Excel | funkciji SUMIF in SUMIFS

Računalniški triki

Odlični računalniški triki za pomoč pri vsakdanjem delu z računalnikom

Prijava na B2 trike in novice

Excel | funkciji SUMIF in SUMIFS

23. 03. 2021 Računalniški tečaji

Za seštevanje uporabljamo funkcijo SUM, vendar včasih želimo sešteti samo določene vrednosti, ki ustrezajo nekemu pogoju. To naredimo s funkcijo SUMIF ali funkcijo SUMIFS. Prikazali bomo izračun z obema funkcijama na praktičnem primeru.

Sintaksa funkcije SUMIF

 =SUMIF(obseg; pogoj; [obseg_seštevanja])

Obseg je obvezen argument in zajema obseg celic za katerega želimo uporabiti pogoj.

Pogoj je prav tako obvezen argument in ga zapišemo v obliki števila, izraza, sklica na celico, besedila ali funkcije, ki določa, katere celice bodo seštete.

Obseg seštevanja je obseg celic, ki jih bo funkcija seštela in ga ni potrebno izpolniti. V tem primeru bo funkcija seštela celice v argumentu obseg.

Sintaksa funkcije SUMIFS

=SUMIFS(obseg_seštevanja; obseg_pogojev1; pogoji1; [obseg_pogojev2; pogoji2]; ...)

Obseg seštevanja je obseg celic, ki jih želimo sešteti.

Obseg_pogojev1 in Pogoji1 predstavljajo par za iskanje, pri čemer se obseg išče pod določenimi pogoji. Ko funkcija najde elementi v obsegu, so ustrezne vrednosti dodane v Obseg_seštevanja.

Pogoji določajo, katere celice Obseg_pogojev1 bodo dodane.

Praktičen primer uporabe funkcije SUMIF

Pripravljeno imamo tabelo, ki prikazuje prihodke po posameznih proizvajalcih in tipih letal. Zanimajo nas samo prihodki za proizvajalca Boeing. Podatek lahko izračunamo s pomočjo funkcije SUMIF kot prikazuje spodnja slika. V argument Pogoji zapišemo "Boeing" ali pa se lahko sklicujemo na celico v kateri imamo zapisan ta podatek. Oba obsega morata biti iste višine (zajemati celice od 6 do 16 vrstice).

Excel SUMIF

Praktičen primer uporabe funkcije SUMIFS

Tokrat nas zanimajo samo prihodki od proizvajalca Boeing, vendar samo tisti ki so hkrati višji od 100.000 €. V tem primeru uporabimo funkcijo SUMIFS, ki nam omogoča več pogojev. Vrstni red pogojev ni pomemben, saj funkcija sešteje vrednosti, ki ustrezajo vsem pogojem.

Excel SUMIFS

Vabljeni na tečaj Excel za zahtevne uporabnike, kjer vas bomo naučili še več uporabnih funkcij.

 

Novi hitri triki