Reference

Zaradi vse višjih zahtev na področju varovanja osebnih podatkov smo se odločili, da vsem, ki v naši družbi prihajajo v stik z osebnimi podatki dvignemo nivo znanja in zavesti o pravilnem ravnanju na tako občutljivem področju. Odločili smo se za B 2, ker je ponujala moderno e-izobraževanje, ki ne moti delovnega procesa, ker omogoča delo takrat, ko ima posameznik čas zato. Program je prijazen, ne zahteva poglobljenega računalniškega znanja. Pomembno je, da od udeležencev zahteva zbrano delo, saj morajo po vsakem vsebinskem sklopu opraviti kratek test. Za kadrovika je dobrodošla tudi možnost, da lahko vpogleda v aktivnost posameznikov in njihove rezultate. Vsi prijavljeni udeleženci so e-izobraževanje uspešno opravili. Delavci B 2 so nam ves čas dostopa do aplikacije nudili vso potrebno pomoč.

Več
Vojko Čujovič

Vodja splošne službe, Sumida Slovenija, d.o.o.

Priznam, da sem bil »jezen« po napovedi službe za informatike, da se bomo morali e-izobraževati. Vtisi zdaj, po opravljenem izobraževanju, pa so povsem drugačni. Lahko rečem, da sem zadovoljen, saj sem spoznal potencialne nevarnosti, ki prežijo na nas pri vsakdanjem delu in nespoštovanju varnostne informacijske politike podjetja. HVALA – sem bogatejši in pametnejši še za tisti del, ki me do sedaj ni preveč zanimal, brigal, sedaj pa… …bom le bolj previden in pazljiv.

Več
Franc Orešnik

Vodja nabave, prodaje, logistike, GKN Driveline Slovenija

V Elektro Gorenjska smo v letošnjem letu sistematično začeli promovirati zdrav način življenja, tako na delovnem mestu kot tudi v zasebnem življenju. Med letom se nam je ponudila priložnost sodelovati z B2. Zaposlenim smo omogočili možnost sodelovati v e-izobraževanju na temo Stresa in izgorelosti. Za nov pristop izobraževanja in enostavnega pridobivanja informacij se niso odločili vsi zaposleni, tisti, ki pa so se ga udeležili, so bili z njim zelo zadovoljni. Po njihovem mnenju je bila vsebina e-izobraževanja razumljiva in uporabna. V podjetju vidimo številne prednosti e-izobraževanja, saj zaposlenim nudi več samostojnosti, lahko se ga udeležijo na svojem delovnem mestu, sami določajo tempo izobraževanja in čas, ki ga bodo namenili izobraževanju. Zaradi narave dela, ki ga opravljamo v podjetju, bomo ohranili tradicionalne oblike izobraževanj, saj je pri določenih usposabljanjih oseben stik neprecenljiv. Verjamemo, da bomo zaradi pozitivne prve izkušnje zaposlenim e-izobraževanje še ponudili.

Več
Mojca Jelovčan

Analitik za kadrovanje, Elektro Gorenjska d.d.

V podjetju Akrapovič se zavedamo pomembnosti promocije zdravja pri svojih sodelavcih, zato smo še povečali aktivnosti v smeri, ki vplivajo na zdravje, čilost in izpolnjenost naših zaposlenih. Trudimo se ponuditi čimbolj spodbudno in prijetno delovno okolje, ker se zavedamo, da zdravi in zadovoljni sodelavci s svojim znanjem in kakovostnim delom soustvarjajo naš skupni uspeh. Na podlagi analize smo v sodelovanju s strokovnjaki Zavoda za Atraktivno Promocijo zdravja – ZAP izvedli e-izobraževalni program s področja promocije zdravja. Naši sodelavci so predelali e-modul Odpornost na stres in izgorevanje in se seznanili s ključnimi vsebinami s področja duševnega zdravja sodobnega delavca. Spoznali so kaj sta stres in izgorevanje, kako stres prepoznati, kakšen je njegov vpliv na naše telo in zdravje ter predvsem, kako ga obvladovati. Sodelavci so bili z e-izobraževanjem zelo zadovoljni, zato nameravamo s tovrstnim izobraževanjem nadaljevati tudi v prihodnje.

Več
Andreja Da Silva

Direktor kadrov / Human Resources Director, Akrapovič d.o.o.

Študentje Medicinske fakultete Univerze v Mariboru za informacijsko opismenjevanje uporabljajo multimedijska e-gradiva podjetja B2. E-učenje, ki je fakultativne narave, je dobrodošlo predvsem za tiste študente, ki zaradi pomanjkanja znanja uporabe informacijskih orodij slabše sledijo zahtevam medicinskega študija. Z on-line učenjem lahko po znanju posežejo takrat, ko ga potrebujejo (npr. kako izdelati grafikon v Excelu, analizirati podatke, oblikovati daljši Wordov dokument s kazalom, opombami; narediti napredno PowerPoint predstavitev), kar je največja prednost e-izobraževanja.

Več
Izr.prof.dr. Dejan Dinevski

Predstojnik Inštituta za biomedicinsko informatiko, telemedicino in teleoskrbo, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru

Za sodelovanje z B2 smo se odločili, ker imajo veliko izkušenj z izvajanjem e-izobraževanja v podjetjih in ker imajo vrhunsko orodje za e-izobraževanje. Navdušila so nas predvsem orodja za analitiko in izgrajevanje lastnih e-gradiv. Zelo pomembno nam je tudi to, da je B2 profesionalna, strokovna in izjemno odzivna ekipa. Našli smo vse na enem mestu, zato je bila celovita vpeljava lahko tako hitra in uspešna!

Več
Tanja Kenda

Direktorica za razvoj ključnih kadrov v korporaciji, Hidria d.d.

V Zavarovalnici Triglav imamo zelo razvejano poslovno mrežo. V naši mreži dvanajstih območnih enot je kar 42 predstavništev s številnimi prodajnimi skupinami in sklepalnimi mesti. Zaposlujemo preko 2300 ljudi, zato smo iskali rešitev, pri kateri bi na prijazen in enostaven način znanje posredovali vsem našim sodelavcem. Našli smo jo v eCampusu, ki omogoča, da se naši zaposleni učijo na hiter in enostaven način, hkrati pa smo prihranili tudi čas, ki bi ga porabili za pot na predavanja. Sodelovanje s podjetjem B2 nam je prineslo kompetentnega sogovornika, prepričali pa so nas tudi s strokovnostjo in odzivnostjo.

Več
Metoda Debeljak

Direktorica službe za upravljanje z zaposlenimi, Zavarovalnica Triglav, d.d.

Po predstavitvi e-izobraževanja s strani B2 smo ugotovili, da je takšen način izobraževanja idealen za dostopnost vseh zaposlenih. E-izobraževanje s področja informacijske varnosti in varstva osebnih podatkov, ki smo ga izvedli za vse zaposlene v banki, je bilo pripravljeno profesionalno in zelo uporabno. Vsa pomoč in sodelovanje s strani zaposlenih na B2 je bila na visokem strokovnem nivoju.

Več
Sanja Miljuš Herman

Direktorica sektorja pravnih, kadrovskih in splošnih zadev, Pošta Slovenije d.o.o.

V OZS stopamo tudi na področju izobraževanja v koraku s časom in trendi, zato smo se odločili in uvedli najsodobnejšo obliko za učenje – e-izobraževanje. V Sloveniji smo našli odličnega in vodilnega ponudnika za celovito vpeljavo e-izobraževanja, B2 d.o.o. B2 nudi izredno kakovosten lasten sistem za e-izobraževanje (eCampus), s svojo ekipo strokovnjakov, pa so nam omogočili tudi izgradnjo izvrstnih multimedijskih e-gradiv naših avtorjev. Našim udeležencem tako lahko ponudimo zares pestro in zanimivo ponudbo tudi na področju e-izobraževanja. Sicer pa moramo tudi na sploh pohvaliti sodelovanje s podjetjem B2 d.o.o., saj so zelo odzivni in hitro priskočijo na pomoč. Njihove storitve so izredno kakovostne, hkrati pa je poslovni odnos do strank ne samo korekten, pač pa tudi izredno človeški in topel, kar je v današnjem času redkost.

Več
mag. Nataša Štirn

Direktorica Obrtno-podjetniškega izobraževalnega središča, Obrtna zbornica Slovenije

Ker se je v naši družbi pojavila potreba po nadgradnji znanja, smo iskali učinkovit in hkrati tako stroškovno kot časovno racionalen način pridobivanja znanja. Vse to smo našli v B2 v obliki e-izobraževanja. V današnjem tempu je težko najti čas, zato nam je ogromno pomenilo, da smo se lahko izobraževali kadarkoli v službi, doma ali ob vikendih in sicer ob budnem očesu mentorja, ki nas je spremljal, spodbujal in odgovarjal na naša morebitna vprašanja. Z aposleni smo bili izredno zadovoljni, saj so bile vse podane vsebine tudi multimedijsko in interaktivno podprte s praktičnimi primeri. Zaradi dobro zasnovanega sprotnega testiranja znanja skozi ves tečaj, tudi uspeh na zaključnem testiranju ni izostal. Zato se ekipi B2 iskreno zahvaljujemo za osvojeno znanje in odnos, ki je bil na vrhunskem nivoju. Sodelovanje z njimi lahko zaradi njihovega profesionalnega pristopa in ustreznosti podajanjih vsebin vsekakor le toplo priporočamo.

Več
Leonida Pucko

Pooblaščenka uprave za interno kontrolo, KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.