Reference

"Sodelovanje z B2 IT je ves čas konstruktivno, posebna pohvala pa gre sodelavcem, ki nam pomagajo oblikovati spletna gradiva, saj so ta vedno izjemna in odlično pripravljena. Poleg tega znajo prisluhniti našim predlogom, zato skupaj razvijamo in uvajamo dodatne funkcionalnosti. Ker so partner, ki tako kot AS, vedno išče prostor za izboljšave, smo prepričani, da bomo z B2 IT tudi v prihodnje skupaj prispevali k razvoju novih rešitev pri izobraževanju in prenosu znanja."

Vlasta Lenardič Direktorica tima Kadri, GENERALI zavarovalnica d.d.

"Za izvedbo e-izobraževanja na temo informacijska varnost, smo se odločili predvsem zaradi skrbi za nenehni razvoj in osebno rast zaposlenega ter pomembnosti vsebine, ki temelji na vsakodnevni uporabi sodobnih informacijskih sistemov. Imamo visoke standarde za obvladovanje informacijske varnosti, ki jih želimo še nadgraditi. Naši zaposleni so z usposabljanjem osvojili potrebno znanje s področja informacijske varnosti. Cilj e-izobraževanja je bil tudi preprečiti varnostna tveganja zaradi neznanja, prevelike ustrežljivosti ali naivnosti posameznikov ter pridobiti izkušnje z izvedbo e-izobraževanj. Izkazalo se je, da je e-izobraževanje za nas zelo primerno, zaradi lokacijske razpršenosti naših sodelavcev. Pomembno vlogo igra tudi čas, ki so si ga udeleženci razporedili sami, glede na njihove zadolžitve. Sodelovanje z B2 je bilo, kot pričakovano, profesionalno in učinkovito. Vsebinska vprašanja in vprašanja uporabnikov smo reševali strokovno in ažurno."

Mojca Potecin Vodja kadrovske službe, Elektro Celje d.d.

"V Sodexu se z e-izobraževanjem še nismo srečali, vedeli pa smo, da je to za nekatere vsebine in zaradi narave našega dela potrebno vpeljati čim prej. Ko se odločaš za tak projekt in v lastnih vrstah nimaš nikogar, ki bi znal tak projekt zagnati, potrebuješ zunanjo pomoč. Izjemna in številčna ekipa strokovnjakov na B2 ter zelo privlačen sistem eCampus, sta nam pomagala, da smo se v zelo kratkem času seznanili kaj pomeni pravo e-izobraževanje, kako voditi e-tečaj ter kako uspešno vpeljati e-izobraževanje v proces razvoja zaposlenih tudi v prihodnje. Idej katere vsebine bomo prenesli še v e-obliko je veliko (od Haccap, Excel, ), sodelovanje z B2 pa seveda nadaljujemo, saj ocenjujemo, da so v Sloveniji daleč najbolj kompetentni na področju e-usposabljanja poslovnih uporabnikov."

Cvetka Franko Direktorica, Sodexo d.o.o.

"V celotni ebm-papst grupaciji si že dalj časa prizadevamo za čim višjo stopnjo informacijske varnosti, in pomemben del tega so tudi dobro izobraženi ter osveščeni uporabniki. Zato smo v sodelovanju s podjetjem B2 tudi izvedli e-izobraževanje »Informacijska varnost na delovnem mestu«, ki je na enostaven in poljuden način našim zaposlenim predstavilo najbolj razširjene spletne napade in prevare, ter kako se jim čimbolj učinkovito zoperstaviti. Spletno platformo e-izobraževanja nameravamo uporabljati tudi v prihodnje, saj predstavlja hiter in učinkovit način usposabljanja večjega števila zaposlenih."

Robert Manfreda Vodja IT, ebm-papst d.o.o.

"Ker želimo na področju izobraževanja in prenosa znanja slediti sodobnim smernicam, smo se odločili, da tudi v naši družbi intenzivneje pri razvoju zaposlenih vpletemo tudi e-izobraževanje. V e-izobraževanju smo namreč iskali rešitev, kako znanje predvsem lastnih, internih vsebin, ki jih pripravimo sami, najhitreje prenesti na čim večje število zaposlenih. B2 nas je s svojimi referencami v Sloveniji in predvsem konkretnimi izkušnjami celovite vpeljave e-izobraževanja v organizacije, prepričal v sodelovanje. S časovne distance, po uspešno vpeljanem projektu, lahko pohvalim, da je ekipa B2 obljube v celoti izpolnila. Sodelavci B2 so izkazali veliko mero strokovnosti, razumevanja in pripravljenosti. Z veseljem nadaljujemo zgodbo tudi v prihodnje."

Darja Vodušek Vtič Vodja Kadrovske službe, Talum d.d.

"Skupen projekt z B2 MeRLab - Innovative Remote Laboratory in the E-training of Mechatronics je novost tako v slovenskem kot tudi evropskem prostoru in nudi e-izobraževanje iz mehatronike podprto s spletnimi materiali in oddaljenimi eksperimenti. B2 je za izobraževanje postavil spletni portal osnovan na eCampus sistemu ter oblikoval in vanj vključil pripravljena gradiva. Končni rezultat je uporabniku prijazno, funkcionalno in pregledno učno okolje, s katerim so bili udeleženci tečaja zelo zadovoljni. Zelo pomembna nam je bila možnost prilagoditve eCampus okolja za naše potrebe. Tako je bila izvedena prilagoditev, ki je omogočila vzpostavitev neposredne povezave med portalom in oddaljenim laboratorijem. Kot mentorica pri izobraževanju pa sem zelo cenila tudi eCampus orodja, ki so mi omogočila sprotno spremljanje napredka učencev in analizo njihove uspešnosti ter učnih navad. Vse to mi je zelo olajšalo izvajanje tečaja in omogočilo sprotno motiviranje in pomoč udeležencem. Sodelovanje z B2 je vsekakor bilo zelo uspešno, nad rezultatom tega sodelovanja pa smo navdušeni tako pripravljalci tečaja kot tudi udeleženci MeRLab izobraževanja."

doc. dr. Andreja Rojko FERI Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Maribor

"V Adria Airways d.d. smo se leta 2009 odločili za sodelovanje s podjetjem B2 d.o.o. pri izvajanju e-šolanja za naše pilote in kabinsko osebje. S sistemom eCampus, ki ga uporabljamo za e-izobraževanje, smo zelo zadovoljni. S pomočjo sistema eCampus izgrajujemo lastna e-gradiva iz področja strokovnih letalskih vsebin. E-izobraževanje omogoča posadkam ustreznejšo časovno in racionalnejšo prilagoditev študija in strokovnega preverjanja znanja. E-komunikacija z inštruktorji in mentorji je ustreznejša in omogoča oblikovanje forumskega načina izmenjave informacij o določenih strokovnih učnih vsebinah."

Dare Jarc Vodja CBT šolanja posadk, Adria Airways d.d.

"Zaradi vse višjih zahtev na področju varovanja osebnih podatkov smo se odločili, da vsem, ki v naši družbi prihajajo v stik z osebnimi podatki dvignemo nivo znanja in zavesti o pravilnem ravnanju na tako občutljivem področju. Odločili smo se za B 2, ker je ponujala moderno e-izobraževanje, ki ne moti delovnega procesa, ker omogoča delo takrat, ko ima posameznik čas zato. Program je prijazen, ne zahteva poglobljenega računalniškega znanja. Pomembno je, da od udeležencev zahteva zbrano delo, saj morajo po vsakem vsebinskem sklopu opraviti kratek test. Za kadrovika je dobrodošla tudi možnost, da lahko vpogleda v aktivnost posameznikov in njihove rezultate. Vsi prijavljeni udeleženci so e-izobraževanje uspešno opravili. Delavci B 2 so nam ves čas dostopa do aplikacije nudili vso potrebno pomoč."

Vojko Čujovič Vodja splošne službe, Sumida Slovenija, d.o.o.

"Priznam, da sem bil »jezen« po napovedi službe za informatike, da se bomo morali e-izobraževati. Vtisi zdaj, po opravljenem izobraževanju, pa so povsem drugačni. Lahko rečem, da sem zadovoljen, saj sem spoznal potencialne nevarnosti, ki prežijo na nas pri vsakdanjem delu in nespoštovanju varnostne informacijske politike podjetja. HVALA – sem bogatejši in pametnejši še za tisti del, ki me do sedaj ni preveč zanimal, brigal, sedaj pa… …bom le bolj previden in pazljiv."

Franc Orešnik Vodja nabave, prodaje, logistike, GKN Driveline Slovenija

"V Elektro Gorenjska smo v letošnjem letu sistematično začeli promovirati zdrav način življenja, tako na delovnem mestu kot tudi v zasebnem življenju. Med letom se nam je ponudila priložnost sodelovati z B2. Zaposlenim smo omogočili možnost sodelovati v e-izobraževanju na temo Stresa in izgorelosti. Za nov pristop izobraževanja in enostavnega pridobivanja informacij se niso odločili vsi zaposleni, tisti, ki pa so se ga udeležili, so bili z njim zelo zadovoljni. Po njihovem mnenju je bila vsebina e-izobraževanja razumljiva in uporabna. V podjetju vidimo številne prednosti e-izobraževanja, saj zaposlenim nudi več samostojnosti, lahko se ga udeležijo na svojem delovnem mestu, sami določajo tempo izobraževanja in čas, ki ga bodo namenili izobraževanju. Zaradi narave dela, ki ga opravljamo v podjetju, bomo ohranili tradicionalne oblike izobraževanj, saj je pri določenih usposabljanjih oseben stik neprecenljiv. Verjamemo, da bomo zaradi pozitivne prve izkušnje zaposlenim e-izobraževanje še ponudili."

Mojca Jelovčan Analitik za kadrovanje, Elektro Gorenjska d.d.