Excel | Funkcija SWITCH

Računalniški triki

Odlični računalniški triki za pomoč pri vsakdanjem delu z računalnikom

Prijava na B2 trike in novice

Excel | Funkcija SWITCH

23. 03. 2023 Računalniški tečaji

Spoznajmo funkcijo SWITCH.

SWITCH je kategorizirana kot logična funkcija, ki prebere vrednost celice in jo primerja z določenim seznamom vrednosti, ter nato vrne ustrezen rezultat. V primerjavi z drugimi logičnimi funkcijami, kot sta IF ali IFS, ki preverjajo le en pogoj, funkcija SWITCH omogoča preverjanje več pogojev hkrati.

Funkcija SWITCH sprejme več izrazov in primernih vrednosti, ki se primerjajo z izrazom. Če se izraz ujema s primerno vrednostjo, funkcija vrne ustrezno vrednost. Če se nobena od primernih vrednosti ne ujema z izrazom, se lahko uporabi privzeta vrednost.
Pa si poglejmo kateri argumenti sestavljajo funkcijo SWITCH:

  • VREDNOST ZA ZAMENJAVO (EXPRESSION)- izraz, ki ga želimo zamenjati
  • VREDNOST 1 (VALUE 1)- vrednost za primerjavo 1
  • REZULTAT 1 (RESULT 1)- rezultat v primeru, da se ujema z vrednostjo 1
  • PRIVZETA VREDNOST ali VREDNOST 2(DEFAULT ali VALUE 2)- opcijsko lahko privzeto vrednost določimo, da jo funkcija vrne, če ne najde ustrezne vrednosti
  • ...

Če ni ujemajočih se vrednosti in ni navedenega privzetega argumenta, funkcija SWITCH vrne napako #N/V!.
Za večjo jasnost prikažimo uporabnost funkcije na praktičnem primeru. V spodnji tabeli imamo zapisane nazive oddelkov, v okrajšani obliki. Naša naloga pa je, da oddelke zapišemo tudi v dolgi obliki.

Excel SWITCH

Pa se lotimo zapisa funkcije. Naša vrednost za zamenjavo je v tem primeru celica B3 oziroma okrajšan zapis oddelka. Za vrednost 1 smo ročno zapisali oddelek v okrajšani obliki (''TR'') in za rezultat 1 smo zapisali daljšo obliko (''Trženje''). Pazimo, da ročno zapisane vrednosti in rezultate, znotraj argumentov, napišemo v dvojnih narekovajih. Enako storimo tudi za preostale oddelke.

Funkcija SWITCH Excel

Ko potrdimo zapisano funkcijo, se nam v celico izpiše dolga oblika oddelka.

Funkcija SWITCH v Excelu

Funkcijo nato le še prekopiramo navzdol in hitro se nam izpišejo dolge oblike oddelkov. SWITCH nam pride še posebej prav v obsežnejših seznamih in tabelah, kjer bi nam ročno vpisovanje vrednosti vzelo ogromno časa.

SWITCH funkcija Excel

Še nekaj primerov uporabe funkcije SWITCH:

  • Pretvarjanje številčnih vrednosti v besedilne. Npr. lahko pretvorite ocene v besedilne ocene (5, odlično, 4, prav dobro ...).
  • Funkcija SWITCH lahko pomaga pri razvrščanju podatkov v različne kategorije glede na določene pogoje, kot so starost, spol, kategorija izdelka ali regija.
  • Funkcija SWITCH se lahko uporablja tudi za določanje delovnega časa glede na delovni dan v tednu ali glede na delovno izmeno.
  • Pomaga nam lahko pri izračunu popusta za različne vrste izdelkov. Na primer, če imate različne popuste za vrste izdelkov A, B in C, lahko uporabite funkcijo SWITCH, da določite ustrezen popust glede na vrsto izdelka.

Funkcija je na voljo za Excel 2019 in Microsoft 365, starejše verzije pa je ne podpirajo.


Vljudno vabljeni na tečaj Excel 365 novosti, kjer se posvetimo uporabi orodij in funkcij, ki jih prinašajo nove verzije.

Novi hitri triki