Zavarovalnica Generali

#}
Zavarovalnica Generali

Zavarovalnica Generali

Poenostavitve za slušatelje in izvajalce usposabljanj po ZVZD-1

Rešitev: E-izobraževanje

V zavarovalnici Generali izvajajo teoretični del usposabljanj iz varnosti in zdravja pri delu izključno digitalno, prek informacijske rešitve za eizobraževanje. E-rešitve uporabljajo tudi za druga usposabljanja, kot so delo z osebnimi podatki po GDPR-ju, za nove produkte in za ostale zakonsko zahtevane ali druge kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo na področju zavarovalništva. 

Pogovarjali smo se z Ireno Rifl, strokovno sodelavko s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.

Izkušnje z e-izobraževanjem s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom ter nekaterih drugih so nabirali že od leta 2016, ko so usposabljanja zaposlenih, ki jih predpisujeta Zakonu o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnik o požarnem redu in so potekale predvsem v predavalnicah, postopoma nadomestili z e-izobraževanjem.

V okviru e-Campusa so razvili sistem, ki zaposlenemu omogoča, da si v okviru postavljenega termina za usposabljanje sam določi, kdaj bo usposabljanje opravil, ob tem pa ima možnost stalne komunikacije z mentorico področja. »Gre za prihranek potnih stroškov in delovnega časa. Hkrati delavcem ni treba čakati na termine izobraževanj. Tudi meni kot izvajalki teh izobraževanj je precej lažje, saj ni potrebe po fizični prisotnosti predavatelja,« je povedala Riflova

Začeli so z dobro prakso B2

Splošni teoretični del usposabljanj za ZVZD-1 so zasnovali v podjetju B2, ki so ga nadgradili s konkretnimi vsebinami, ki se nanašajo na delovno okolje. Dodali so na primer fotografije poslovalnic zavarovalnice, iz katerih so razvidni konkretni elementi s področja varnosti, vsebine pa povezali tudi z internimi akti s teh področij. Vodje so tudi usposobili, da novo zaposlene praktično seznanijo z delovnim okoljem in ukrepi s področja požarne varnosti na njihovi delovni lokaciji. Kot pravi Irena Rifl, zdaj prenavljajo in združujejo celoten skupni sistem: »Posodabljamo in usklajujemo pravilnike, vsebine učnega gradiva pa bomo poenostavili in skrajšali.« Prenovo vsebin izvajajo skupaj z B2, za manjše vsebinske popravke pa poskrbijo kar sami. Sami tudi vabijo udeležence v e-učilnice, določajo roke za izobraževanje, spremljajo statistike in pripravljajo poročila.

 

Zakaj ste se odločili za e-izobraževanje iz varnosti in zdravja pri delu?

»Poslovalnice imamo tako rekoč po vsej Sloveniji. Zato smo e-izobraževanje za varnost in zdravje pri delu uvedli predvsem zaradi enostavnejše dosegljivosti zaposlenih. To usposabljanje je treba izvesti ob nastopu dela. Ker sodelavcev seveda ne zaposlujemo na isti dan, to pomeni, da so morali pred tem počakati na razpisane termine,« je povedala Irena Rifl.

Zavarovalnica Generali
Irena Rifl

strokovna sodelavka s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom

#}

Prisotnost mentorja je še vedno dobrodošla

Poleg temeljnih- ob nastopu delovnega razmerja, v Generali-ju opravljajo tudi obdobna usposabljanja. »Tukaj je časovni prihranek še večji, saj lahko naenkrat usposobimo več zaposlencev. V e-učilnico lahko skličem denimo 80 oseb, v predavalnici pa jih je lahko istočasno največ 20. Eučilnica je dobrodošla tudi ob sedanjih ukrepih zaradi epidemije. Za vzdrževanje neposrednega stika z zaposlenimi pa vseeno enkrat do dvakrat letno v poslovalnicah izvajamo kontrolni pregled delovnih mest, kjer preverjamo upoštevanje predpisov in navodil s področja požarne varnosti in varnosti pri delu,« pojasnjuje Irena Rifl.

Prednosti so tudi organizacijske. Za poslovalnice z enim zaposlenim ni več treba urejati zamenjave ob njegovi odsotnosti, kot se je to včasih dogajalo zaradi usposabljanj, ki so potekala na sedežu zavarovalnice.

Popolna rešitev za teoretična izobraževanja

V e-Campusu izvajajo usposabljanja po ZVZD-1 za vse pisarniške delavce, tehnično osebje in druga zahtevnejša delovna mesta. »Teoretični del vedno poteka kot e-izobraževanje. Za tehnične delavce dodatno pripravimo še praktično usposabljanje – po potrebi tudi z zunanjimi izvajalci, recimo za varno delo na višini, zaščitni ukrepi pred nasiljem tretjih oseb in podobno,« je še dodala pooblaščenka za varnost in zdravje pri delu v zavarovalnici.

»E-izobraževanje ima številne prednosti in tudi manjše slabosti,« meni. »Vsekakor je pozitivno, da se ni treba voziti do oddaljenih poslovalnic. Po drugi strani pa nimaš pristnega stika z zaposlenimi. V predavalnici je komunikacija dvosmerna. Vsakdo lahko zastavi vprašanje, odgovor pa slišijo vsi prisotni, manjše pomanjkljivosti pa pogosto rešimo takoj. Prednost e-gradiv pa je, da zaposleni lahko kadarkoli sam preveri, kako si primerno uredi svoje delovno mesto in koga naj prosi pri tem za pomoč.«

Zavarovalnica Generali
Irena Rifl

strokovna sodelavka s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom

Želite spoznati e-izobraževanje
v živo?

Spoznajte najsodobnejše možnosti e-izobraževanja in praktične primere iz Slovenije in tujine!

 

 

Podobni primeri dobre prakse

Informacijska varnost za zaposlene

E-izobraževanje

Osveščanje zaposlenih o kibernetskih grožnjah v Porsche Slovenija.

Več
Nova KBM

E-izobraževanje

Hitra in učinkovita izvedba e-izobraževanja za geografsko razpršene zaposlene.

Več
Adriatic Slovenica

E-izobraževanje

Razvoj in vpeljava lastnega e-izobraževalnega sistema eAkademija AS

Več