Excel | Grafikoni - sekundarna os

Računalniški triki

Odlični računalniški triki za pomoč pri vsakdanjem delu z računalnikom

Prijava na B2 trike in novice

Excel | Grafikoni - sekundarna os

14. 05. 2013 Računalniški tečaji

Prikaz različnih vrst ali velikostnih razredov podatkov znotraj enega grafikona rešimo s sekundarno osjo. Poglejmo si kako.

Poklicala nas je ga. Nina, geografinja in zastavila zanimivo vprašanje. Težave ima z izdelavo grafikonov (klimogramov), na katerih bi rada hkrati prikazala dve različni vrsti podatkov, temperature in količino padavin.

Problem s prikazom različnih vrst ali velikostnih razredov podatkov znotraj enega grafikona rešimo s sekundarno osjo. Poglejmo si kako.

Kadar v grafikonu prikazujemo podatke, ki so različnih velikostnih razredov, naletimo na težave, saj podatkov v nižjem velikostnem razredu ne vidimo najbolje. Občasno želimo na grafu prikazati tudi dve različni vrsti podatkov. V ta namen lahko v nekaterih vrstah grafikonov uporabljamo dve vrednostni osi: primarno in sekundarno vrednostno os. V tabeli imamo npr.: podatke o temperaturah in padavinah, ki jih želimo prikazati z ustreznim grafikonom.

Rešitev

  • Označimo območje celic, iz katerih jemljemo podatke za izdelavo grafikona.
  • Sprožimo postopek izdelave grafikona, kjer kot vrsto grafikona izberemo STOLPČNI GRAFIKON, kot podvrsto pa RAZVRSTILNI STOLPČNI GRAFIKON.
  • Z oblikovanjem niza podatkov zatem določimo, katere podatke bomo nanizali na sekundarno vrednostno os.
  • Z desnim gumbom kliknemo na niz in iz hitrega menija izberemo OBLIKUJ NIZE PODATKOV.
  • V pogovornem oknu pri MOŽNOSTI NIZOV izberemo SEKUNDARNA OS.
  • Pritisnemo gumb ZAPRI.

Po določitvi sekundarne osi je navadno smiselno za niz na sekundarni osi izbrati drugo vrsto grafikona.

  • Označimo niz podatkov, ki smo jih nanizali na sekundarno vrednostno os.
  • Z desnim gumbom kliknemo na niz in iz hitrega menija izberemo SPREMENI VRSTO GRAFIKONA NIZA.
  • Izberemo VRSTIČNI GRAFIKON, podvrsta ČRTNI GRAFIKON.
Novi hitri triki