Nova KBM

#}
Nova KBM

Nova KBM

Hitra in učinkovita izvedba e-izobraževanja za geografsko razpršene zaposlene.

Rešitev: E-izobraževanje

V štirih mesecih se je 4 različnih e-izpopolnjevanj udeležilo 90% izmed vseh 1.450 zaposlenih. 

Izvedlo se je 5.386 od 6.000 potencialnih udeležb. Pri tem je bilo kar 5.253 uspešno zaključenih e-izpopolnjevanj, skupaj s testiranji, opravljenimi z več kot 70% uspešnostjo. Povprečno se je vsak zaposleni, ki je pristopil k izobraževanju, skupaj učil 4 ure in 8 minut.

Kadrovski izziv

Pričakovanja

Vse finančne in bančne ustanove v Sloveniji so podvržene številnim zakonskim predpisom. Skladnost poslovanja je eno izmed ključnih področij v banki, med njene aktivnosti pa spada tudi skrb za znanje in veščine zaposlenih z regulatornih področij.

Izziv

HR strokovnjaki ene največjih slovenskih bank Nova KBM so se skupaj z oddelkom Skladnosti poslovanja srečali z izzivom, kako v izjemno kratkem času in kakovostno usposobiti vse zaposlene s štirih različnih področij. Kako izpeljati zanimivo in zaposlenim uporabno usposabljanje, kjer bodo obnovili in nadgradili ključna znanja in veščine.

Rešitev

Na prvi pogled se zdijo takšni cilji, misija nemogoče. Pravijo pa, da izziv ni pretežak, če se ga lotiš na pravi način. Rešitev se je skrivala v tehnološkem, delno pa tudi v procesnem pristopu k usposabljanju. E-izpopolnjevanje je odlična rešitev za zastavljene prepreke.

Kako so se lotili projekta?

Nova KBM se je vpeljave in izvedbe e-izpopolnjevanja lotila s strokovnjaki iz B2 s sistemskim pristopom. B2 je poskrbel za tehnično vzpostavitev rešitve in usposobljanje ključnih HR strokovnjakov za izvedbo e-izpopolnjevanja. Pri tem so skupaj oblikovali procese in smernice, kako organizirati in izvajati e-izpopolnjevanje, kako ukrepati v primeru različnih uporabniških situacij, katere metrike so ključne za spremljanje uspešnosti, …

Vzporedno so strokovni sodelavci Nove KBM skupaj z didaktičnimi strokovnjaki na B2 razvili napredne e-izpopolnjevalne vsebine, zasnovane na način, da motivirajo zaposlene in jim podajo ključna znanja in veščine za ukrepanje v konkretnih postopkih. Multimedijska e-gradiva so bila prilagojena in razvita v obsegu od 1 do 2 uri učenja, med njimi:

  • Varstvo osebnih podatkov,
  • Informacijska varnost,
  • Kodeks ravnanja,
  • Operativno tveganje.

Izvedba je potekala postopoma, vsako e-izpopolnjevanje je trajalo 14 dni. To se je izkazalo kot najprimernejši način, saj je omogočilo zaposlenim postopno osvajanje znanja, sektorju za razvoj zaposlenih pa enostavnejšo organizacijo in nadzor nad izvedbo.

Končni pregled analiz je pokazal, da je Nova KBM z ustrezno vpeljavo procesa e-izpopolnjevanja dosegla zadane cilje, v izjemno kratkih rokih. Kljub intenzivnemu procesu e-izpopolnjevanja so tudi odzivi zaposlenih pokazali, da je e-izpopolnjevanje postalo prepoznaven in učinkovit del razvoja kadrov

Pri uvedbi korporativnega e-izpopolnjevanja smo bili izjemno presenečeni nad profesionalno in tekočo izvedbo projekta in nad zadovoljstvom naših zaposlenih s projektom. Pri tem so ključno vlogo prevzeli strokovnjaki na B2, nam pomagali s svojimi izkušnjami, nasveti in znanjem tako pri izdelavi e-gradiv kakor tudi sami izvedbi projekta. Prepričala nas je njihova proaktivnost, strokovnost in ažurna podpora tekom celotnega projekta.

Nova KBM
Maša Šega

Sektor za razvoj zaposlenih

#}

Želite spoznati e-izobraževanje
v živo?

Spoznajte najsodobnejše možnosti e-izobraževanja in praktične primere iz Slovenije in tujine!

 

 

Podobni primeri dobre prakse

Informacijska varnost za zaposlene

E-izobraževanje

Osveščanje zaposlenih o kibernetskih grožnjah v Porsche Slovenija.

Več
Adriatic Slovenica

E-izobraževanje

Razvoj in vpeljava lastnega e-izobraževalnega sistema eAkademija AS

Več
Zavarovalnica Triglav

E-izobraževanje

E-izobraževanje omogoča zaposlenim v Zavarovalnici Triglav dostop do pestrega nabora učnih vsebin.

Več