Zavarovalnica Triglav

#}
Zavarovalnica Triglav

Zavarovalnica Triglav

E-izobraževanje omogoča zaposlenim v Zavarovalnici Triglav dostop do pestrega nabora učnih vsebin.

Rešitev: E-izobraževanje

S preudarno uporabo informacijsko-komunikacijskih rešitev so v Zavarovalnici Triglav zgradili obsežno zbirko znanja ter hkrati povečali učinkovitost izrabe sredstev za usposabljanje zaposlenih. 

Zavarovalnica Triglav je s skoraj 2.300 zaposlenimi med večjimi zaposlovalci v Sloveniji. Poleg centralne lokacije v Ljubljani ima še dvanajst območnih enot, preko katerih posluje po celotni državi. Prav lokacijska razpršenost je bila med osnovnimi razlogi za uvedbo e-izobraževanja.

»Naša prodajna mreža je tako razvejana, da je že z vidika logistike izredno zahtevno zagotoviti ustrezna izobraževanja za vse sodelavce,« je dejala Damjana Lunder, vodja oddelka za izobraževanje v Zavarovalnici Triglav. Največji izziv so predstavljale vsebine, ki so jih zaposleni morali usvojiti zaradi zakonodaje.

Zakaj prvotna odločitev za e-izobraževanje?

»Če smo želeli na primer vse zaposlene na klasičen način usposobiti s področja varnosti in zdravja pri delu, je bil to precej zahteven organizacijski zalogaj,« je pojasnila Damjana Lunder. Izpostavila je tudi izzive pri uvajanju novih zaposlenih. »Za vse nove sodelavce enostavno ne moreš angažirati številnih strokovnjakov, da jih uvedejo v delo, ampak je veliko lažje, če jim lahko določena znanja ponudiš v e-obliki, druge vsebine pa jim predstaviš v živo.«

Zavarovalnica Triglav
Damjana Lunder

vodja oddelka za izobraževanje

#}

Sistem eCampus se je v primerjavi s podobnimi sistemi za spletno izobraževanje pokazal kot ustreznejši

Pred uvedbo eCampusa so v Zavarovalnici Triglav poskusno uporabljali odprtokodno platformo, kjer so imeli predvsem izzive glede tehnične in uporabniške podpore.

»Prednost B2 in eCampusa je v ekipi, ki nam nudi podporo. Niso zgolj IT-strokovnjaki, ampak so hkrati izobraževalci, tako da govorimo isti jezik,« je poudarila Damjana Lunder. Vsebine v eCampusu in številna izobraževanja, ki jih organizirajo na klasičen način spretno povezujejo tudi s krajšimi obvestili in poglobljenimi članki, infografikami ter intervjuji na intranetu.

V času izrednih razmer zaradi korona virusa so uvedli tudi izobraževanja prek aplikacije Microsoft Teams. Preplet vseh naštetih rešitev se je pokazal kot odlična kombinacija.

E-izobraževanje prinaša tudi stroškovne prihranke

Kot pozitivno lastnost e-izobraževanja je Damjana izpostavila časovno in prostorsko prilagodljivost, kar je med zaposlenimi še posebej dobro sprejeto, ter stroškovne prihranke, ki so ob večjem številu uporabnikov še bolj izraziti. »Veliko gradiv izdelamo sami, kar že samo po sebi omogoča prihranke, z e-izobraževanjem pa tudi prihranimo pri potnih stroških.«

Učinkovita gradnja zbirke znanja

Za upravljanje s portalom eCampus v celoti skrbijo sodelavci oddelka za izobraževanje. Kot je razložila Damjana Lunder, samostojno upravljajo z vsebinami in dostopi. »Strokovno področje pripravi vsebinski del e-gradiva, mi pa gradivo prilagodimo za uporabo na portalu. Veliko gradiv na tak način izdelamo sami. Pri naprednih vsebinah, recimo zahtevnejših animacijah, sodelujemo z ekipo B2.« Vsebine dodeljujejo glede na funkcije zaposlenih, pri čemer so sodelavci o novih gradivih obveščeni prek e-pošte. Izobraževalne vsebine raje ponudijo širšemu krogu, kot da bi omejevali uporabo znanja.

Zaposleni imajo na eCampusu dostop tudi do več kot 25 aktivnih gradiv na leto. Sodelavci oddelka za izobraževanje v Zavarovalnici Triglav pa imajo popoln pregled nad njihovo uporabo ter lahko tudi spremljajo katere vsebine so jim zanimivejše. Damjana Lunder je ob tem dejala, da se je v času izrednih razmer in dela od doma ponovno potrdila prednost tako obsežne zbirke znanja, da pa vseeno e-izobraževanja ne vidi kot edine možnosti. Pravo pot predstavlja kombinacija s klasično obliko izobraževanja.

Želite spoznati e-izobraževanje
v živo?

Spoznajte najsodobnejše možnosti e-izobraževanja in praktične primere iz Slovenije in tujine!

 

 

Podobni primeri dobre prakse

Informacijska varnost za zaposlene

E-izobraževanje

Osveščanje zaposlenih o kibernetskih grožnjah v Porsche Slovenija.

Več
Nova KBM

E-izobraževanje

Hitra in učinkovita izvedba e-izobraževanja za geografsko razpršene zaposlene.

Več
Adriatic Slovenica

E-izobraževanje

Razvoj in vpeljava lastnega e-izobraževalnega sistema eAkademija AS

Več