e-študentski servis

#}
e-študentski servis

e-študentski servis

Z e-izobraževanjem izboljšujejo usposobljenost svojih zaposlenih.

Rešitev: E-izobraževanje

V e-Študentskem Servisu so z uvedbo e-izobraževanja zaokrožili izvajanje internih usposabljanj ter poenostavili pridobivanje kompetenc glede na zahteve svojih delovnih mest.

Podjetje e-Študentski Servis, ŠS d. o. o., ki letno sodeluje z okoli 68.000 študenti in dijaki, je z 19-imi poslovalnicami v tako rekoč vseh slovenskih regijah največji posrednik študentskega dela. V sklopu rednih izobraževalnih aktivnosti zaposlene usposabljajo prek sistema coachinga, ki se izvaja dvakrat letno po vseh poslovalnicah. Poleg tega izvedejo letni seminar, na katerem predstavijo pomembnejše novosti, večje spremembe in razvoj.

Zakaj odločitev za e-izobraževanje?

»Za uvedbo e-izobraževanja smo se odločili zaradi lokacijske razpršenosti zaposlenih, saj smo na ta način poenostavili in pocenili usposabljanja za tekoče novosti in spremembe ter omogočili izvajanje dodatnih usposabljanj, ki jih potrebujejo posamezni zaposleni«, je povedala Tina Sitar Bojkovič, z oddelka raziskav in razvoja v e-Študentskem Servisu.

Poleg tega so želeli zaposlenim ponuditi nekaj sodobnejšega, učinkovitejšega in bolj interaktivnega, kot je e-pošta, saj so se zaradi zasičenosti sporočil elektronske izobraževalne vsebine lahko izgubile ali pozabile.

Hitra uvedba in splošno odobravanje

S podjetjem B2 so že sodelovali preko računalniških tečajev za zaposlene, zato so se odzvali na njihovo pobudo za predstavitev sistema eCampus, ki jih je tudi takoj prepričal. »S kolegico sva se udeležili izobraževanja in kmalu začeli z uvedbo portala, pripravo gradiv in mesečnim izvajanjem izobraževanj«, je razložila Tina Sitar Bojkovič.

Zaposleni so nov pristop zelo lepo sprejeli, čeprav se je najprej dvignilo nekaj prahu – ali nas bodo preverjali, spet neko šolanje – ki pa se je zaradi ustrezne komunikacije hitro polegel. Ob uvajanju novosti pri delovanju ali storitvah namreč v e-Študentskem Servisu veliko časa porabijo za delo z zaposlenimi, da čim prej sprejmejo novosti in utrdijo znanje.

K uspešnosti usvajanja e-izobraževanja je vsekakor prispevalo tudi dejstvo, da ostalih pristopov niso opustili.

»Še vedno izvajamo vse oblike izobraževanj od coachinga do letnega izobraževanja in izobraževanj ena na ena. Kombinacija vsega skupaj prinese tisti končni rezultat – imeti usposobljene zaposlene. Velikokrat ni dovolj, če nekdo samo nekaj prebere na zaslonu. Bolje je, če povedano ali slišano še preveri in predela v eCampusu« je izpostavila Tina Sitar Bojkovič.

»Še vedno izvajamo vse oblike izobraževanj od coachinga do letnega izobraževanja in izobraževanj ena na ena. Kombinacija vsega skupaj prinese tisti končni rezultat – imeti usposobljene zaposlene. Velikokrat ni dovolj, če nekdo samo nekaj prebere na zaslonu. Bolje je, če povedano ali slišano še preveri in predela v eCampusu« je izpostavila Tina Sitar Bojkovič.

e-študentski servis
Tina Sitar Bojkovič
#}

Prijazno od priprave do uporabe in preverjanja znanj

Portal eCampus redno uporablja več kot 40 od okrog 60 zaposlenih. Letno pripravijo med osem (do) deset e-učilnic, ki povprečno vsebujejo dve ali tri dejavnosti. Gradiva pripravljajo sami, v oddelku raziskave in razvoja, pa tudi s pomočjo kadrovika.

Pri odločanju o pripravi učnih vsebin za e-izobraževanje upoštevajo, katere so najpomembnejše teme oziroma novosti. »Imamo vzpostavljen sistem pridobivanja idej. Na podlagi implementacije teh idej in razvoja nato pripravljamo vsebine za e-učilnico. Seveda lahko tudi zaposleni izrazijo željo, da se neko stvar podrobneje razloži.« Preden gradivo objavijo, ga najprej tudi sami preizkusijo in šele nato predajo v uporabo. V času največjih delovnih obremenitev pripravljajo lažje vsebine, tudi takšne, ki niso povezane z delovnimi procesi.

Kako poteka e-izobraževanje v praksi?

V e-Študentskem Servisu se zavedajo, kako pomembno je omogočiti zaposlenim izobraževanje na enem mestu, za neomejen čas in brez omejitev pri ponavljanju preizkusov znanja. »Če zaposleni vidi, da česa ni usvojil, lahko gradivo še enkrat predela in se ponovno preizkusi. Vedno se poslužujemo tudi učnih testov s prikazom rešitev. Nočemo iskati napak, ampak želimo sodelavce motivirati, da se čim bolje usposobijo za novosti,« je še povedala Tina Sitar Bojkovič.

Uporaba eCampusa se je še posebej izkazala v času ukrepov zaradi epidemije koronavirusa, ko so bili stiki omejeni. Poleg kombinacije videokonferenc in digitalnih učnih vsebin so uvedli blog in prispevke zaposlenih razdeljevali prek vgrajenega foruma. Platformo so sicer že prej izkoristili tudi za vodenje pogovorov, na primer, če želijo zaposleni kakšno stvar oddati ali podariti, pri čemer so ustvarili poseben modul, ki je namenjen takšnemu načinu komuniciranja.

Med pomembnimi pridobitvami elektronsko podprtega izobraževanja je statistika opravljenih preizkusov znanja in predelanih gradiv. Ta jim pride prav zlasti pri uvajanju novih referentov ali pri vrnitvi zaposlenih na delovno mesto po daljši odsotnosti. Za posamezno delovno mesto so namreč pripravili skupek navodil in vprašalnike, prek katerih odkrivajo, kje imajo zaposleni največ primanjkljajev in temu ustrezno zanje pripravijo dodatna usposabljanja.

Želite spoznati e-izobraževanje
v živo?

Spoznajte najsodobnejše možnosti e-izobraževanja in praktične primere iz Slovenije in tujine!

 

 

Podobni primeri dobre prakse

Informacijska varnost za zaposlene

E-izobraževanje

Osveščanje zaposlenih o kibernetskih grožnjah v Porsche Slovenija.

Več
Nova KBM

E-izobraževanje

Hitra in učinkovita izvedba e-izobraževanja za geografsko razpršene zaposlene.

Več
Adriatic Slovenica

E-izobraževanje

Razvoj in vpeljava lastnega e-izobraževalnega sistema eAkademija AS

Več