Excel | Vizualizirajmo številke

Računalniški triki

Odlični računalniški triki za pomoč pri vsakdanjem delu z računalnikom

Prijava na B2 trike in novice

Excel | Vizualizirajmo številke

12. 06. 2019 Računalniški tečaji, B2

Naredite vaše številke bolj vidne!

Grafična ponazoritev vrednosti v celicah nam omogoča, da že bežen pogled zadošča, da opazimo vrednosti, ki nas najbolj zanimajo.

Pogojno oblikovanje

Na voljo je več oblik grafičnega prikaza, vsako pa lahko preprosto nastavimo z enim ukazom.

Postopek za pogojno oblikovanje številk z grafičnimi elementi

Označimo območje celic, na katerih želimo dodeliti grafične prikaze.
Na traku Osnovno izberemo med  Slogi orodje Pogojno oblikovanje (Home | Styles | Conditional Formatting).
Izberemo eno izmed skupin z grafičnimi oblikami.

Pogojno oblikovanje ikone


V podmeniju izbrane skupine poiščemo želeno obliko in rezultat je že tu.

Prednastavljena pravila lahko tudi preurejamo in določamo nam želene vrednosti pri katerih se barvni nabori spremenijo. Osnovno | Slogi | Pogojno oblikovanje | Upravljaj pravila

Excel pogojno oblikovanje urejanje pravila

V našem primeru smo rdeč semafor namenili največji vrednosti. Izbrali smo Obratni vrstni red ikon.

Excel pogojno oblikovanje obratni vrstni red

S postavljanjem pravil imamo neomejene možnosti. Za pogoj oblikovanja lahko določimo tudi formulo. En primer uporabe formule pri pogojnem oblikovanju smo že opisali. Oglejte si ga.

Vabljeni na tečaj Excel za zahtevne uporabnike, kjer boste preizkusili še več možnosti pogojnega oblikovanja.

Novi hitri triki