Word | Ponovitev naslovne vrstice v Wordovi tabeli

Računalniški triki

Odlični računalniški triki za pomoč pri vsakdanjem delu z računalnikom

Prijava na B2 trike in novice

Word | Ponovitev naslovne vrstice v Wordovi tabeli

12. 04. 2013 Računalniški tečaji

Nekatere tabele v Wordu so lahko precej obširne in se raztezajo prek več strani. Naslovna vrstica tabele pa se izpiše le na prvi strani in ne na vseh naslednjih, zaradi česar je tabela nepregledana in delo z njo precej težavno. Ali obstaja v Wordu kakšen ukaz, ki bi to zagato rešil?

Gospa Helena veliko dela s tabelami v Wordu. Nekatere tabele so precej obširne in se raztezajo prek več strani. Njena težava je, da se naslovna vrstica tabele izpiše na prvi strani in ne na vseh naslednjih, zaradi česar je tabela nepregledana in delo z njo precej težavno. Zanima jo ali obstaja v Wordu kakšen ukaz, ki bi ji pomagal iz zagate.

Tak ukaz v Wordu seveda obstaja, in sicer gre za možnost Ponovni vrstice z glavo.

Poglejmo, kako omenjeno uporabimo v praksi

Na sliki je prikazan primer tabele, ki sega čez 3 strani. Samo na prvi strani, v prvi vrstici tabele, imamo naslovno vrstico, ki opisuje kakšne vrste so podatki v določenem stolpcu. Želeli bi, da se ta vrstica izpiše na vsaki strani na vrhu.

 

Postopek za ponavljanje naslovne vrstice tabele:

  • Z miško kliknemo kamorkoli v naslovno vrstico na začetku tabele (lahko jo tudi označimo).
  • Pojavijo se novi trakovi za delo s tabelo (ORODJA ZA TABELE). Na zavihku POSTAVITEV v skupini ukazov PODATKI izberemo možnost PONOVI VRSTICE Z GLAVO.

  • Po izbranem ukazu se naslovne vrstice prikažejo na vrhu vsake strani.


Postopek za odstranitev ponavljanja naslovne vrstice tabele:

  • Ponavljanje naslovnih vrstic lahko izkopimo tako, da ponovno kliknemo na ukaz PONOVI VRSTICE Z GLAVO.
Novi hitri triki