Vsi udeleženci v procesu e-učenja (mentorji, organizatorji in izobraževanci) so bili s sistemom eCampus zadovoljni, saj je udeležencem omogočil sprotno povratno informacijo o doseganju ciljev učenja, komunikacijo z mentorjem in drugimi udeleženci.

Irena Morel

Vodja oddelka za izobraževanje, Carinska uprava Republike Slovenije