Pričevanja

Pričevanja

Po zbranih vtisih nas vseh, ki smo se udeležili enega od tečajev Excela, je skupna točka vsem, da smo bili zelo zadovoljni z vsebino, samo izvedbo in podajanjem informacij, prijetnim vzdušjem in še posebej z obema predavateljema in asistentko. Zagotovo se še srečamo!

Testimonial
Petra Kogej

Kadrovska služba, Metrel Mehanika d.o.o.

Z izvedbo tečaja sem bila zelo zadovoljna. Spoznala sem mnogo uporabnih nasvetov, ki mi bodo skrajšali delo, kar je bil tudi, poleg tega, da spoznam še kakšne funkcije in se naučim »tvorjenja« formul, eden izmed ciljev, ki sem si jih postavila pred začetkom tečaja. Super je bilo, da sem povadila, kar že znam, in da sem tekom tečaja spoznala, kje so v evidencah, ki jih pripravljam, še možnosti za izboljšave. Odlično, hvala vam in seveda predvsem g. Maticu za predano znanje. 😊

Več
Testimonial
Klara Lambergar

Razvoj kadrov, dm drogerie markt d.o.o.

S podjetjem B2 smo izvedli napredno izobraževanje s področja Power Pointa. Dobili smo veliko uporabnih trikov in nasvetov. Večino njih smo takoj začeli uporabljati v praksi, s čemer dosegamo boljši izgled prezentacij ustvarjenih v krajšem času. Priporočam.

Testimonial
Vojka Kos

Direktorica strateškega trženja skupine, JUB d.o.o.

S podjetjem B2 IT d.o.o. že vrsto let zgledno sodelujemo. Strokovni in dostopni predavatelji, možnost prilagoditve vsebine publiki in potrebam podjetja, dobro pripravljena pisna gradiva ter vsakokrat vrhunska izvedba delavnic so razlog, da je B2 IT d.o.o. naš poslovni partner pri razvoju digitalnih kompetenc. Osvojeno znanje je vedno utrjeno sproti in tako je prenos novega znanja v prakso kar se da hiter in učinkovit. Pri delu nam bodo pomagali namigi in bližnjice, usvojene nove digitalne tehnologije pa nam bodo prihranile ogromno truda in predvsem časa.

Več
Testimonial
Ilijana Šuligoj Javornik

Direktorica kadrovske službe, RLS d.o.o.

Prvič sem se udeležil spletnega izobraževanja z jasnim ciljem: po individualnem tečaju MS Project sem želel samostojno voditi večji projekt postavitve proizvodnje v tujini. Skupaj z Rokom mi je to uspelo, predvsem zaradi fleksibilnosti in praktičnih nasvetov. Verjamem, da bo novo pridobljeno znanje pripomoglo k lažjemu vodenju in spremljanju dotičnega projekta.

Več
Testimonial
Sebastjan Semrajc

Direktor skupnih služb, ELRAD Dongguan

Kvalitetno so nas naučili s spletnim orodjem Teams. Prijazno strokovno in z veliko energije.

Testimonial
Davor Kozmus

sekretar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Pridobljene vsebine bodo uporabne pri delu, prav tako je bilo podajanje vsebine s strani predavateljice zelo dobro.

Testimonial
Sonja Miklič

višja finančna svetovalka inš. spec., FURS

Praktičnost, dober prikaz funkcionalnosti, razumljivost. Pri svojem delu mi bo pridobljeno znanje prišlo prav, saj delam v helpdesk-u. Vsekakor bi delavnico priporočal - kar vsem zaposlenim.

Testimonial
Zoran Polič

Sistemski administrator, Ministrstvo za javno upravo

Priporočam, zanimivo, nova orodja, novi pristopi; prihodnost je že danes tu.

Testimonial
Robert Verbovšek

Komercialist na terenu, Fuchs Maziva LsL

Tečaj je presegel pričakovanja. Ogromno novega znanja, ki je bilo tudi utrjeno sproti. Pri delu mi bodo namigi, bližnjice in predstavljene možnosti dnevno prihranile ogromno truda in predvsem časa. Delavnico bi zagotovo priporočil!

Testimonial
Aleš Cefera

Referent za podporo poslovni prodaji, Telemach d.o.o.

Tečaj je bil izveden na nivoju, predavateljica strokovna in prilagodljiva glede na predznanje in potrebe uporabnika. Novo znanje je takoj uporabno v praksi, saj je baziralo na praktičnih primerih, ki so bili podkrepljeni s teorijo. Tečaj je več kot le izpolnil moja pričakovanja, zato bi individualni coaching z veseljem priporočila naprej.

Več
Testimonial
Mateja Zagode

Marketing, AdriaLab d.o.o.

Olajšan bo pregled nad delom in prostimi kapacitetami. Delavnico bi vsekakor priporočal vsem, ki imajo opravka s projektnim vodenjem.

Testimonial
Andrej Bernik

Vodja proizvodnje, Salinvest d.o.o.

Lažje in hitrejše projektiranje, vodenje in sledenje projektom. Uporaben program za naše področje dela.

Testimonial
Natali Krašček

Dokumentacijski tehnik, Salonit Anhovo d.d

Delavnico bomo zagotovo priporočali. Pridobljenega je ogromno dodanega znanja, katerega bom uporabila v prihodnje. Nekatere naloge bom veliko hitreje opravila (flash fill, Power Pivot).

Testimonial
Ivana Domijanić

Vodja oddelka produktni management, Telemach d.o.o.

Pristop k izobraževanju je bil odličen, zelo strokoven. Predavatelj se je močno vživel v našo problematiko in izobraževanje dejansko zapeljal v smeri delavnice. Pri izobraževanju smo se naučili ogromno koristnih korakov, hkrati pa izvedli dokument v Excelu, ki nam bo v bodoče pomagal pri ugotavljanju napak pri planiranju virov, nas opozarjal pravočasno na predvidene težave s kapacitetami. Predavatelj je zelo hitro dojel našo problematiko in popolnoma razumel, kaj želimo doseči. Na ta način nam je znanje še bolj približal in dejansko s tem odpravil strah pred uporabo Excel orodja. Nasploh pa je delavnica/izobraževanje koristilo za širitev znanja in predstavilo dodatne zmožnosti tega orodja. Na delavnici je bilo tudi zelo dobro poskrbljeno za primerno asistenco. Venomer so bili poleg predavatelja še trije demonstratorji, kar je bilo več kot zadostno za nas. Vsi udeleženci so bili navdušeni nad izobraževanjem in naslednje leto upam, da ponovimo.

Več
Testimonial
Danijel Kuzmanović

Vodja skupine v logistiki, Odelo Slovenija d.o.o.

Tečaj je bil zelo dobro izpeljan. Predavateljica je bila zanimiva in je temo zelo dobro in zelo jasno podala. Pridobljeno znanje nam bo seveda prišlo zelo prav, saj se zaradi splošne svetovne situacije razširila uporaba takih orodij. Ker je tečaj tako dobro izpeljan, je primeren tako za začetnike kot tudi zahtevnejše uporabnike.

Več
Testimonial
Roteja Galvan

UKC Ljubljana

Delavnico bi priporočil tudi ostalim sodelavcem v podjetju. Prihranil sem zelo veliko časa, ker sem se izobraževanja udeležil iz svoje pisarne.

Testimonial
Uroš Ambroš

Pomočnik direktorja, Elektro Celje, d.d.

Pomembno nam je preskočiti na nov, sodobnejšji način komunikacije in dnevnega poslovanja, ki ga omogoča nova platforma Teams. Pri online izobraževanju mi je bilo všeč pregledno, optimalno hitro in sistematično uvajanje celotne platforme. Poleg omenjenega, pa predstavitev posameznih funkcionalnosti, reševanje obstoječih težav na že vpeljanih primerih iz podjetja in odgovori na vsa vprašanja, ki smo jih postavili tekom izobraževanja. Voditeljica Silvija se je super znašla tudi pri večjezičnih preskokih in vprašanjih, saj smo mednarodna skupina. Obenem pa je tudi z veliko mero potrpežljivosti reševala začetne tehnične in druge izzive. Pohvalim tudi B2, ki se je znal odzvati spremembam in podaljšati tečaj, zaradi izgubljenega časa namenjenega reševanju tehničnih detajlov. Obenem pa je ta točka tudi priložnost za rast in izboljšave na prihodnjih srečanjih.

Več
Testimonial
Tjaž Nemanič

Bayer d.o.o.

Tečaj je bil koristen, veliko orodij bom lahko uporabila pri svojem delu. Predvsem bodo Teamsi prišli prav pri organizaciji sestankov s kolegi iz tujine. Delavnico bi priporočila vsem, ki se pri svojem delu vključeni v projekte, pri katerih sodeluje več ljudi, saj lahko preko MS Teams zadeve uskladijo hitreje.

Več
Testimonial
Petra Cvetkova

Višji referent, DARS d.d.

Profesionalnost in sproščenost predavateljev. Posebej zanimiv je bil kreativen način podajanja znanja (ni bilo suhoparnega naštevanja in nizanja dejstev ali možnosti) in aktivnega vpletanja sodelujočih udeležencev pri aktivni uporabi naučenega na skupni platformi. Nova znanja bodo pomagala pri hitrejšem uvajanju novosti in novih načinov dela pri zaposlenih - tudi starejših. Delavnico močno priporočam vsem! Pridite na to izobraževanje - spravili vas bodo z dobro voljo in navdihnili z entuziazmom ter napolnili z znanjem. Slednjega boste lahko trosili še dolgo naokoli. :)

Več
Testimonial
Tomaž Vidic

Vodja oddelka, Ministrstvo za javno upravo

Iskrena hvala B2 in še posebej predavateljici Andreji Hudej za odlično izvedbo spletnega tečaja PowerPoint, s katerim je celotna ekipa Združenja delodajalcev Slovenije pridobila zelo uporabno znanje za nadaljnje delo. Odslej bodo naše predstavitve pripravljene hitreje in bolj profesionalno, izročki pa bodo bolj uporabni in privlačnejši za poslušalce. Predavateljica je tečaj prilagodila našim potrebam in željam, ne glede na predznanje, ter nas vodila od osnovnih funkcij PowerPointa do najnaprednejših, ki jih je vedno razložila ter demonstrirala na razumljiv način. Vzdušje na tečaju je bilo sproščeno in prijetno, prav tako je predavateljica neprestano spodbujala aktivno sodelovanje udeležencev ter nam dala možnost sprotnega reševanja vprašanj in dilem ter diskusije.

Več
Testimonial
Barbara Hrovatin

Koordinatorka projektov, Združenje delodajalcev Slovenija

Čez noč se mi je model izvajanja treningov poslovnih veščin obrnil na glavo s Korona Situacijo :). Podjetje B2 mi je hitro priskočilo na pomoč in izkušeni svetovalci so me on-line kar najhitreje pripravili, da sem lahko čez 2 dni že odpeljala svoj prvi fantastični (po zaslugi B2) webinar preko programa MS Teams. Formula: B2 = Hitro, učinkovito in strokovno. Hvala B2 za to čudovito izkušnjo in zares ekspresno posredovanje pri mojem neznanju glede uporabe MS Teamsov. Odlični ste.

Več
Testimonial
Mirjana Sušnik

INSTITUCIO INSPIRARE

Hvala za odlično izvedbo delavnice. Osebno mi je bil ta način veliko bolj všeč kot sedenje nekje v neki učilnici, nekaj ur in na koncu si ves zmeden od informacij. Tako pa na video delu jasno vidimo potek nekih možnosti in dobimo podobna pojasnila, kako in kaj, kasneje pa v lastnem tempu v e-učilnici poskušamo in preverjamo vse te posamezne možnosti. Res sem navdušena predvsem nad možnostmi koledarja, ki ga vse premalo uporabljamo. Hvala še enkrat.

Več
Testimonial
Helena Pleslič

Kadrovska služba, DARS d.d.

V aprilu 2020 sem se udeležil nekaj sklopov izobraževanj, ki jih je organiziralo podjetje B2. Vsi sklopi izobraževanj so bili izpeljani strokovno istočasno pa so bili podkrepljeni z večimi praktičnimi primeri, kar me je še posebej pozitivno presenetilo. Z gotovostjo trdim, da je pridobljeno znanje moč uporabiti tudi pri vsakodnevnem delu in tudi zato so bila izpolnjena popolnoma vsa moja pričakovanja. Izobraževanja vsekakor priporočam tudi drugim.

Več
Testimonial
Sebastjan Lazar

Strokovni sodelavec za logistiko, ETI d.o.o.

Način izobraževanja v obliko vodenega spletnega tečaja je za trenutne razmere idealen. Po moji oceni je celo učinkovitejši, kot če bi ga izvajali pri nas v pisarni. Pri delu od doma imajo sodelavci več časa, zato so se lahko bolj poglobili v raziskovanje in učenje nalog, ki jih dobijo po tečaju. Predavateljica se je zelo potrudila in prilagodila vsebini dela našega kolektiva

Več
Testimonial
Gregor Skok

Direktor, Prva hiša d.o.o.

Ko je v našem podjetju dozorela želja po nadgradnji znanja excel-a, smo se v množici ponudnikov odločili za podjetje B2. V podjetju B2 smo prepoznali učinkovitega in prijaznega sopotnika na naši poti do izboljšanja znanja. Zelo prijetno smo bili presenečeni nad njihovo fleksibilnostjo, ki je bila popolnoma pisana na kožo vsem udeležencem, ne glede na stopnjo znanja. Ker cenimo kakovost izvedbe ter strokovne in prijazne sogovornike, bomo z B2 zagotovo sodelovali tudi v prihodnje.

Več
Testimonial
Urška Golob

Kadrovik, Telemach d.o.o.

B2 je podjetje, ki mu zaupamo in ga priporočamo vsem uporabnikom, ne glede na predhodni nivo znanja. Izkazali so se kot izjemno profesionalni ter prilagodljivi. Tečaj Excela je bil sproščen in izveden na visokem nivoju. V kratkem času smo pridobili vpogled v zanimivo vsebino, praktične naloge ter konkretne primere, ki jih uporabljamo na delovnem mestu. V veselje nam je bilo sodelovati s predavateljicama, ki sta bili odlični in veselimo se vseh bodočih izvedb tečajev.

Več
Testimonial
Urška Kajtner

Asistentka uprave ter kadrovska specialistka, Roche farmacevtska družba d.o.o.

Sodelovanje z B2 je bilo odlično in ni mi žal, da smo se odločili za njih. Zelo dober predavatelj, strokoven, natančen in predvsem vedno točen. Tudi v bodoče se bomo odločili za izvedbo določenih izobraževanj za B2.

Testimonial
Damjan Jamčec

Direktor, ASKO MZP d.o.o.

V sodelovanju z B2 smo v URI SOČA izvedli tečaj Excela za več skupin iz različnih področjih (zdravstvene administracije, kadrovske in finančne službe ter nekaterih ostalih oddelkov). Z izvedbo so bili udeleženci zelo zadovoljni, prav tako so bili navdušeni nad predavatelji. Tečaj je bil izveden strokovno in kvalitetno, teme so bile zanimive, vsebina pa podano jasno in razumljivo. Udeleženci so pridobili nova znanja in verjamemo, da je vsak našel nekaj s čimer si bo olajšal vsakodnevno delo. Priporočamo.

Več
Testimonial
mag. Tadeja Gornik

Vodja ekonomsko finančne službe, URI – Soča

S podjetjem B2 sodelujemo že od leta 2011, ko smo v našem podjetju za zaposlene organizirali tečaj Excela. Vsa izobraževanja, tako na naši lokaciji, kot na sedežu podjetja B2, so izvedena strokovno, kvalitetno in prilagodljivo željam udeležencev. Vsebina tečajev in gradiva so pripravljeni praktično ter razumljivo in so uporabna pri vsakodnevnem delu. Prednost podjetja B2 je tudi v njihovi prijaznost in ustrežljivosti po zaključku tečajev, saj nudijo podporo pri samostojnem učenju in uporabljanju naučenega v praksi. Tudi v nadaljevanju se bomo še srečevali z ekipo B2.

Več
Testimonial
mag. Anja Nose

Vodja človeških virov/HR manager, Treves d.o.o. Acoustic Products & Systems

S podjetjem B2 IT d.o.o. smo pripravili Excel izobraževanje za večje število zaposlenih. Izobraževanja so bila izvedena na več lokacijah po Sloveniji. Odzivnost, prilagodljivost ter strokovnost je omogočila kvalitetno izvedbo vseh tečajev. Ekipa učiteljev je strokovno dobro usposobljena in zna pritegniti udeležence, izobraževanje je podprto z vajami in ustreznim gradivom. Poleg predavatelja je dodana vrednost na izobraževanjih tudi pomoč, ki jo nudijo prisotni asistenti. Zaposleni so bili z vsebino in uporabnostjo vsebin osvojenih na posameznih tečajih zelo zadovoljni.

Več
Testimonial
Mateja Macuh

Kadrovska služba, NKBM d.d.

S podjetjem B2 sodelujemo že četrto leto. Hitra odzivnost, prilagodljivost in strokovnost, nam, kot uporabniku, zagotavljajo uspeh. Računalniško pismenost sodelavcev Palome, predvsem uporabnost pri vsakdanjem delu, smo uspeli dvigniti, zahvaljujoč skrbnim predavateljem, ki so pritegnili udeležence, jih vodili, usmerjali in jim predvsem nuditi vso podporo pri učenju in uporabi naučenega v praksi. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja z ekipo B2.

Več
Testimonial
Strokovni sodelavec za kadre

Paloma d.d.

Naročena storitev tečaj Excel za poslovne in Excel za zahtevne uporabnike sta bila izvedena kakovostno, profesionalno in v dogovorjenih rokih. Vsebina tečajev s strani predavateljev je bila podana na razumljiv način in podprta z gradivom v obliki vaj, kar je poleg asistnetov pripomoglo k še boljši sledljivosti pri obravnavnju gradiva. Prednost podjetja B2 je tudi v skrbi po zaključku izvedbe tečaja, saj pri morebitnih težavah ali dodatnih vprašanjih udeležencev nudijo še telefonsko strokovno pomoč. Zaposleni so bili z vsebino in uporabnostjo vsebin osvojenih na predmetnih tečajih zelo zadovoljni.

Več
Testimonial
Boštjan Trilar

Župan, Mestna občina Kranj

Sodelovanje nas je veselilo in mislim, da smo vsi zadovoljni. Izvedba izobraževanja je bila uspešna, moramo pohvaliti tako predavatelja, kot asistenta. Pridobljena znanja so vsekakor koristna pri vsakdanjem delu. Pri takih tečajih je pač kasneje potrebna vaja in utrjevanje, da zares osvojiš vse pridobljeno znanje. Kar je pomembno, pa je to, da vsaj veš za mnoge možnosti, ki ti jih orodje ponuja in to kasneje lahko uporabiš. Hvala še enkrat in vse lepo tudi vam.

Več
Testimonial
Polona Szilvassy

Vodja finančno računovodske službe, ZD Ljubljana

Predavatelj zelo ok, novo znanje bo koristilo mojemu delu in mi skrajšalo delovne procese.

Testimonial
Katja Bojc Stadler

Order proces, YASKAWA RISTRO, d.o.o.

Odlično organizirana delavnica z dobro opremo, delovnimi pogoji in odličnim znanjem. Povišanje produktivnosti zavoljo novih funkcij vezanih na if in pivot. Delavnico bom zagotovo priporočil.

Testimonial
Jure Šporn

Direktor, Wuerth d.o.o.

Najbolj se mi zdi uporaba povezava PowerPivot in DAX funkcije ter uporaba Dashboardov.

Testimonial
Tatjana Jugovic

Strokovni sodelavec, Telekom Slovenije d.d.

B2 smo izbrali zato, ker imamo z njimi dobre izkušnje že iz prejšnjih tečajev. Popolnoma se prilagodijo našim željam glede lokacije, termina, števila udeležencev in predvsem vsebine izobraževanja. Na tokratnem izobraževanju so nas navdušili razni triki, ki bodo naprednejšim uporabnikom omogočili še hitrejšo in učinkovitejšo uporabo Worda.

Več
Testimonial
Barbara Mlakar

splošni in kadrovski oddelek / Administration and General Affairs, SID banka, d.d., Ljubljana

Odlična organizacija. Novo pridobljeno znanje (obnovitev znanja in novo pridobljeno znanje) bo v precejšnji meri skrajšalo pot do želenih rešitev. Absolutno bi in bom priporočila.

Testimonial
Simona Leskovšek

Vodja financ in kontroler, Sanofi-Aventis d.o.o.

S sodelovanjem s podjetjem B2 smo zelo zadovoljni, saj so bile storitve opravljene profesionalno in brez vsakršnih težav, komunikacija in organizacija sta potekali hitro in efektivno. Izobraževanje je bilo dobro prilagojeno predhodnemu znanju udeležencev, predavatelja sta svoje delo opravila odlično, prav tako pa izjemno prijazni asistenti.

Več
Testimonial
Tea Čejvan

Operativna in administrativna podpora projektom, RIKO, d.o.o.

Odlično! Uporabil bom 70 % pridobljenega znanja. 30 % bom pridobil skozi literaturo in se udeležil nadaljnjih specializiranih izobraževanj. Priporočil bom zagotovo naprej, saj je seminar odličen. Škoda le, da nisem prej slišal zanj!

Testimonial
Blaž Kržišnik

Vodja IT projektov, Računovodska hiša Unija d.d.

S podjetjem imamo zelo dobre izkušnje. Odnos predavatelja do poslušalcev je bil izjemno pozitiven. Tudi asistenti so se zelo trudili. Razlaga in prikaz gradiva sta bila narejena na preprost in razumljiv način. Spoznali smo nešteto možnosti uporabe programskega orodja Excel. Zelo zanimivo predavanje.

Testimonial
Marieta Šoštarič

Komercialist, Pomurske mlekarne d.d.

S tečajem AutoCAD, ki je bil organiziran samo za naše podjetje, so bili udeleženci zelo zadovoljni. Izpostavili so predvsem prilagoditev tečaja specifičnim zahtevam ter korekten odnos predavatelja in asistentov, saj so le-ti izvedli tečaj v sproščenem in ustvarjalnem vzdušju. meni, kot organizatorki, pa je veliko pomenila fleksibilnost v pripravi tečaja ter upoštevanje potreb naših sodelavcev. Zagotovo bomo s podjetjem B2 še sodelovali.

Več
Testimonial
Barbara Ambrož

Vodja splošnega sektorja, Plinarna Maribor d.o.o.

S podjetjem B2 sodelujemo že nekaj let na področju svetovanja in organiziranja računalniškega izobraževanja za zaključene skupine zaposlenih NLB. S programi smo zelo zadovoljni, ker so aplikativni in upoštevajo oz. vključujejo izkušnje in potrebe banke.

Testimonial
Sonja Veber Mihor

Svetovalka direktorice, NLB, d.d.

Tečaj je bil prijeten in koristen. Znanje bom uporabljal pri vsakodnevnem delu. Delavnico priporočam drugim.

Testimonial
Robert Kraner

Področni vodja, MOL Slovenija d.o.o.

Organizacija je odlična, predavatelj jasen s ciljem predelati vso vsebino; v pomoč, da delo poteka nemoteno za celo skupino, poskrbijo asistenti – odlično! Nova znanja bodo uporabljena, sicer ne vsa, zagotovo pa najbolj prav pridejo vrtilne tabele in zaščita celic, listov …

Testimonial
Petra Globočnik

Podsekretar, MOL

Sodelovanje s podjetjem B2 pri organizaciji računalniškega usposabljanja je bilo zgledno, prijetno in je potekalo brez vsakršnih težav. Odlikuje jih izredna prilagodljivost in strokovnost, pa tudi ugodna cena. Upoštevali so naše želje in se prilagodili našim potrebam. Sodelavci so bili nad predavateljem in asistenti navdušeni; nad njihovim znanjem, prijaznostjo in potrpežljivostjo. Izjave sodelavcev povedo največ: najboljše predavanje do sedaj, podajanje snovi je bilo izredno razumljivo, vse je bilo super, fantastično. Jeseni se zopet vidimo!

Več
Testimonial
Alenka Selič

Vodja kadrovske službe, Mlekarna Celeia, d.o.o.

S podjetjem B2 smo sodelovali na področju Excela (nadaljevalni tečaj) in Power Pivot-a. Z obema smo bili zelo zadovoljni. Pohvalim lahko njihovo strokovnost in kvaliteto dela. Prisluhnili so našim željam in potrebam. Z gotovostjo lahko rečem, da bomo tudi v prihodnje z njimi še sodelovali.

Testimonial
Srečko Štefanič

Direktor družbe, Melamin d.d. Kočevje

V organizaciji izvajalca B2 smo za naše zaposlene izvedli delavnice Excel-a za napredne in zahtevne uporabnike. Obe skupini zaposlenih sta bili z izobraževanjem maksimalno zadovoljni. Izobraževanje je bilo prilagojeno našemu predznanju. Pohvalimo lahko profesionalnost predavatelja in asistentov. Izobraževanje je potekalo v sproščenem duhu in maksimalno izkoriščenim časom. Pohvale tudi možnosti e-izobraževanja in koriščenja telefonskih nasvetov. B2 priporočamo tudi ostalim podjetjem, organizacijam in posameznikom.

Več
Testimonial
Katja Drolc

Poslovni sekretar, LMM Profesional d.o.o.

Znanje, pridobljeno na tečajih organiziranih pri podjetju B2, bo povečalo učinkovitost dela v lekarnah, saj bodo uporabniki zaradi pridobljenega znanja manj časa porabili za pisanje in oblikovanje dokumentov ter morebitne poslovne analize. Takšno izobraževanje, ki je v določenem delu pisano na kožo naročnika, priporočamo vsem, ki želijo povečati učinkovitost in znanje zaposlenih. Da pa bi tečaje dejansko obiskali pravi ljudje, obvezno priporočamo predhodno internetno testiranje znanja zaposlenih, ki so nam ga strokovnjaki podjetja B2 prilagodili in omogočili nekaj mesecev pred izvedbo tečajev.

Več
Testimonial
Ksenija Montani

Pomočnik direktorja za IT/kadre, Lekarna Ljubljana

Najem računalniške učilnice podjetja B2, d.o.o. nam je omogočil izvedbo mednarodne delavnice, katere namen je bil predstavitev in praktično delo z novo verzijo programske opreme za letalsko kartografijo. 12 računalnikov, vsa ostala potrebna oprema, računalniška in administrativna podpora zaposlenih v B2, d.o.o., primerni prostori, bližina centra Ljubljane, so tisti dejavniki, ki so nas prepričali, da tudi v bodoče najamemo prostore oz. računalniško učilnico za naše aktivnosti.

Več
Testimonial
Uroš Grošelj

Vodja službe, Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.

Za sodelovanje z B2 smo se odločili zaradi možnosti izvedbe izobraževanja na naši lokaciji in zaradi njihove fleksibilnosti pri določanju terminov. Za sodelavce naše družbe smo pripravili izobraževanje s področja uporabe orodij Office – osnovni in Excel nadaljevalni. Redko se nam zgodi, da udeleženci izobraževanj, ki jih organiziramo, samoiniciativno pridejo k meni s pohvalami, v tem primeru pa se je zgodilo ravno to. Posebej so pohvalili odlično znanje predavateljic in način podajanja snovi. Ta pozitivna izkušnja je zagotovo dobra referenca za naprej in verjamemo, da bomo sodelovali tudi v prihodnje.

Več
Testimonial
mag. Breda HLADNIK

Direktor za pravno in kadrovsko področje, Juteks d.d.

Za sodelovanje s podjetjem B2 smo se odločili zaradi prehoda podjetja na nov programski paket Office 2007. Skupaj z njimi smo organizirali računalniško izobraževanje za vse zaposlene v PE Ljubljana in PE Maribor v obliki kombiniranega izobraževanja, kjer je del izobraževanja potekal v klasični obliki v učilnici podjetja B2, del pa s pomočjo portala Spletno učenje. Prednost kombiniranega izobraževanje vidimo predvsem v tem, da tečajniki osvojeno znanje lahko nadgradijo tudi preko spletnega učenja, ob budnem očesu mentorja, ki še dodatno spodbuja udeležence k aktivnemu učenju. Sodelovanje s podjetjem B2 nam je bilo v veselje, predvsem pa je bila tako organizacijska plat izvedbe kot kvaliteta izvedenih izobraževanj na visokem nivoju. Tečaj so pohvalili tudi naši sodelavci, kar pomeni, da je bilo izobraževanje uspešno izvedeno.

Več
Testimonial
Marjeta Horvatič

Kadrovik, HSE

Sodelovati s podjetjem B2 d.o.o. na področju računalniških tečajev pomeni, da svoje znanje računalništva izjemno obogatimo, saj pri B2 posvetijo posebno pozornost slehernemu posamezniku. Sodelavci so opravili osnovni tečaj Excela v PE Maribor v klasični obliki v učilnici podjetja B2. Pridobljeno znanje bodo lahko, če bodo le želeli in to potrebovali, pri B2 nadgrajevali. Z izvedbo tečaja so bili naši sodelavci zelo zadovoljni, zato priporočamo podjetje B2 tudi drugim uporabnikom. Prepričana sem, da bomo s podjetjem B2 še sodelovali.

Več
Testimonial
Zdenka Hergan

Kadrovik, Gorenje surovina d.o.o.

Pridobljena znanja so vsekakor zelo koristna in vsakodnevnem delu. Določena opravila bom lahko opravil hitreje in učinkovitejše, glede na to, da sem določena orodja oz. funkcije že uporabljal pred prihodom na tečaj. Je pa vsekakor priporočljivo nadaljevanje na PowerPivot. Predavatelj je odličen.

Testimonial
Aleš Kavčič

Produktni vodja, Generali d.d.

O tečaju pa vse samo v superlativih. Predavatelj in asistentka krasno vodita delavnico; vzpodbujata, da razmišljaš in ugotavljaš, katere vse poti vodijo do želenega cilja. Probleme, s katerimi se srečujemo vsakodnevno, osvetlita, da rečeš samo: » A tako enostavno.« Hvala za lepo druženje in odlično predavanje.

Več
Testimonial
Draga Milenković

Poslovna sekretarka, Frigologo d.o.o.

Moram priznati, da me je izobraževanje zelo pritegnilo že takoj na samem začetku. Vsebina predavanja mi bo omogočila hitrejše delo kakor tudi veliko lažja uporaba in samo razumevanje. Predavatelj zelo na prijeten način razloži uporabo, kakor tudi samo izvedbo. Enako velja za asistenta. Res vse dobro še naprej in B2 bom zagotovo priporočala naprej.

Več
Testimonial
Barbara Kranjc

Vodja pisarne, organizator, FARMEDICA TRG. PODJETJE D.O.O.

Osnovni tečaj je potekal 4 dni. O izobraževanju AutoCADa na B2 imam samo pozitivno mnenje. Všeč mi je bili, da smo bili v majhni skupini. Tečaj je bil dobro organiziran in sem se naučil veliko novih stvari v AutoCADu. Priporočam tudi ostalim, če želijo na hiter način osvojiti osnovno znanje AutoCADa. Sedaj moje delo z AutoCADom poteka hitreje in novo znanje mi pomaga pri vsakodnevnih obveznostih.

Več
Testimonial
Dušan Kaiser

Načrtovalec električnih omrežij, Elektro Maribor d.d.

S podjetjem B2 d.o.o. sodelujemo pri razvoju kompetenc zaposlenih s področja informacijskih orodij. Njihovo delo odlikuje profesionalnost, odzivnost, pozitivna energija in občutek, da so jim naše potrebe dobrodošel izziv.

Testimonial
Irena Turšič

HR Adriatic, Bureau Veritas d.o.o., Ljubljana

Praktično, uporabno, interaktivno...odlično.

Testimonial
Jože Lemut

Svetovalec za poslovni razvoj, BSH hišni aparati d.o.o.

Zelo uporabno. Veliko novega.

Testimonial
Nataša Sedej

Kadrovik, AMZS d.d.

Izvedba tečaja, vključno s predavateljem in asistentoma, je bila enkratna! Delavnico toplo priporočam vsem, ker bo tako delo z Excelom močno olajšano in ekspresno. Hvala vsem!

Testimonial
Alenka Pečnik

Strokovna sodelavka za kadre, Fraport Slovenija, d.o.o.

Tečaj je bil več kot odličen in v celoti izpolnil vsa pričakovanja. Predavatelj je bil jasen in dobro pojasneval celotno zgodbo. Znanje mi bo zelo koristilo in prihranilo veliko časa. Delavnico bi aboslutno priporočila ostalim kolegom.

Testimonial
Samanta Požar

Strokovni sodelavec za razvoj kadrov, Generali d.d.