Excel | računanje med listi

Računalniški triki

Odlični računalniški triki za pomoč pri vsakdanjem delu z računalnikom

Prijava na B2 trike in novice

Excel | računanje med listi

18. 01. 2022 Računalniški tečaji

Zaradi preglednosti imamo podatke v Excelu pripravljene na več različnih listih, znotraj delovnega zvezka. Analiza pa je po navadi na svojem listu in uporablja podatke, ki se nahajajo na drugih delovnih listih. Računanje med listi nam omogoča, da se z uporabo formul ali funkcij sklicujemo na podatke iz ostalih listov.

Na listu, kjer se bodo nahajali naši rezultati, se postavimo v celico in zapišemo ime funkcije ali začnemo pisanje formule z enačajem.

excel računanje med listi

Nato se z miškinim klikom postavimo na list, kjer se nahaja podatek, ki ga bomo uporabili v izračunu. Več listov lahko označimo s pomočjo tipke SHIFT.
Vsako ime lista, na katerem stojimo, se zapiše v ukazni vrstici in deluje kot sklic, ki pri računu poišče zapisano ime in nato prebere izbrane podatke. Ko označimo vse liste, izberemo še celice s podatki, ki jih bomo računali. S tipko ENTER potrdimo izračun.

računanje med listi v Excelu

Pri računanju med listi moramo paziti, da so podatki na vseh listih enako strukturirani, saj Excel na vseh listih poišče iste celice, na istih mestih, kot smo jih označili pri prvem listu.


Vabljeni na tečaj Excel za zahtevne uporabnike, kjer boste izvedeli še več uporabnih trikov.

Novi hitri triki