Usposabljanje zaposlenih iz informacijske varnost

#}
Usposabljanje zaposlenih iz informacijske varnost

Usposabljanje zaposlenih iz informacijske varnost

Znanje je gonilo razvoja v našem podjetju. Informacijska varnost je zato nujna.

 

Rešitev: E-izobraževanje

Informacijska varnost naših podatkov in naprav je izjemnega pomena. Zavedamo se, da se z razvojem IoT in sodobnih tehnologij odpirajo tudi sodobne nevarnosti. Skrb za osveščanje zaposlenih je zato ključna. Z eizobraževanjem »eLearning-By-Doing« so zaposleni skozi praktične primere spoznali metode za prepoznavo nevarnosti in ukrepanje.

O podjetju

Podjetje ebm-papst Slovenija d.o.o. se ukvarja s proizvodnjo malih elektromotorjev in ventilatorjev in je eden izmed vodilnih akterjev v industriji motorjev za belo tehniko v Evropi in svetu tako po kakovosti, kakor tudi po količini in fleksibilnosti.

Poslanstvo

Poslanstvo družbe je z lastnim znanjem, tehnologijo ter nenehnim prilagajanjem zahtevam zagotavljati zadovoljstvo odjemalcev ter lastnikov družbe, kakor tudi odgovorno ravnanje do zaposlenih in širše okolice.

Izziv

Skladno s svojim poslanstvom podjetje veliko vlaga v izobraževanje zaposlenih na različnih strokovnih področjih. Ker je bilo podjetje pred kratkim podvrženo spletnemu napadu, so se odločili, da bodo za zaposlene organizirali izobraževanje iz informacijske varnosti. 

Rešitev

Rešitev so našli v metodi e-izobraževanja »eLearning-By-Doing«.

»V celotni ebm-papst grupaciji si že dalj časa prizadevamo za čim višjo stopnjo informacijske varnosti, in pomemben del tega so tudi dobro izobraženi ter osveščeni uporabniki. Zato smo v sodelovanju s podjetjem B2 tudi izvedli e-izobraževanje »Informacijska varnost na delovnem mestu«, ki je na enostaven in poljuden način našim zaposlenim predstavilo najbolj razširjene spletne napade in prevare, ter kako se jim čimbolj učinkovito zoperstaviti. Spletno platformo e-izobraževanja nameravamo uporabljati tudi v prihodnje, saj predstavlja hiter in učinkovit način usposabljanja večjega števila zaposlenih.

Robert Manfreda

vodja IT

#}

E-tečaj je potekal ob vodenju strokovnjaka B2. Ob prvem stiku so uporabniki prejeli terminski plan in nasvete za e-učenje. Potekalo je v 3 kora kih:

  1. Izvedba vodenega webinarja v živo, kjer so udeleženci spoznali mentorja in osnovne informacije. Pri tem so spoznali, da je v »ozadju« živa oseba, ki ji lahko postavljajo vprašanja in dobijo ažurne odgovore.
  2. V drugem koraku so udeleženci s pomočjo interaktivnih in multimedijskih vsebin v obsegu 15 - 20 minutnih modulov spoznavali praktične primere spletnih prevar. S pomočjo simulacij so spoznali ključne ukrepe v primeru npr. phisinga, socialnega inženiringa, lažnih klicev, primere izsiljevalskih virusov (ransomware), …
  3. Skupaj z oddelkom IT smo izvedli »kontroliran« phising. Izsledki so pri zaposlenih dodatno okrepili zavedanje in pomen ustreznega odzivanja.

Ob koncu e-tečaja so zaposleni opravili e-testiranje, ki ga je bilo potrebno uspešno rešiti. Na podlagi rezultatov je mentor e-tečaja pripravil podrobno poročilo za naročnika iz katerega je razvidno, da je 89 % udeležencev uspešno končalo e-tečaj. Zaposleni so se v povprečju učili 2,7 ure, povprečen rezultat na testiranju pa je bil 86, 5 %.

Želite spoznati e-izobraževanje
v živo?

Spoznajte najsodobnejše možnosti e-izobraževanja in praktične primere iz Slovenije in tujine!

 

 

Podobni primeri dobre prakse

Informacijska varnost za zaposlene

E-izobraževanje

Osveščanje zaposlenih o kibernetskih grožnjah v Porsche Slovenija.

Več
Nova KBM

E-izobraževanje

Hitra in učinkovita izvedba e-izobraževanja za geografsko razpršene zaposlene.

Več
Adriatic Slovenica

E-izobraževanje

Razvoj in vpeljava lastnega e-izobraževalnega sistema eAkademija AS

Več