Pričevanja

Pričevanja

"S podjetjem B2 d.o.o. smo v letu 2017/2018 pripravili Excel izobraževanje za večje število zaposlenih. Izobraževanja so bila izvedena na več lokacijah po Sloveniji. Odzivnost, prilagodljivost ter strokovnost je omogočila kvalitetno izvedbo vseh tečajev. Ekipa učiteljev je strokovno dobro usposobljena in zna pritegniti udeležence, izobraževanje je podprto z vajami in ustreznim gradivom. Poleg predavatelja je dodana vrednost na izobraževanjih tudi pomoč, ki jo nudijo prisotni asistenti. Zaposleni so bili z vsebino in uporabnostjo vsebin osvojenih na posameznih tečajih zelo zadovoljni."

Mateja Macuh, Mateja Sedej, kadrovska služba Abanka d.d.

"S podjetjem B2 sodelujemo že četrto leto. Hitra odzivnost, prilagodljivost in strokovnost, nam, kot uporabniku, zagotavljajo uspeh. Računalniško pismenost sodelavcev Palome, predvsem uporabnost pri vsakdanjem delu, smo uspeli dvigniti, zahvaljujoč skrbnim predavateljem, ki so pritegnili udeležence, jih vodili, usmerjali in jim predvsem nuditi vso podporo pri učenju in uporabi naučenega v praksi. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja z ekipo B2."

Suzana Kranjc, strokovni sodelavec za kadre Paloma d.d.

"Naročena storitev tečaj Excel za poslovne in Excel za zahtevne uporabnike sta bila izvedena kakovostno, profesionalno in v dogovorjenih rokih. Vsebina tečajev s strani predavateljev je bila podana na razumljiv način in podprta z gradivom v obliki vaj, kar je poleg asistnetov pripomoglo k še boljši sledljivosti pri obravnavnju gradiva. Prednost podjetja B2 je tudi v skrbi po zaključku izvedbe tečaja, saj pri morebitnih težavah ali dodatnih vprašanjih udeležencev nudijo še telefonsko strokovno pomoč. Zaposleni so bili z vsebino in uporabnostjo vsebin osvojenih na predmetnih tečajih zelo zadovoljni."

Boštjan Trilar; župan Mestna občina Kranj

"Sodelovanje nas je veselilo in mislim, da smo vsi zadovoljni. Izvedba izobraževanja je bila uspešna, moramo pohvaliti tako predavatelja, kot asistenta. Pridobljena znanja so vsekakor koristna pri vsakdanjem delu. Pri takih tečajih je pač kasneje potrebna vaja in utrjevanje, da zares osvojiš vse pridobljeno znanje. Kar je pomembno, pa je to, da vsaj veš za mnoge možnosti, ki ti jih orodje ponuja in to kasneje lahko uporabiš. Hvala še enkrat in vse lepo tudi vam."

Polona Szilvassy, vodja finančno računovoske službe ZD Ljubljana

"Predavatelj zelo ok, novo znanje bo koristilo mojemu delu in mi skrajšalo delovne procese."

Katja Bojc Stadler, order proces YASKAWA RISTRO, d.o.o.

"Odlično organizirana delavnica z dobro opremo, delovnimi pogoji in odličnim znanjem. Povišanje produktivnosti zavoljo novih funkcij vezanih na if in pivot. Delavnico bom zagotovo priporočil."

Jure Šporn, direktor Wuerth d.o.o.

"Zelo zanimiva delavnica. Veliko možnosti za naprej in veliko samostojnega dela. Delavnico bi priporočila vodji oddelka, vendar je vprašanje časovne ustreznosti."

Mojca Izlakar, strokovna delavka UL FE

"Korist sodelovanja z B2 je v strokovni pomoči pri lastni izgradnji sistema za poslovno poročanje."

Zvezdana Gvajcvodja FRS Terme Dobrna d.d.

"Najbolj se mi zdi uporaba povezava PowerPivot in DAX funkcije ter uporaba Dashboardov."

Tatjana Jugovic, strokovni sodelavec Telekom Slovenije d.d.

"Naše mnenje je na splošno zelo dobro: - Fleksibilnost pri dogovarjanju o vsebini tečaja, prijaznost, ki ni umetna ali vsiljiva. - Sposobna predavatelja (način podajanja snovi, odprtost za vprašanja, predavatelj in asistenti dobro opazujejo udeležence in zaznavajo, odlična zbranost predavateljev, prijeten in vzpodbuden način komuniciranja, prijetna atmosfera ...) - Program je sestavljen zelo primerno, predavatelji ves čas govorijo, kaj je treba narediti, tako da udeleženci ne morejo "zaostati/se izgubiti" zaradi številnih informacij. - Dobrodošli so papirni materiali, enoleten dostop do e-učenja, ki ga bomo še prejeli in "klic v sili"."

Helena Humljan, HR Services Lead Meda North Syngenta Agro d.o.o.