Reference

Poučenost zaposlenih in njihova stalna pozornost na možnost različnih prevar je ključna pri varovanju informacijskega sistema. V podjetju Plama-pur d.o.o. se tega zavedamo, zato smo v preteklosti dve izobraževanji o informacijski varnosti izvedli že sami. Trudimo se, da bi bilo izobraževanje vsakokrat izvedeno malo drugače in zato za zaposlene bolj zanimivo, kar poveča motivacijo pri učenju. Izobraževanje prek spletne učilnice je bilo za naše zaposlene nov, svež pristop, ki je naletel na pozitivne odzive, saj so gradivo lahko predelali, ko jim je čas to dopuščal. Odlična lastnost spletne učilnice je, da mentor lahko spremlja napredovanje udeležencev, končno poročilo pa prikaže: čas, ki so ga posamezni zaposleni porabili za učenje, rezultate učenja in rezultate ankete o izvedenem izobraževanju, gradivu, željah in predlogih udeležencev. Vse to je zelo pomembno za načrtovanje izobraževanja v prihodnosti. Podjetje B2 IT d.o.o. je odlično pripravilo spletno učilnico Informacijska varnost za zaposlene. Vso pohvalo si zasluži tako tehnična izvedba kot tudi strokovno pripravljena gradiva.

Več
Irena Žgur

Vodja informatike, Plama-pur d.o.o.

Navdušil nas je online program usposabljanja podjetja B2 IT Iskali smo program za sistematično izobraževanje zaposlenih iz aktualnih kibernetskih groženj, ki bi potekal večkrat letno. Navdušil nas je online program usposabljanja podjetja B2 IT, saj je obsegal ključne vsebine, ki jih mora poznati sleherni zaposleni, trajanje posameznega modula se nam je zdelo ravno prav dolgo, vsebina pa prikazana na zanimiv, interaktiven način.Pomembno nam je bilo, da kot naročnik prejmemo tudi končno poročilo o uspešnosti zaposlenih z e-učenjem in rezultati na e-testu ter potrdili. Dodano vrednost pa nam predstavljajo osvežitveni moduli, saj verjamemo, da moramo skrbeti za redno osveščanje svojih zaposlenih iz aktualnih kibernetskih napadov in s sodelovanjem na tem področju z B2 IT tudi v prihodnje nadaljujemo.

Več
Testimonial
Sašo Dorniž

vodja skupine IT, Porsche Slovenija d.o.o.

Sodelovanje z B2 IT je ves čas konstruktivno, posebna pohvala pa gre sodelavcem, ki nam pomagajo oblikovati spletna gradiva, saj so ta vedno izjemna in odlično pripravljena. Poleg tega znajo prisluhniti našim predlogom, zato skupaj razvijamo in uvajamo dodatne funkcionalnosti. Ker so partner, ki tako kot AS, vedno išče prostor za izboljšave, smo prepričani, da bomo z B2 IT tudi v prihodnje skupaj prispevali k razvoju novih rešitev pri izobraževanju in prenosu znanja.

Več
Vlasta Lenardič

Direktorica tima Kadri, GENERALI zavarovalnica d.d.

Za izvedbo e-izobraževanja na temo informacijska varnost, smo se odločili predvsem zaradi skrbi za nenehni razvoj in osebno rast zaposlenega ter pomembnosti vsebine, ki temelji na vsakodnevni uporabi sodobnih informacijskih sistemov. Imamo visoke standarde za obvladovanje informacijske varnosti, ki jih želimo še nadgraditi. Naši zaposleni so z usposabljanjem osvojili potrebno znanje s področja informacijske varnosti. Cilj e-izobraževanja je bil tudi preprečiti varnostna tveganja zaradi neznanja, prevelike ustrežljivosti ali naivnosti posameznikov ter pridobiti izkušnje z izvedbo e-izobraževanj. Izkazalo se je, da je e-izobraževanje za nas zelo primerno, zaradi lokacijske razpršenosti naših sodelavcev. Pomembno vlogo igra tudi čas, ki so si ga udeleženci razporedili sami, glede na njihove zadolžitve. Sodelovanje z B2 je bilo, kot pričakovano, profesionalno in učinkovito. Vsebinska vprašanja in vprašanja uporabnikov smo reševali strokovno in ažurno.

Več
Mojca Potecin

Vodja kadrovske službe, Elektro Celje d.d.

V Sodexu se z e-izobraževanjem še nismo srečali, vedeli pa smo, da je to za nekatere vsebine in zaradi narave našega dela potrebno vpeljati čim prej. Ko se odločaš za tak projekt in v lastnih vrstah nimaš nikogar, ki bi znal tak projekt zagnati, potrebuješ zunanjo pomoč. Izjemna in številčna ekipa strokovnjakov na B2 ter zelo privlačen sistem eCampus, sta nam pomagala, da smo se v zelo kratkem času seznanili kaj pomeni pravo e-izobraževanje, kako voditi e-tečaj ter kako uspešno vpeljati e-izobraževanje v proces razvoja zaposlenih tudi v prihodnje. Idej katere vsebine bomo prenesli še v e-obliko je veliko (od Haccap, Excel, ), sodelovanje z B2 pa seveda nadaljujemo, saj ocenjujemo, da so v Sloveniji daleč najbolj kompetentni na področju e-usposabljanja poslovnih uporabnikov.

Več
Cvetka Franko

Direktorica, Sodexo d.o.o.

V celotni ebm-papst grupaciji si že dalj časa prizadevamo za čim višjo stopnjo informacijske varnosti, in pomemben del tega so tudi dobro izobraženi ter osveščeni uporabniki. Zato smo v sodelovanju s podjetjem B2 tudi izvedli e-izobraževanje »Informacijska varnost na delovnem mestu«, ki je na enostaven in poljuden način našim zaposlenim predstavilo najbolj razširjene spletne napade in prevare, ter kako se jim čimbolj učinkovito zoperstaviti. Spletno platformo e-izobraževanja nameravamo uporabljati tudi v prihodnje, saj predstavlja hiter in učinkovit način usposabljanja večjega števila zaposlenih.

Več
Robert Manfreda

Vodja IT, ebm-papst d.o.o.

Ker želimo na področju izobraževanja in prenosa znanja slediti sodobnim smernicam, smo se odločili, da tudi v naši družbi intenzivneje pri razvoju zaposlenih vpletemo tudi e-izobraževanje. V e-izobraževanju smo namreč iskali rešitev, kako znanje predvsem lastnih, internih vsebin, ki jih pripravimo sami, najhitreje prenesti na čim večje število zaposlenih. B2 nas je s svojimi referencami v Sloveniji in predvsem konkretnimi izkušnjami celovite vpeljave e-izobraževanja v organizacije, prepričal v sodelovanje. S časovne distance, po uspešno vpeljanem projektu, lahko pohvalim, da je ekipa B2 obljube v celoti izpolnila. Sodelavci B2 so izkazali veliko mero strokovnosti, razumevanja in pripravljenosti. Z veseljem nadaljujemo zgodbo tudi v prihodnje.

Več
Darja Vodušek Vtič

Vodja Kadrovske službe, Talum d.d.

Skupen projekt z B2 MeRLab - Innovative Remote Laboratory in the E-training of Mechatronics je novost tako v slovenskem kot tudi evropskem prostoru in nudi e-izobraževanje iz mehatronike podprto s spletnimi materiali in oddaljenimi eksperimenti. B2 je za izobraževanje postavil spletni portal osnovan na eCampus sistemu ter oblikoval in vanj vključil pripravljena gradiva. Končni rezultat je uporabniku prijazno, funkcionalno in pregledno učno okolje, s katerim so bili udeleženci tečaja zelo zadovoljni. Zelo pomembna nam je bila možnost prilagoditve eCampus okolja za naše potrebe. Tako je bila izvedena prilagoditev, ki je omogočila vzpostavitev neposredne povezave med portalom in oddaljenim laboratorijem. Kot mentorica pri izobraževanju pa sem zelo cenila tudi eCampus orodja, ki so mi omogočila sprotno spremljanje napredka učencev in analizo njihove uspešnosti ter učnih navad. Vse to mi je zelo olajšalo izvajanje tečaja in omogočilo sprotno motiviranje in pomoč udeležencem. Sodelovanje z B2 je vsekakor bilo zelo uspešno, nad rezultatom tega sodelovanja pa smo navdušeni tako pripravljalci tečaja kot tudi udeleženci MeRLab izobraževanja.

Več
doc. dr. Andreja Rojko

FERI Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Maribor

V Adria Airways d.d. smo se leta 2009 odločili za sodelovanje s podjetjem B2 d.o.o. pri izvajanju e-šolanja za naše pilote in kabinsko osebje. S sistemom eCampus, ki ga uporabljamo za e-izobraževanje, smo zelo zadovoljni. S pomočjo sistema eCampus izgrajujemo lastna e-gradiva iz področja strokovnih letalskih vsebin. E-izobraževanje omogoča posadkam ustreznejšo časovno in racionalnejšo prilagoditev študija in strokovnega preverjanja znanja. E-komunikacija z inštruktorji in mentorji je ustreznejša in omogoča oblikovanje forumskega načina izmenjave informacij o določenih strokovnih učnih vsebinah.

Več
Dare Jarc

Vodja CBT šolanja posadk, Adria Airways d.d.

Zaradi vse višjih zahtev na področju varovanja osebnih podatkov smo se odločili, da vsem, ki v naši družbi prihajajo v stik z osebnimi podatki dvignemo nivo znanja in zavesti o pravilnem ravnanju na tako občutljivem področju. Odločili smo se za B 2, ker je ponujala moderno e-izobraževanje, ki ne moti delovnega procesa, ker omogoča delo takrat, ko ima posameznik čas zato. Program je prijazen, ne zahteva poglobljenega računalniškega znanja. Pomembno je, da od udeležencev zahteva zbrano delo, saj morajo po vsakem vsebinskem sklopu opraviti kratek test. Za kadrovika je dobrodošla tudi možnost, da lahko vpogleda v aktivnost posameznikov in njihove rezultate. Vsi prijavljeni udeleženci so e-izobraževanje uspešno opravili. Delavci B 2 so nam ves čas dostopa do aplikacije nudili vso potrebno pomoč.

Več
Vojko Čujovič

Vodja splošne službe, Sumida Slovenija, d.o.o.