Reference

Za on-line usposabljanje smo se odločili zaradi zavedanja o varnostnih tveganjih, ki se ob vsakodnevni rabi e-pošte, interneta, socialnih omrežij in pametnih naprav, lahko končajo neprijetno in škodljivo za nas ter naše delovno okolje. Podjetje B2 IT je za naše zaposlene pripravilo e-izobraževanje na temo »Informacijska varnost na delovnem mestu«. Zaposleni so lahko dostopali do e-gradiva in učnih nalog v času, ki so ga izbrali sami in glede na potrebe delovnega procesa. Izobraževanje jim je bilo zanimivo in uporabno, saj so lahko sproti preverjali in utrjevali svoje zanje. Skozi učne naloge v e-gradivu so spoznali najpogostejše nevarnosti in prevare, s katerimi skušajo spletni kriminalci pridobiti dostop do naših podatkov, kot tudi podatkov našega podjetja. Vsebina e-izobraževanja nam je podala koristna znanja, s katerimi lahko bolje prepoznamo kibernetske nevarnosti v delovnem in našem domačem okolju. V končnem poročilu smo prejeli podatke o času reševanja nalog in uspešnosti učenja naših zaposlenih, kar je tudi ena ključnih informacij, kako lahko v podjetju sistematično skrbimo za osveščanje zaposlenih iz informacijske varnosti. Ker smo s podjetjem B2 IT že uspešno sodelovali na področju računalniškega izobraževanja, bomo njihovi uporabniki storitve zagotovo tudi v prihodnje.

Več
Lucija Koštomaj

Vodja enote za splošne in kadrovske zadeve, Simbio, d.o.o.

Na področju e-izobraževanja zaposlenih SKB banka sodeluje s podjetjem B2 IT. Zaradi velikega števila zaposlenih, katere želimo vključiti v izobraževanje in jim hkrati dati čas, da se le tega udeležijo, ko imajo čas, se je e-izobraževanje izkazalo kot zelo primerno. Za področje uvodnega seznanjanja zaposlenih s tematiko trajnosti in trajnostnega financiranja (ESG) smo tako skupaj s podjetjem B2 IT izdelali program e-izobraževanja, katerega se je udeležilo in pri tem uspešno opravilo zaključni preizkus znanja več kot 85% vseh zaposlenih. Za vsebino izobraževanja smo bili odgovorni v banki, za tehnično podporo in oblikovanje izobraževanja pa so poskrbeli v B2 IT. Delo je potekalo izjemno interaktivno, strokovno in učinkovito, tako kot se za strokovnjake, vsak na svojem področju, spodobi. Z rezultatom smo bili vsi zelo zadovoljni, saj smo v kratkem času uspeli pripravili aktualne vsebine. S pripravo vsebin izobraževanja s področja ESG pa bomo s podjetjem B2 IT nadaljevali tudi v prihodnje.

Več
Nataša Mohorčič Zobec

Svetovalka generalnega vodstva, SKB banka d.d.

Po uspešno izvedenem e-usposabljanju iz Informacijske varnosti za zaposlene, smo se v družbi Domplan, d.d., odločili še za e-usposabljanje GDPR in varstvo osebnih podatkov. E-usposabljanje se nam je zdela odlična priložnost za vključitev v proces izobraževanja čim več zaposlenih, delavci pa čas usposabljanja lahko prilagodijo svojemu delu, s čimer je njihov delovni proces najmanj moten. Pripravljena online tečaja podjetja B2 IT sta nam bila všeč, veliko nam pomenijo tudi e-testi na koncu, s katerimi zaposleni preverjajo razumevanje predelanih vsebin, v podjetju pa imamo možnost spremljati, kje je obstoječe znanje zaposlenih mogoče še izboljšati. V času epidemije in ob upoštevanju vseh predpisanih ukrepov se nam je zdel to tudi logistično zelo ustrezen način izvedbe izobraževanja. Ekipa na B2 IT je bila pri izvedbi izobraževanja prilagodljiva, nudila je dodatno pomoč s svojimi predlogi ter bila ves čas usposabljanja na voljo.

Več
Mateja Grmek

pravnik, DOMPLAN d.d.

Covid situacija nam je dodatno pomagala pri odločitvi za izvajanje usposabljanja zaposlenih iz VZD prek e-učilnice. Tako smo pri svoji ekipi prvič preizkusili najsodobnejšo obliko e-učenja kar na delovnem mestu. Modul je v kombinaciji s požarno varnostjo dobro zasnovan in daje možnost za obnovo in nadgraditev znanja.

Več
Lidija Kogler

vodja kakovosti, RTI d.o.o.

Poučenost zaposlenih in njihova stalna pozornost na možnost različnih prevar je ključna pri varovanju informacijskega sistema. V podjetju Plama-pur d.o.o. se tega zavedamo, zato smo v preteklosti dve izobraževanji o informacijski varnosti izvedli že sami. Trudimo se, da bi bilo izobraževanje vsakokrat izvedeno malo drugače in zato za zaposlene bolj zanimivo, kar poveča motivacijo pri učenju. Izobraževanje prek spletne učilnice je bilo za naše zaposlene nov, svež pristop, ki je naletel na pozitivne odzive, saj so gradivo lahko predelali, ko jim je čas to dopuščal. Odlična lastnost spletne učilnice je, da mentor lahko spremlja napredovanje udeležencev, končno poročilo pa prikaže: čas, ki so ga posamezni zaposleni porabili za učenje, rezultate učenja in rezultate ankete o izvedenem izobraževanju, gradivu, željah in predlogih udeležencev. Vse to je zelo pomembno za načrtovanje izobraževanja v prihodnosti. Podjetje B2 IT d.o.o. je odlično pripravilo spletno učilnico Informacijska varnost za zaposlene. Vso pohvalo si zasluži tako tehnična izvedba kot tudi strokovno pripravljena gradiva.

Več
Irena Žgur

Vodja informatike, Plama-pur d.o.o.

Navdušil nas je online program usposabljanja podjetja B2 IT Iskali smo program za sistematično izobraževanje zaposlenih iz aktualnih kibernetskih groženj, ki bi potekal večkrat letno. Navdušil nas je online program usposabljanja podjetja B2 IT, saj je obsegal ključne vsebine, ki jih mora poznati sleherni zaposleni, trajanje posameznega modula se nam je zdelo ravno prav dolgo, vsebina pa prikazana na zanimiv, interaktiven način.Pomembno nam je bilo, da kot naročnik prejmemo tudi končno poročilo o uspešnosti zaposlenih z e-učenjem in rezultati na e-testu ter potrdili. Dodano vrednost pa nam predstavljajo osvežitveni moduli, saj verjamemo, da moramo skrbeti za redno osveščanje svojih zaposlenih iz aktualnih kibernetskih napadov in s sodelovanjem na tem področju z B2 IT tudi v prihodnje nadaljujemo.

Več
Testimonial
Sašo Dorniž

vodja skupine IT, Porsche Slovenija d.o.o.

Sodelovanje z B2 IT je ves čas konstruktivno, posebna pohvala pa gre sodelavcem, ki nam pomagajo oblikovati spletna gradiva, saj so ta vedno izjemna in odlično pripravljena. Poleg tega znajo prisluhniti našim predlogom, zato skupaj razvijamo in uvajamo dodatne funkcionalnosti. Ker so partner, ki tako kot AS, vedno išče prostor za izboljšave, smo prepričani, da bomo z B2 IT tudi v prihodnje skupaj prispevali k razvoju novih rešitev pri izobraževanju in prenosu znanja.

Več
Vlasta Lenardič

Direktorica tima Kadri, GENERALI zavarovalnica d.d.

Za izvedbo e-izobraževanja na temo informacijska varnost, smo se odločili predvsem zaradi skrbi za nenehni razvoj in osebno rast zaposlenega ter pomembnosti vsebine, ki temelji na vsakodnevni uporabi sodobnih informacijskih sistemov. Imamo visoke standarde za obvladovanje informacijske varnosti, ki jih želimo še nadgraditi. Naši zaposleni so z usposabljanjem osvojili potrebno znanje s področja informacijske varnosti. Cilj e-izobraževanja je bil tudi preprečiti varnostna tveganja zaradi neznanja, prevelike ustrežljivosti ali naivnosti posameznikov ter pridobiti izkušnje z izvedbo e-izobraževanj. Izkazalo se je, da je e-izobraževanje za nas zelo primerno, zaradi lokacijske razpršenosti naših sodelavcev. Pomembno vlogo igra tudi čas, ki so si ga udeleženci razporedili sami, glede na njihove zadolžitve. Sodelovanje z B2 je bilo, kot pričakovano, profesionalno in učinkovito. Vsebinska vprašanja in vprašanja uporabnikov smo reševali strokovno in ažurno.

Več
Mojca Potecin

Vodja kadrovske službe, Elektro Celje d.d.

V Sodexu se z e-izobraževanjem še nismo srečali, vedeli pa smo, da je to za nekatere vsebine in zaradi narave našega dela potrebno vpeljati čim prej. Ko se odločaš za tak projekt in v lastnih vrstah nimaš nikogar, ki bi znal tak projekt zagnati, potrebuješ zunanjo pomoč. Izjemna in številčna ekipa strokovnjakov na B2 ter zelo privlačen sistem eCampus, sta nam pomagala, da smo se v zelo kratkem času seznanili kaj pomeni pravo e-izobraževanje, kako voditi e-tečaj ter kako uspešno vpeljati e-izobraževanje v proces razvoja zaposlenih tudi v prihodnje. Idej katere vsebine bomo prenesli še v e-obliko je veliko (od Haccap, Excel, ), sodelovanje z B2 pa seveda nadaljujemo, saj ocenjujemo, da so v Sloveniji daleč najbolj kompetentni na področju e-usposabljanja poslovnih uporabnikov.

Več
Cvetka Franko

Direktorica, Sodexo d.o.o.

V celotni ebm-papst grupaciji si že dalj časa prizadevamo za čim višjo stopnjo informacijske varnosti, in pomemben del tega so tudi dobro izobraženi ter osveščeni uporabniki. Zato smo v sodelovanju s podjetjem B2 tudi izvedli e-izobraževanje »Informacijska varnost na delovnem mestu«, ki je na enostaven in poljuden način našim zaposlenim predstavilo najbolj razširjene spletne napade in prevare, ter kako se jim čimbolj učinkovito zoperstaviti. Spletno platformo e-izobraževanja nameravamo uporabljati tudi v prihodnje, saj predstavlja hiter in učinkovit način usposabljanja večjega števila zaposlenih.

Več
Robert Manfreda

Vodja IT, ebm-papst d.o.o.