Excel | Funkcija TEXTJOIN

Računalniški triki

Odlični računalniški triki za pomoč pri vsakdanjem delu z računalnikom

Prijava na B2 trike in novice

Excel | Funkcija TEXTJOIN

12. 06. 2020 Računalniški tečaji

Pri pripravi tabel se pogosto soočamo z izzivi, kako na najbolj učinkovit in zanesljiv način združiti podatke iz različnih v enoten stolpec.

Rezultat lahko dosežemo z uporabo

  1. funkcije CONCATENATE (v novejših verzijah CONCAT),
  2. besedilnega operatorja za združevanje &,
  3. uporabo orodja Bliskovita zapolnitev ali
  4. funkcije TEXTJOIN.

Slabost prve in druge možnosti je ta, da je potrebno določiti točno zaporedje besedilnih nizov in izbranih vmesnih znakov, slabost tretje pa je nezanesljivost. 

Poglejmo si primer. 

V tabeli Baza_zaposleni hranimo podatke naših zaposlenih. V stolpcu A so zapisani ID zaposlenih, v B in C sta zapisana Priimek in Ime. Želimo, da so vsi ti podatki zapisani v skupnem stolpcu v obliki, da je najprej zapisan ID, sledi ime in potem priimek. Znotraj iste celice naj bodo vsi podatki ločeni s presledkom. 

Uporaba funkcije CONCATENATE (CONCAT) 

Funkcija zahteva vnos argumentov, ki si morajo slediti v zaporedju, v kakršnem bodo zapisani tudi v skupni celici. Ne smemo pozabiti na dodajanjem ločil med posameznimi nizi (zapisati jih moramo v dvojnih navednicah). 

TEXTJOIN funkcija

Uporaba operatorja &

Pri uporabi besedilnega operatorja za združevanje je zapis podoben, kot pri uporabi zgornje funkcije. Sestaviti moramo formulo, kjer posamezni besedilni niz in ločilo združimo z uporabo operatorja &. 

Textjoin funkcija

Uporaba orodja Bliskovita zapolnitev

Uporabo orodja bliksovita zapolnitev smo opisali že v enem od prejšnjih trikov. Oglejte si uporabo na povezavi.

 

Uporaba funkcije TEXTJOIN

Sintaksa

=TEXTJOIN (ločilo; prezri_prazno; besedilo1; [besedilo2]; …) 

Z uporabo nove funkcije TEXTJOIN ločilo, s katerim želimo razmejiti posamezne besedilne nize znotraj iste celice, določimo samo enkrat v prvem argumentu funkcije. Z drugim argumentom nadzorujemo, ali naj bodo v rezultat funkcije vključene tudi morebitne prazne celice ali ne, v ostalih argumentih pa določimo nize, ki naj bodo združeni. 

 TEXTJOIN

Uporaba funkcije TEXTJOIN je uporabniku prijaznejša, saj ni potrebno med posameznim vnosom besedilnega niza posebej vnašati tudi ločil, ampak le-tega definiramo zgolj enkrat. Dobrodošel je tudi dodaten argument, ki omogoča nadzor nad vključevanjem praznih celic. 
V primeru, da bi med posameznimi besedilnimi nizi nastopala različna ločila, pa bi se morali poslužiti katerega izmed prej omenjenih, že ustaljenih načinov združevanja. 

Funkcija TEXTJOIN je na voljo v Office 2019 in Microsoft 365.

Novi hitri triki