Adriatic Slovenica

#}
Adriatic Slovenica

Adriatic Slovenica

Razvoj in vpeljava lastnega e-izobraževalnega sistema eAkademija AS

Rešitev: E-izobraževanje

Zavarovalnica v središče vseh svojih aktivnosti postavlja stranko, zato razvija kakovostne in konkurenčne rešitve, zavarovanja, storitve in prodajne poti. Ponuja jim vsa premoženjska, življenjska, pokojninska in zdravstvena zavarovanja, dopolnjena z visoko kakovostnim upravljanjem premoženja in naložbenimi produkti. Zato sta izobraževanje in razvoj zaposlenih v družbi prepoznavni vrednoti.

Predstavitev

Adriatic Slovenica (AS) je ena od treh največjih slovenskih zavarovalnic. Danes ima 1.092 zaposlenih, preko 370 prodajnih mest, več kot pol milijona zavarovancev in sklenjenih več kot poldrugi milijon zavarovalnih polic. Svojim strankam zagotavlja celovito zavarovalno zaščito in nudi najširšo ponudbo zavarovanj na slovenskem trgu ter kakovostno upravljanje premoženja. Njeni začetki segajo v leto 1990, ko je v Kopru nastal Adriatic, prva zavarovalna delniška družba v Sloveniji. Od začetka leta 2019 je AS del globalne zavarovalniške Skupine Generali

Pričakovanja in poslanstvo

Zavarovalnica v središče vseh svojih aktivnosti postavlja stranko, zato razvija kakovostne in konkurenčne rešitve, zavarovanja, storitve in prodajne poti. Ponuja jim vsa premoženjska, življenjska, pokojninska in zdravstvena zavarovanja, dopolnjena z visoko kakovostnim upravljanjem premoženja in naložbenimi produkti. Zato sta izobraževanje in razvoj zaposlenih v družbi prepoznavni vrednoti.

Izziv

V AS-u je preko tisoč redno zaposlenih, zavarovalnica pa sodeluje še s 654 zavarovalnimi zastopniki, ki tržijo njena zavarovanja preko pooblaščenih univerzalnih in specialnih agencij. Od teh več kot 300 redno vključenih v e-izobraževalni sistem AS-a. Ustvarjalnost in inovativnost omogočata boljše timsko delo, prilagajanje tržnim spremembam in sprejemanje poslovnih odločitev. Izziv, kako izvesti prenos znanja med zaposlene kar najbolj enostavno, hitro in učinkovito, je bil zelo velik prav zaradi razvejanosti podjetja po vsej Sloveniji, obsega poslovanja in izredno široke ponudbe ter storitev

Rešitev

Prvi korak je bila odločitev za postavitev platforme eCampus (sistem za e-izobraževanje) in nato integracija z njihovimi programi. Med pomembnejšimi prvimi koraki do uspeha projekta je bila vključitev vodij v izobraževalni proces. Vodje spremljajo in spodbujajo zaposlene pri učenju ter z zgledom kažejo pripravljenost za stalno izpopolnjevanje in napredek. Ključno pri uspešnem razvoju e-izobraževanja je tudi sistemsko delo pri preoblikovanju internih vsebin v zanimiva in interaktivna e-gradiva, ki so primerna za samostojno e-učenje prek spleta. Vsi nosilci znanja in vsebinski avtorji so zato vključeni v usposabljanja iz e-didaktike.

Sodelovanje z B2 je ves čas konstruktivno, posebna pohvala pa gre sodelavcem, ki nam pomagajo oblikovati spletna gradiva, saj so ta vedno izjemna in odlično pripravljena. Poleg tega znajo prisluhniti našim predlogom, zato skupaj razvijamo in uvajamo dodatne funkcionalnosti. Ker so partner, ki tako kot AS, vedno išče prostor za izboljšave, smo prepričani, da bomo z B2 tudi v prihodnje skupaj prispevali k razvoju novih rešitev pri izobraževanju in prenosu znanja.

 

Adriatic Slovenica
Vlasta Lenardič

direktorica tima Kadri, zavarovalnica AS

#}

Način delovanja pred vpeljavo e-Campusa

Pred vpeljavo sistema spletnega učenja je potekalo izobraževanje bolj kompleksno, razpršeno in je bilo tudi časovno dokaj potratno. Prejšnji način izobraževanja je zahteval nenehno usklajevanje urnikov in »lovljenje« zamudnikov. Prav tako je bil potek izobraževanja zelo dolgotrajen. E-testi so ena izmed pomembnejših izboljšav na področju izobraževanja. S tem AS ohranja in še povečuje znanje med zaposlenimi.

Koraki uvedbe e-izobraževanja

Izobraževalni center zavarovalnice temelji na štirih stebrih: interno, eksterno, e-izobraževanje in projekti Akademije AS.

Uvedbe e-izobraževanja se je AS lotil postopno. Leta 2014 je izbral platformo eCampus in poimenoval svoj e-izobraževalni sistem eAkademija AS.

Do danes se je e-izobraževanje poglobilo do te mere, da ima AS e-didaktično usposobljene interne avtorje, ki sistematično ustvarjajo nove in posodabljajo obstoječe vsebine, ki jih nato naložijo na portal e-Campus. Strokovnjaki iz B2 so jih tudi izobrazili za pripravo e-gradiv, avtorji sami pa pripomorejo k ustvarjanju kakovostnega prenosa informacij in znanja z dobrim poznavanjem vsebin in potreb zaposlenih.

V e-izobraževanje, ki zajema spletno učenje, sistem preverjanja znanja in internega certificiranja, webinarje in video-izobraževalne vsebine, so vključeni vsi zaposleni. Še več, izobraževanja so dostopna tudi vsem zunanjim sodelavcem AS-a iz ekskluzivnih pogodbenih agencij.

Izobraževanje danes

  • E-Campus ne prihrani le časa in usklajevanja zaposlenih za izobraževanje, temveč razvija tudi kompetence zaposlenih v AS-u. S tem zagotavlja standardizacijo in dvig ravni znanja.
  • Zavarovalnica je med prvimi podjetji, ki je osnovala izobraževalno e-Akademijo in v svoja učna gradiva vključila animirane zgodbe. Z njimi je osnovnemu produktnemu znanju dodajala prodajne veščine in veščine reševanja zavarovalnih primerov.
  • E-Akademija AS vsebuje danes preko 100 e-gradiv.

E-testi so ena izmed pomembnejših izboljšav na področju izobraževanja. Vezani so na različna strokovna področja in jih zaposleni rešujejo predvidoma vsaki dve leti.*

* če interni akti družbe ali zakonodaja ne predpisujejo drugače
Adriatic Slovenica
Vlasta Lenardič

direktorica tima Kadri, zavarovalnica AS

Želite spoznati e-izobraževanje
v živo?

Spoznajte najsodobnejše možnosti e-izobraževanja in praktične primere iz Slovenije in tujine!

 

 

Podobni primeri dobre prakse

Informacijska varnost za zaposlene

E-izobraževanje

Osveščanje zaposlenih o kibernetskih grožnjah v Porsche Slovenija.

Več
Nova KBM

E-izobraževanje

Hitra in učinkovita izvedba e-izobraževanja za geografsko razpršene zaposlene.

Več
Zavarovalnica Triglav

E-izobraževanje

E-izobraževanje omogoča zaposlenim v Zavarovalnici Triglav dostop do pestrega nabora učnih vsebin.

Več