Reference

"V podjetju Akrapovič se zavedamo pomembnosti promocije zdravja pri svojih sodelavcih, zato smo še povečali aktivnosti v smeri, ki vplivajo na zdravje, čilost in izpolnjenost naših zaposlenih. Trudimo se ponuditi čimbolj spodbudno in prijetno delovno okolje, ker se zavedamo, da zdravi in zadovoljni sodelavci s svojim znanjem in kakovostnim delom soustvarjajo naš skupni uspeh. Na podlagi analize smo v sodelovanju s strokovnjaki Zavoda za Atraktivno Promocijo zdravja – ZAP izvedli e-izobraževalni program s področja promocije zdravja. Naši sodelavci so predelali e-modul Odpornost na stres in izgorevanje in se seznanili s ključnimi vsebinami s področja duševnega zdravja sodobnega delavca. Spoznali so kaj sta stres in izgorevanje, kako stres prepoznati, kakšen je njegov vpliv na naše telo in zdravje ter predvsem, kako ga obvladovati. Sodelavci so bili z e-izobraževanjem zelo zadovoljni, zato nameravamo s tovrstnim izobraževanjem nadaljevati tudi v prihodnje."

Andreja Da Silva Direktor kadrov / Human Resources Director, Akrapovič d.o.o.

"Študentje Medicinske fakultete Univerze v Mariboru za informacijsko opismenjevanje uporabljajo multimedijska e-gradiva podjetja B2. E-učenje, ki je fakultativne narave, je dobrodošlo predvsem za tiste študente, ki zaradi pomanjkanja znanja uporabe informacijskih orodij slabše sledijo zahtevam medicinskega študija. Z on-line učenjem lahko po znanju posežejo takrat, ko ga potrebujejo (npr. kako izdelati grafikon v Excelu, analizirati podatke, oblikovati daljši Wordov dokument s kazalom, opombami; narediti napredno PowerPoint predstavitev), kar je največja prednost e-izobraževanja."

Izr.prof.dr. Dejan Dinevski Predstojnik Inštituta za biomedicinsko informatiko, telemedicino in teleoskrbo, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru

"Za sodelovanje z B2 smo se odločili, ker imajo veliko izkušenj z izvajanjem e-izobraževanja v podjetjih in ker imajo vrhunsko orodje za e-izobraževanje. Navdušila so nas predvsem orodja za analitiko in izgrajevanje lastnih e-gradiv. Zelo pomembno nam je tudi to, da je B2 profesionalna, strokovna in izjemno odzivna ekipa. Našli smo vse na enem mestu, zato je bila celovita vpeljava lahko tako hitra in uspešna!"

Tanja Kenda Direktorica za razvoj ključnih kadrov v korporaciji, Hidria d.d.

"V Zavarovalnici Triglav imamo zelo razvejano poslovno mrežo. V naši mreži dvanajstih območnih enot je kar 42 predstavništev s številnimi prodajnimi skupinami in sklepalnimi mesti. Zaposlujemo preko 2300 ljudi, zato smo iskali rešitev, pri kateri bi na prijazen in enostaven način znanje posredovali vsem našim sodelavcem. Našli smo jo v eCampusu, ki omogoča, da se naši zaposleni učijo na hiter in enostaven način, hkrati pa smo prihranili tudi čas, ki bi ga porabili za pot na predavanja. Sodelovanje s podjetjem B2 nam je prineslo kompetentnega sogovornika, prepričali pa so nas tudi s strokovnostjo in odzivnostjo."

Metoda Debeljak direktorica službe za upravljanje z zaposlenimi, Zavarovalnica Triglav, d.d.

"Po predstavitvi e-izobraževanja s strani B2 smo ugotovili, da je takšen način izobraževanja idealen za dostopnost vseh zaposlenih. E-izobraževanje s področja informacijske varnosti in varstva osebnih podatkov, ki smo ga izvedli za vse zaposlene v banki, je bilo pripravljeno profesionalno in zelo uporabno. Vsa pomoč in sodelovanje s strani zaposlenih na B2 je bila na visokem strokovnem nivoju."

Sanja Miljuš Herman Direktorica sektorja pravnih, kadrovskih in splošnih zadev, Pošta Slovenije d.o.o.

"V OZS stopamo tudi na področju izobraževanja v koraku s časom in trendi, zato smo se odločili in uvedli najsodobnejšo obliko za učenje – e-izobraževanje. V Sloveniji smo našli odličnega in vodilnega ponudnika za celovito vpeljavo e-izobraževanja, B2 d.o.o. B2 nudi izredno kakovosten lasten sistem za e-izobraževanje (eCampus), s svojo ekipo strokovnjakov, pa so nam omogočili tudi izgradnjo izvrstnih multimedijskih e-gradiv naših avtorjev. Našim udeležencem tako lahko ponudimo zares pestro in zanimivo ponudbo tudi na področju e-izobraževanja. Sicer pa moramo tudi na sploh pohvaliti sodelovanje s podjetjem B2 d.o.o., saj so zelo odzivni in hitro priskočijo na pomoč. Njihove storitve so izredno kakovostne, hkrati pa je poslovni odnos do strank ne samo korekten, pač pa tudi izredno človeški in topel, kar je v današnjem času redkost."

mag. Nataša Štirn direktorica Obrtno-podjetniškega izobraževalnega središča, Obrtna zbornica Slovenije

"Ker se je v naši družbi pojavila potreba po nadgradnji znanja, smo iskali učinkovit in hkrati tako stroškovno kot časovno racionalen način pridobivanja znanja. Vse to smo našli v B2 v obliki e-izobraževanja. V današnjem tempu je težko najti čas, zato nam je ogromno pomenilo, da smo se lahko izobraževali kadarkoli v službi, doma ali ob vikendih in sicer ob budnem očesu mentorja, ki nas je spremljal, spodbujal in odgovarjal na naša morebitna vprašanja. Z aposleni smo bili izredno zadovoljni, saj so bile vse podane vsebine tudi multimedijsko in interaktivno podprte s praktičnimi primeri. Zaradi dobro zasnovanega sprotnega testiranja znanja skozi ves tečaj, tudi uspeh na zaključnem testiranju ni izostal. Zato se ekipi B2 iskreno zahvaljujemo za osvojeno znanje in odnos, ki je bil na vrhunskem nivoju. Sodelovanje z njimi lahko zaradi njihovega profesionalnega pristopa in ustreznosti podajanjih vsebin vsekakor le toplo priporočamo."

Leonida Pucko pooblaščenka uprave za interno kontrolo, KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.

"S podjetjem B2 smo na tak način prvič sodelovali. Bili so zelo dojemljivi za naše potrebe in zelo fleksibilni, kar je v današnjem času prednost pri izbiri izobraževalne organizacije. Večina naših sodelavcev, ki so se udeležili e-tečaja, so bili izjemno zadovoljni s samim tečajem, posebej s predavateljem. Vsekakor bi sodelovanje z njimi priporočila tudi drugim ustanovam bodisi v privatni bodisi v državni lasti, kajti vlaganje v znanje je velika investicija, ki nam pomaga, da se z izzivi v današnjem času še lažje spoprijemamo. Pridobljeno znanje bo prispevalo k boljši uporabi računalniškega programa in s tem k večji učinkovitosti in zadovoljstvu naših strank."

Metka Oder pristojna na področju izobraževanja, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje

"Za sodelovanje s skupino B2 smo se odločili zaradi izredne fleksibilnosti pri organizaciji tečajev, sposobnosti poslušanja naših želja in kvalitete izvedenih tečajev. Učenje "na daljavo" je v času, ko vse poteka "na hitro" odlična možnost za pridobitev nujno potrebnih znanj. Istočasno pa med udeleženci naredi ustrezno "selekcijo" - tisti, ki znanje zares potrebujejo so osebno zainteresirani, da se tudi naučijo. Priporočilo: če cenite čas vaših zaposlenih in denar vašega podjetja, potem je "izobraževanje na daljavo" v B2 optimalna rešitev."

Barbka Novak vodja kadrovske službe, Knauf Insulation d.o.o.

"Za sodelovanje s podjetjem B2 smo se odločili zaradi prehoda podjetja na nov programski paket Office 2007. Skupaj z njimi smo organizirali računalniško izobraževanje za vse zaposlene v PE Ljubljana in PE Maribor v obliki kombiniranega izobraževanja, kjer je del izobraževanja potekal v klasični obliki v učilnici podjetja B2, del pa s pomočjo portala Spletno učenje. Prednost kombiniranega izobraževanje vidimo predvsem v tem, da tečajniki osvojeno znanje lahko nadgradijo tudi preko spletnega učenja, ob budnem očesu mentorja, ki še dodatno spodbuja udeležence k aktivnemu učenju. Sodelovanje s podjetjem B2 nam je bilo v veselje, predvsem pa je bila tako organizacijska plat izvedbe kot kvaliteta izvedenih izobraževanj na visokem nivoju. Tečaj so pohvalili tudi naši sodelavci, kar pomeni, da je bilo izobraževanje uspešno izvedeno."

Marjeta Horvatič HSE